Meillä on kymmenen kuukauden ikäinen poika, jolle annoimme nimeksi Verneri. Haluaisimme tietää nimen alkuperästä. Nimi vaikuttaa olevan hieman harvinainen.

Meillä on kymmenen kuukauden ikäinen poika, jolle annoimme nimeksi Verneri. Haluaisimme tietää nimen alkuperästä. Nimi vaikuttaa olevan hieman harvinainen.

Nimitohtori Eero Kiviniemi: Verneri on Verner-nimen suomalaisempi asu. Se on yleistynyt tasaisesti 1980-luvulta lähtien. Nimi on yleistynyt jo siinä määrin, että suurin osa elossaolevista Vernereistä on syntynyt parin viime vuosikymmenen aikana.

Kaikkiaan Verneri-nimen on saanut 1900-luvun alusta lähtien noin neljätuhatta suomenkielistä poikaa. Viimeisen viiden vuoden aikana nimi on annettu noin kahdellesadalle pojalle vuosittain. Vernerin yleisyyttä ei kuitenkaan helposti huomaa, koska nimi on useimmiten valittu jälkimmäiseksi
etunimeksi, ja nämähän eivät yleensä ole puhuttelunimiä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

1960-luvulle saakka tavallisempi asu nimestä oli Verner. Sen suosio keskittyi varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomeen ilmeisesti siksi, että nimi oli suhteellisesti yleisempi ruotsinkielisillä rannikkoalueillamme. Verner-nimen suosion huippu oli jo 1800-luvun lopulla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Verner-asun rinnalla aiemmin harvinainen Verneri on siis nykyisin yleisempi kuin koskaan ennen. Vanhempi Verner taas on jäänyt noin kymmenen kertaa harvemmin valituksi. Vielä harvinaisempi
on nimiasu Werner, joka on tuttu esimerkiksi nimestä Werner Söderström Osakeyhtiö. Ja tietysti sitten jotkut nimenantajat ovat halunneet kirjoittaa myös Verneri-nimen W-alkuisena.

Alkuperältään nämä nimet ovat muinaissaksalaisia, varmaan jo siltä ajalta, jolloin germaanit taistelivat Rooman valtakuntaa vastaan. Kantanimen vanha asu on ollut Warinheri. Siinä jälkiosa heri on sotajoukkoa tarkoittava sana, mutta alkuosa voi sisältää heimonnimen Warnen (suomeksi varnit), jolloin nimi voitaisiin ymmärtää ”varnien sotajoukon johtajaa” tarkoittavaksi. Nimen alkuosa on kuitenkin yhdistetty myös eräisiin muihin muinaissaksan sanoihin. Nimen vanhalla sotaisella sisällöllä ei kuitenkaan ole ollut juuri mitään merkitystä nimen yleistymiseen myöhemmin.

Selvin syy nimen suosion nousuun oli se, että nimi Werner kuului Saksassa jo 1200-luvulla eräälle katolisen kirkon pyhimykselle. Kun tämän pyhimyksen nimi annettiin sitten myös monelle tunnetuksi tulleelle henkilölle, sen suosio oli taattu. Ruotsissa nimen suosio on yhdistetty vuonna 1916 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneen runoilija Verner von Heidenstammin nimeen. Suomessa nimi alkoi kuitenkin yleistyä hieman myöhemmin 1800-luvulla kuin Ruotsissa. Suomen almanakkoihin nimi ilmestyi kuitenkin jo 1700-luvun lopulla, ja se on pysynyt, vuodesta 1929 alkaen Verneri asuisena, samalla päivällä (17.8.) näihin päiviin asti.

Tällaisen nimen juuria ei tunne monikaan edes Saksassa tai Ruotsissa. Sitä ei yleensä ole valittu lapselle nimen muinaisen sisällön, vaan nimen sosiaalisen statuksen ja erilaisten henkilöesikuvien perusteella, usein suoraan suvun vanhoista nimistä.

Vauva 7/09

Lähetä oma kysymyksesi Vauvan nimitohtorille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla