Pieni lapsi räiskähtelee ja hepuloi, koska ei osaa vielä erottaa tunnetta ja toimintaa.

2-vuotias opettelee tunteiden ilmaisua

On turha odottaa, että uhmahepulinen lapsi tottelisi. Tilanne täytyy ensin rauhoittaa ja ottaa lapsen tunne vastaan. Kun aikuinen pukee tunteita sanoiksi, se vahvistaa lapsen aivojen etuotsalohkon toimintaa ja tukee itsesäätelyn kehittymistä.

Lapsi oppii itsesäätelyä leikin avulla. Vanhemman huomio motivoi lasta. Seuraa lapsen leikkejä, sanoita hänen puuhiaan, kysele ja tarjoa täkyjä, mutta älä päsmäröi liikaa. Välillä voit ottaa lapsen mukaan omiin toimiisi. Pienelle lapselle riittävät virikkeet syntyvät tavallisesta arjesta.

Huolehdi siitä, että lapsi nukkuu tarpeeksi.

Uni on pienille aivoille ensiarvoisen tärkeää. Kaikki päivän kokemukset, uudet sanat ja motoriset taidot vakiintuvat muistijäljiksi unen aikana. Huolehdi siis, että lapsi nukkuu tarpeeksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

4-vuotiaan luovuus kehittyy

Itsesäätelyyn tarvittavat aivojen osat kehittyvät nopeasti 3–7-vuotiaana, vaikka kehitys jatkuukin vielä pitkälle aikuisuuteen. Temperamentti ja itsesäätelytaidot ovat osittain eri asioita. Räiskähteleväkin lapsi voi vähitellen oppia hillitsemään käytöstään. Ankarien vaatimusten ja torujen sijasta lapsi tarvitsee apua ja keinoja selvitä kuohuttavista tilanteista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Leikki-ikäinen on toimelias ja hänellä on rikas mielikuvitus. Lapsen puolesta ei tarvitse järjestää kaiken aikaa valmiiksi virikkeitä ja puuhaa. Ajattelu ja luovuus kehittyvät, kun lapsi oppii, että välillä täytyy nähdä myös vähän vaivaa.

On yksilöllistä, minkä verran virikkeitä lapsi jaksaa.

On yksilöllistä, miten paljon vuorovaikutusta ja uusia virikkeitä lapsen aivot tarvitsevat ja jaksavat. Toisia lapsia pitää suojata liialliselta ärsykekuormalta, toiset taas kaipaavat paljon uutta ja jännittävää.

Esikoulu on itsetunnolle herkkä vaihe

Eskari-ikäisen ajattelu kehittyy kovaa vauhtia. Hän on innokas pohtimaan ja oppimaan uutta ja jaksaa entistä paremmin keskittyä. Keskustele lapsen kanssa, se kehittää muistia ja ajattelukykyä. Huolehdi riittävästä unesta.

Esikoulu on itsetunnon kannalta herkkää vaihetta. Lapsi tarvitsee paljon kehuja ja kiitosta. Myönteinen palaute on tutkitusti tehokkain tapa vaikuttaa lapsen käytökseen. Kehu lasta mieluummin yrittämisestä ja harjoittelusta kuin suorituksista ja onnistumisista. Se ruokkii pitkäjänteisyyttä.

Älä tyrmää ideoita, vaikka niitä ei voisikaan toteuttaa.

Oppimisen innon ja luovuuden kipinän vaaliminen on tärkeää. Kun asetat rajoja tai puutut lapsen käytökseen, älä silloinkaan lyttää hänen tunnettaan. Lapsen ideoita ei pidä tyrmätä, vaikkei niitä aina voisikaan toteuttaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla