Kun murkku pohtii tulevaisuuttaan, hän kuuntelee kaveripiiriään.

  
Psykologian tohtori Noona Kiurun tutkimuksen mukaan kavereilla on suuri merkitys murrosikäisten tulevaisuuden suunnitelmissa ja koulusopeutumisessa. Samaan kaveriryhmään kuuluvat nuoret muistuttavat toisiaan koulumenestyksen suhteen. Sopeutumisongelmat, motivaation puute ja koulu-uupumus näyttävät kasaantuvan tiettyihin kaveriryhmiin.

Ryhmissä, joiden jäsenet olivat heikosti sopeutuneita, myös tavoitteet tulevan koulutuksen suhteen olivat alhaisempia. Kaveriryhmä vaikutti myös nuorten koulu-uupumukseen peruskoulun viimeisen lukukauden aikana.

Tiiviiden kaveriklikkien jäsenet muistuttivat toisiaan enemmän kuin löyhempien ryhmien jäsenet koulumotivaation ja koulutuspaikkaan tyytyväisyyden suhteen. Ne nuoret, jotka eivät kuuluneet mihinkään kaveriryhmään, kärsivät kuitenkin useammin ongelmista koulusopeutumisessa kuin toveriryhmään kuuluvat nuoret.

Kiurun tutkimuksesta käy myös ilmi, että tytöillä on yleensä poikia parempi opiskelumotivaatio. Tytöt kuitenkin myös kärsivät poikia useammin koulu-uupumuksesta.

Mervi Juusola, Meidän perhe 9/08

Lähde: Noona Kiuru: The role of adolescents' peer groups in the school context. Jyväskylän yliopisto 2008

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla