Viime vuonna Suomessa syntyi 59 530 lasta. Vauvoja syntyi nyt enemmän kuin yhtenäkään vuonna 2000-luvulla. Tilastokeskuksen mukaan synnyttäneiden äitien ikä nousi aiemmasta.       

ilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2008 Suomessa syntyi 59 530 lasta, mikä oli 801 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2008 hedelmällisyyden vallitessa nainen synnyttäisi 1,85 lasta hedelmällisen kautensa aikana. Edellä mainittua syntyvyyttä kuvaavaa tunnuslukua sanotaan kokonaishedelmällisyysluvuksi. Vuonna 2007 se oli 1,83 lasta naista kohden. Konaishedelmällisyysluku oli viimeksi vuonna 1994 yhtä korkea kuin vuonna 2008.

Jotta väestö uusiutuisi pitkällä aikavälillä, kokonaishedelmällisyysluvun tulisi olla noin 2,1. Vuonna 2008 kokonaishedelmällisyys oli tuon rajan yläpuolella neljässä maakunnassa: Pohjois-Pohjanmaalla, 2,38, Keski-Pohjanmaalla, 2,25, Etelä-Pohjanmaalla, 2,18 ja Pohjanmaalla, 2,10. Alhaisin syntyvyys oli Varsinais-Suomen maakunnassa, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,68. Uudenmaan maakunnassa syntyvyys oli toiseksi alhaisin, 1,69.

Synnyttäjät olivat vuonna 2008 keskimäärin hieman vanhempia kuin vuotta aiemmin. Kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi kymmennyksen ollen 30,1 vuotta. Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,2 vuotta vuonna 2008, edellisvuonna 28,1 vuotta. 2000-luvulla ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 0,6 vuodella.