Myös tietokoneen käyttö oli pojilla yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan runsas liikunta tukee koulumenestystä kolmena ensimmäisenä kouluvuotena erityisesti pojilla.

Erityisesti aktiivinen liikkuminen välitunnilla ja urheiluseuran harjoituksiin osallistuminen ensimmäisellä luokalla olivat yhteydessä parempaan lukutaitoon ja laskutaitoon kolmena ensimmäisenä kouluvuotena.

Lisäksi enemmän liikkuvat pojat ja erityisesti pojat, jotka liikkuivat runsaammin koulumatkoillaan, menestyivät paremmin lukutaitoa mittaavissa testeissä kuin vähän liikkuvat pojat.  

Lukemiseen ja kirjoittamiseen vapaa-ajalla käytetty aika oli niin ikään yhteydessä parempaan luku- ja laskutaitoon erityisesti pojilla. Pojilla myös runsaampi tietokoneen käyttö ja videopelien pelaaminen oli yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin.

Tutkimuksen tekivät yhteistyössä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot, ja siihen osallistui 186 kuopiolaista ekaluokkalaista.

Vierailija

Tutkimus: Paljon liikkuvat alaluokkalaiset pojat pärjäävät hyvin koulussa

Kyllä N=186 on jo ihan ok otos kunhan se nyt on jollain tapaa edustava. Aika äkkiä sieltä löytyy voimakkaat trendit. Tilastollinen yhteys ei ole välttämättä syys-seuraussuhde, joten niitä ei kannattaisi uutisoida sellaisina kuten artikkelissa "runsas liikunta tukee koulumenestystä". Ja jos yhteys on, niin miksi tämä ei sitten aina toimi (tytöt ja matematiikka)? Toisaalta mistä tiedetään, ettei syy ole koulumenestys ja seuraus runsas liikunta? Voi olla myös muita, mittauksen ulkopuolisia...
Lue kommentti
Vierailija

Tutkimus: Paljon liikkuvat alaluokkalaiset pojat pärjäävät hyvin koulussa

Aktiivinen liikkuminen kehittää lapsia muutenkin kuin liikunnallisesti. Liikkuminen stimuloi aivoja ja vähentää ahdistusta ja stressiä ja siten mm.todennäköisesti parantaa keskittymiskykyä kouluolosuhteissakin. Ohjattuun ryhmäliikuntaan osallistuminen parantaa sosiaalisia taitoja ja auttaa lasta oppimaan keskittymään. Mielenkiintoista sen sijaan oli että liikunnallinen aktiivisuus heikensi tyttöjen matemaatisia taitoja mutta vanhempien sosiaalinen tausta vaikutti tyttöjen menestykseen mutta ei...
Lue kommentti
Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.