Etunimilaki määrää monta asiaa lapselle annettavasta etunimestä.

Etunimilaki määrää, että jokaiselle lapselle on annettava etunimi. Etunimiä voi olla enintään kolme, ja ne on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Ilmoitus nimestä tehdään joko maistraattiin tai sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on. Tarvittaessa maistraatti tai seurakunta selvittävät nimen lainmukaisuuden.

 • Etunimen pitää olla muodoltaan ja kirjoitustavaltaan suomalaisen nimikäytännön mukainen.
 • Pojalle ei voi antaa tytön nimeä, eikä tytölle pojan nimeä.
 • Etunimeksi ei voi antaa sopimatonta nimeä, kuten kirosanaa, tai nimeä, jonka käyttö voi aiheuttaa lapselle haittaa.
 • Etunimeksi ei voi antaa sukunimeä, ellei kyse ole isän tai äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytärloppuinen nimi, jota käytetään etunimen jäljessä.
 • Lapsen etunimeksi ei voi antaa nimeä, joka on ennestään lapsen sisaruksella tai puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen lisäksi.
 • Etunimisäännöistä voidaan tehdä poikkeus, jos se perustellaan perheen uskonnolla tai lapsen kansalaisuuden, perhesuhteiden tai muun erityisen syyn perusteella.
 • Tarvittaessa maistraatti tai seurakunta pyytää lausunnon nimen hyväksyttävyydestä oikeusministeriön alaiselta nimilautakunnalta.

Esimerkkejä etunimilain vastaisista nimistä 

 • Ruska Lintu Helena, Koivu Inari, Tomu Valpuri (Lintu, Koivu ja Tomu ovat käytössä olevia sukunimiä)
 • Winski Wäinö Werneri, Onni Valo Valtasar, Axl Mick, Nanuq Olavi (nimet ovat kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön vastaisia)
 • pojalle Juana Ia Aleksanteri, tytölle Pessi (Juana ja Ia ovat tytönnimia, Pessi pojannimi)
 • Olga Aina Hilja, Anna Laina, Pasi-Anssi (sopimaton merkitys tai yhdistelmä)
 • Etunimeksi Miina, kun sukunimi on Kenttä, tai etunimeksi Seppo, kun sukunimi on Seppo (sopimaton tai haittaa aiheuttava yhdistelmä)

 

Lisätietoa:

Nimilaki

Nimilautakunta

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimistönhuollon neuvontapuhelin

Lue myös:


Hyviä ja hyödyllisiä lähteitä nimen valintaan

Nimi ja sen tarina

Kysy Vauvan nimitohtoreilta

Nimitohtorien vastauksia

 

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla