Olisin tiedustellut ihanan ja suositun Isabella -nimen taustaa. Harkitsemme nimeä tulevalle tyttärellemme, mutta sen alkuperä mietityttää...

Olisin tiedustellut ihanan ja suositun Isabella -nimen taustaa. Harkitsemme nimeä tulevalle tyttärellemme, mutta sen alkuperä mietityttää. Olemme usein kuulleet sen tulevan kauniista raamatullisesta nimestä Elizabeth, mutta eräästä lähteestä luinkin sen voivan tarkoittaa baalin tytärtä. Mikä on siis nimen todellinen merkitys ja alkuperä? Entä milloin olisi nimipäivä?

Nimitohtori Eero Kiviniemi: Suomenkieliset etunimikirjat tietävät kertoa, että nimi Isabella on espanjalais- tai italialaisperäinen ja muunnos nimestä Elisabet. Usein myös mainitaan, että sen merkitys alkuaan on ollut kaunis Elisabet. Tämä kaikki on pääosin totta, mutta monen lukijan
lienee vaikea ymmärtää, miten nimestä Elisabet on muovautunut nimi Isabella, vaikka nimissä onkin sama kirjainjono -isabe. Asiaa ei selvennä ainakaan se, että nimeen Elisabet ilmoitetaan
sisältyvän ilmaus, jonka merkitys on ”Jumala on valani”. Asiaa kannattanee siis selittää tarkemmin.
Selityksen baalin tyttärestä voi jättää huomiotta.

Nimi Elisabet on peräisin Raamatusta, jossa sen hepreankielinen asu on Elisheba. Vanhan testamentin Elisabet oli Aaronin vaimo, Uuden testamentin Elisabet taas Johannes Kastajan äiti. Nimen hepreankielinen alkuosa eli on tarkoittanut Jumalaa (samoin kuin esimerkiksi nimessä
Elias) ja jälkiosa mm. ’iloa, mielihyvää, hyvitystä, täydellisyyttä’. Tästä nimestä on eri kielissä syntynyt kymmeniä erilaisia asuja, joista suuri osa on levinnyt laajalti varsinkin länsimaissa. Isabella on yksi näistä, ja esimerkiksi Englannissa sen kytkös Elizabeth-nimeen oli aiemmin niin tiukka, että samasta henkilöstä voitiin käyttää molempia nimiä. Suomessa yleisiä Elisabet-nimen lyhentymiä ovat esimerkiksi Liisa, Elisa, Eliisa, Isa ja Iisa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Usein on vaikeaa selvittää, milloin Elisabet-nimen lyhentymät ovat syntyneet eri kielissä toisistaan riippumatta ja milloin ne ovat lainaa. Esimerkiksi Elsa katsotaan yleisesti saksalaisperäiseksi Elisabetin lyhentymäksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Isabel-asun on arveltu syntyneen Etelä-Ranskassa tai Espanjassa jo keskiajalla, joko suoraan Elisabeth-nimestä tai siten, että Elisabeth-nimen Isa-lyhentymään on liitetty espanjan tai ranskan ’kaunista’ tarkoittava adjektiivi (esp. bello tai ranskan beau, belle). Nimen espanjalainen asu oli alkuaan Isabel ja ranskalainen kirjoitusasu Isabelle. Italiassa nimi sai asun Isabella, ja siksi nimeä on usein sanottu italialaisperäiseksi.

Erilaisten etunimien yleistymiseen on kaikkina aikoina vaikuttanut paljon se, millaisia todellisia henkilöitä tai kuvitteellisia henkilöhahmoja nimen haltijoissa on ollut. Ja heitähän yleensä riittää. Kun Kolumbus purjehti Amerikkaan 1492, Espanjan hallitsijaparina oli Aragonian kuningas Ferdinand ja Kastilian kuningatar Isabella. Jollekin läheisempi nimenhaltija voi olla italialainen näyttelijä Isabella Rossellini (Ingrid Bergmanin tytär), joku televisiosta tai kirjallisuudesta tuttu Isabella tai vaikkapa satojatuhansia lukijoita ja vielä enemmän kruunuja ja mainetta kerännyt Blondinbellan
blogi, jota pitää IsabellaLöwengrip.

Suomessa Isabella on aina ollut suhteellisesti paljon yleisempi nimi ruotsinkielisellä kuin suomenkielisellä väestöllä, sillä mallit on saatu Ruotsista. Esimerkiksi vuonna 2006 syntyneillä Suomen ruotsinkielisillä lapsilla Isabella oli ensimmäisenä etunimenä sijalla 15 ja jälkimmäisenä
etunimenä sijalla 13. Suomenkielisillä lapsilla nimi oli ensinimistä vasta sijalla 150 ja jälkimmäisistä etunimistä sijalla 56. Kaikkiaan Isabella annettiin kuitenkin useammin yhdeksi nimeksi suomenkielisille lapsille.

Nimestä on Suomessa tietoja ainakin jo 1800-luvulta, mutta se oli melko harvinainen. Isabellan suosio on suomenkielisellä väestöllä ollut kuitenkin selvässä nousussa jo 1980-luvulta alkaen. Samoin on tapahtunut Ruotsissa. Vaikka nimi useimmiten on annettukin jälkimmäiseksi etunimeksi, se saattaa ensinimenäkin yleistyä niin nopeasti, että se on 5–10 vuoden kuluttua otettava myös suomenkieliseen nimipäiväkalanteriin. Tällöin sen paikka tulee todennäköisesti olemaan 11. helmikuuta eli sama päivä, jolla Isabella nykyisin on ruotsinkielisessä kalenterissa ja jolla suomenkielisessä kalenterissa on Talvikki.
Vauva 5/2009

Lähetä oma kysymyksesi Vauvan nimitohtorille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla