Sanoma Magazines Finlandin www-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti © Sanoma Magazines Finland.

Sanoma Magazines Finland pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei toisin ole sivuilla mainittu.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin (julkinen esittäminen, välittäminen yleisölle, levittäminen yleisölle tai näyttäminen yleisölle) tai kappaleen valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoma Magazines Finlandin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuunottamatta seuraavaa poikkeusta. Käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Yksittäisiin Sanoma Magazines Finlandin World Wide Web -sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen avaamista.

Sanoma Magazines Finlandin logo ja liikemerkki ja muut Sanoma Magazines Finlandin tavaramerkit ja tuotteiden ja palvelujen nimet ovat Sanoma Magazines Finlandin tavaramerkkejä.

Sanoma Magazines Finlandin www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Sanoma Magazines Finland ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Sanoma Magazines Finland varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja estää pääsyn sivuille.

Sanoma Magazines Finland ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin Sanoma Magazines Finlandin www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Sanoma Magazines Finlandin toimesta.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Sanoma Magazines Finlandin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai World Wide Web-sivujen välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

  • Sanoma Magazines Finlandilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan käyttäjän lähettämää aineistoa, esimerkiksi sivujen kautta julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämä tai välittämä aineistoa Sanoma Magazines Finlandin tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa  ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon. 
  • Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista.
  • Käyttäjä on vastuussa Sanoma Magazines Finlandille kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Sanoma Magazines Finlandille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Sanoma Magazines Finlandia kohtaan.
  • Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Sanoma Magazines Finlandia kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen.

Henkilötiedoista
Rekisteröityessään palveluun käyttäjästä tulee Sanoma Magazines Finlandin asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Sanoma Magazines Finlandin asiakasrekisteriin. Käyttäjän rekisteröityjä tietoja käsitellään palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, etämyyntiin ja laskutukseen, sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Käyttäjällä on halutessaan oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovuttaminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta Sanoma Magazines Finlandin asiakaspalveluun. Lisätietoa Sanoma Magazines Finlandin rekisteriselosteeseen ja henkilötietojen käyttöä koskevaan ohjeistukseen, löydät yhtiömme sivuilta.

Muutokset käyttöehdoissa:
Sanoma Magazines Finlandilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Sanoma Magazines Finlandin kotisivuilla, palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla