Vaikkei lapsi uskaltaisi puuttua kaverinsa kiusaamiseen, hän voi auttaa kiusattua muilla tehokkailla tavoilla.

Seiskaluokkalaiset pojat pelaavat koulussa välitunnilla jalkapalloa. Yksi luokan johtohahmoista vähättelee jatkuvasti yhden luokkakaverinsa pelitaitoja, eikä ensimmäistä kertaa. Muut pojat eivät uskalla puuttua tilanteeseen ennen kuin johtaja poistuu paikalta. Yksi heistä menee loukatun luokse ja sanoo: ”Älä välitä ton puheista. Ne maalit ei menny sun piikkiin.”

Nuorisotyön päällikkö Juuso Repo Mannerheimin lastensuojeluliitosta pitää poikien toimintaa tilanteessa järkevänä.

– Kaikilla lapsilla ei ole ryhmässä sellaista asemaa, että he uskaltaisivat puuttua kiusaamiseen. On väärin vaatia heiltä puuttumista, Repo sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kaikki voivat kuitenkin tehdä kiusaamistilanteessa jotain. MLL:n tuoreessa kyselyssä selvisi, että esimerkiksi kavereiden tuki, kuten rohkaisevat viestit, oli auttanut kolmea neljästä kiusatusta oppilaasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

– Kiusaamisella halutaan sulkea yksi ryhmän jäsen sen ulkopuolelle. Muiden kavereiden tuki heikentää kiusaamisen vaikutuksia, koska sillä viestitetään kaverille, että hän kuuluu edelleen porukkaan.

Aikuisilta piilossa

MLL:n kyselyn mukaan noin puolet kiusaamistapauksista jää aikuisilta piiloon. Suurin osa loukkaavaa kohtelua kokeneista ei näe aikuisen puuttumiselle tarvetta tai usko sen auttavan. Kuitenkin yhdeksän kymmenestä kiusatusta koki aikuisen avun kiusaamistilanteessa arvokkaaksi.

Juuso Repo ymmärtää, että nuoret epäröivät kertoa kiusaamisesta aikuisille.

– Nuoret joutuvat miettimään tarkasti, mikä kertomisen hinta on. Millainen hässäkkä siitä nousee ja mitkä ovat seuraukset?

Hän rohkaisee nuoria miettimään vaikkapa yhdessä, kenelle aikuiselle he voisivat loukkaavasta käytöksestä kertoa. Näin alun esimerkin jalkapalloa pelaavien poikienkin kannattaisi toimia, jos loukkaukset kaveria kohtaan ovat jatkuvia.

Myös aikuisten on tärkeä tulla nuoria puolitiehen vastaan ja osoittaa jatkuvasti teoillaan, että ovat luottamuksen arvoisia.

– Nuorten pitää nähdä ja kuulla itse, miten aikuiset ovat selvittäneet kiusaamistilanteita fiksusti ja oikeudenmukaisesti.

Kiusaaminen on este oppimiselle

Kiusaamiseen on tärkeä puuttua koulussa myös siksi, että se vaikuttaa oppimistuloksiin. MLL:n kyselyn mukaan kiusatuista oppilaista vain reilu kolmannes uskaltaa luokassa yrittää ja epäonnistua pelkäämättä tulevansa nolatuksi. He myös kokevat saavansa muilta oppilailta ja opettajilta selvästi harvemmin tukea kuin muut.

– Kiusattujen lasten usko omiin kykyihinsä vähenee, mikä vaikuttaa arvosanoihin. Kiusaaminen on ahdistavaa ja heikentää oppilaan kykyä keskittyä koulutyöhön. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja oppimiseen, Repo sanoo.

Mitä vanhempi voi rohkaista lastaan puuttumaan kiusaamiseen?

1. Osoita kiinnostusta lapsen kaverisuhteita kohtaan, kysy ja kuuntele.

2. Pohdi lapsen kanssa, miltä tuntuu oppilaasta, joka jää ryhmän ulkopuolelle. Miettikää miten voi toimia, jos näkee jotain kohdeltavan huonosti.

3. Anna positiivista palautetta toisten huomioinnista.

4. Mieti, millaista esimerkkiä annat lapselle siitä, miten muita kohdellaan. Puututko itse, jos näet epäoikeudenmukaista kohtelua? Miten puhut muista ihmisistä? Miten viestit esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?

5. Tee yhteistyötä luokan muiden vanhempien kesken.

MLL:n kyselyssä selvitettiin yläkoululaisten toimintaa kiusaamistilanteissa. Siihen osallistui lähes 700 suomalaisnuorta.

Lue lisää

Tutkijan viesti kasvattajille: ”Kiusaaja ei kaipaa jäähypenkkiä vaan aikuisen opastusta”

Kiusaamisen ehkäisy on jokapäiväistä reilua toimintaa

”En voinut seurata sivusta, kun lapseni kaveria kiusattiin netissä”

Sisältö jatkuu mainoksen alla