Keskustelualueen säännöt

Pandemrix aiheuttaa narkolepsiaa


PANDEMRIX ROKOTTEESEEN LIITTYY KOHONNUT RISKI SAIRASTUA NARKOLEPSIAAN:

Nyt on päivitettty Pandemrixin vaarallisuuslaskelmia. Riski saada narkolepsia oli rokotetuilla 17-kertainen!

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=11829/type=1

Markku Partisen (Helsingin Uniklinikka) ja Hanna Nohynekin (THL) johtamat tutkimusryhmät havaitsivat, että narkolepsian ilmaantuvuus kasvoi alle 17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla vuonna 2010 jopa 17-kertaiseksi (5,3 tapausta/100 000 as.) verrattuna vuosien 2002–2009 keskiarvoon. Aikuisilla narkolepsian ilmaantuvuudessa ei sen sijaan havaittu muutosta.

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/07/1363676/euroopan-laakevirasto-pandemrix-rokotteen-ja-narkolepsian-valilla-yhteys

21/7 2011 (MTV3 - STT)

Euroopan lääkevirasto: Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä yhteys

Pandemrix-rokote on nyt yhdistetty narkolepsiaan. Euroopan lääkevirasto vahvistaa yhteyden Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä. Viraston mukaan Ruotsissa ja Suomessa saadut tulokset osoittavat, että rokotetuilla lapsilla oli suurempi riski saada narkolepsia kuin rokottamattomilla.

Viraston mukaan pelkkä rokote ei aiheuttanut sairastumisia, vaan sairastumiseen ovat vaikuttaneet myös perinnölliset tekijät. Virasto suosittelee, ettei Pandemrixia annettaisi alle 20-vuotiaille.

---------------------------------------

Huomatkaa että EU:n lääkevirasto ei puhunut mitään siitä mystisestä "toisesta tekijästä", eli tuntemattomasta entero-virus epidemiasta. Se ei sellaista kyennyt löytämään. Nyt kun sitä ei löytynyt , alkoi geenien syyttely, geenien joita on ollut vuosisatoja ilman narkolepsiaa. Narkolepsiaa alkoi ilmaantumaan vasta kun Pandremixia alettii piikittämään, eli ei nuo geenit ole sitä ennenkään aiheuttaneet. Mutta mitäpä THL ei valehtelisi saadakseen pestyä maineensa


http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/pandemrixin_tuotetietoja_paivitetaan

"Komitean arviossa on mukana kaikki tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto mahdollisesta Pandemrixin ja narkolepsian välisestä yhteydestä, mukaan lukien uusimmat havainnot Ruotsissa ja Ranskassa. Komitea oli sitä mieltä, että uusimmat tiedot vahvistavat aiemmin esitetyn suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen tuloksia lapsilla ja nuorilla, mutta totesi, että tutkimusmenetelmissä oli puutteita. Pandemrixin ja narkolepsian yhteyttä selvitetään edelleen."

Mihin komitea viittasi puhueessaan "suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen tuloksista". Tähän tekstiin jossa THL pitkäaikaisen vitkuttelun ja kiertelyn jälkeen joutuu tunnustamaan yhteyden

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/bbae21a7-dbaa-4ac5-aff1-b77ce25c8a5f

"Pandemrix-rokotteita saaneiden 4-19 -vuotiaiden riski sairastua narkolepsiaan oli 9-kertainen samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna."

"Todennäköistä, että talvella 2009-10 annettu Pandemrixrokotus myötävaikutti Suomessa 4-19-vuotiailla havaittuun narkolepsian lisääntymiseen. Todennäköisintä, että rokote on Suomessa lisännyt narkolepsiaa ns. yhteisvaikutuksessa jonkin perinnöllisen ja/tai ympäristötekijän kanssa."

"Havaittu yhteys on niin selvä, että mikään muu taustalla vaikuttava ns. sekoittava tekijä tuskin voi selittää taudin lisääntymistä."Emme voi luottaa THL:n omiin tutkimuksiin, emmekä myös GSK:n sponsoroimiin tutkimuksiin, vaan nyt on saatava ulkopuolisia tahoja liikkeelle, joilla ei ole suoranaisi taloudellisia kytköksiä asiaan. Nyt olisikin syytä perustaa Heikkilän, Peltolan ja Isomaan johtama työryhmä jossa nämä ottaisivat kissan pöydälle ja tutkisivat syy-yhteyttä mm niiden faktojen valossa joista tässäkin ketjussa on puhuttu.
Jos puolueeton taho tutkisi materiaalin ja kävisi läpi aikaisemmat raportit, niin luulenpa että "suomalaisraportin" johtopäätökset muutettaisiin seuraavaan muotoon:

"Todennäköistä on, että talvella 2009-10 annettu Pandemrix-rokotus AIHEUTTI 4-19-vuotiailla havaittun narkolepsian lisääntymisen Suomessa. Todennäköisintä on, että rokote on AIHEUTTANUT narkolepsian lisääntymisen rokotusten jälkeen. Perinnölliset tekijät ja nuori ikä altistivat tietyt ihmisryhmät. Ympäristötekijöissä ei ollut poikkeavuutta"

Eli saisimme hyvin erilaisen loppuraportin.http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10907/news_db=web_lehti2009/type=1/ref=rss


Pandemrixin ja narkolepsian yhteys todentui (Lääkärilehti 01.09.2011)

Tutkimuksen mukaan rokottamiseen liittynyt lisääntynyt riski oli 6 narkolepsiatapausta 100 000 rokotettua kohden 4–19-vuotiaiden ikäryhmässä rokotusta seuraavan kahdeksan kuukauden aikana. Riski oli 12,7-kertainen rokottamattomiin verrattuna.

Myös Ruotsi on epidemiologisen tutkimuksen avulla vahvistanut pandemiarokottamiseen liittyneen narkolepsiatapausten lisääntymisen lapsilla ja nuorilla. Myös Norjassa ja Ranskassa on raportoitu odotettua enemmän narkolepsiatapauksia Pandemrix-rokotetuilla lapsilla ja nuorilla.

THL:n ylläpitämään rokotusten haittavaikutusrekisteriin oli 25.8.2011 mennessä ilmoitettu 98 Pandemrix-rokotuksen jälkeen ilmennyttä narkolepsiatapausta, joista 79 oli rokotettaessa 4–19-vuotiaita. Näistä 76:lla narkolepsiaan liittyi myös katapleksia. Useimpien sairastuneiden oireet olivat alkaneet parin kuukauden kuluessa rokottamisesta.

Narkolepsia on autoimmuunisairaus

– Koska taudin yhteys tähän immuunivastetta säätelevään riskiperimään on niin voimakas, narkolepsiaa pidetään immuunivälitteisesti syntyvänä sairautena, THL:n asettama työryhmä sanoo.

Noin neljäsosalla Pandemrix-rokotuksen jälkeen narkolepsiaan sairastuneista potilaista on THL:ssä tehdyissä tutkimuksissa havaittu rokotteen AS03-tehosteaineeseen sitoutuvia vasta-aineita. Skvaleenia sisältävien tehosteaineiden ei aiemmin ole raportoitu aiheuttavan vasta-aineiden muodostusta. Havainnon merkitykseen paneudutaan jatkotutkimuksissa.

Infektiolla (eli sikainfluenssalla) ei merkitystä narkolepsian synnyssä

Raportin mukaan virusvasta-ainetutkimukset antoivat viitteitä siitä, että alle 10 % narkolepsiaan sairastuneista lapsista ja nuorista oli sairastanut sikainfluenssainfektion. Sikainfluenssainfektiolla ei siten näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix-rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä, työryhmä raportoi.


Rokotteeseen liittyvä riski on tunnustettu myös Ruotsissa:

http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_ulkomaat/ruotsi_h1n1rokote_nelinkertaisti_narkolepsiariskin_6988759.html

Ruotsissa sikainfluenssarokote näyttää nelinkertaistaneen lasten ja nuoren riskin sairastua narkolepsiaan. Nyt julkaistun väliraportin tulokset ovat samansuuntaisia kuin Suomessa.

Suomessa rokotteen on arvioitu yhdeksänkertaistaneen lasten ja nuorten narkolepsiariskin. Sairastumisia on ollut erityisesti 5-15-vuotiailla.

- Tulokset Suomessa ja Ruotsissa eivät ole oleellisesti erilaisia, vaan ne näyttävät samaan suuntaan. Tiesimme odottaa tällaisia tietoja Ruotsista, kertoo erikoistutkija Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/05/1336714/ruotsissa-todettu-93-narkolepsiatapausta

Ruotsissa 93 ihmisen on tähän mennessä todettu sairastuneen narkolepsiaan sikainfluenssarokotteen saamisen jälkeen. Valtaosa sairastuneista on lapsia, kertoo maan lääkelaitos. Yhteys Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä on todettu varmasti 88 tapauksessa. Viranomaisten selvityksen on määrä valmistua kesällä.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli maaliskuuhun mennessä saanut noin 70 ilmoitusta narkolepsiasta. Suomessa rokotteen on arvioitu yhdeksänkertaistaneen lasten ja nuorten narkolepsiariksin, Ruotsissa nelinkertaistaneen.

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/06/dn_sikainfluenssarokotuksella_ja_lasten_narkolepsialla_vahva_yhteys_2696009.html

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan Pandemrix sikainfluenssarokotteella ja lasten narkolepsiariskillä on selvä yhteys, kertoo Dagens Nyheter. Ruotsin lääkeviraston torstaina julkaisema tutkimus osoittaa, että Pandemrix -rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla on liki seitsenkertainen riski sairastua narkolepsiaan kuin rokottamattomilla.


[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:44"]


PANDEMRIX ROKOTTEESEEN LIITTYY KOHONNUT RISKI SAIRASTUA NARKOLEPSIAAN:

Nyt on päivitettty Pandemrixin vaarallisuuslaskelmia. Riski saada narkolepsia oli rokotetuilla 17-kertainen!

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=11829/type=1

Markku Partisen (Helsingin Uniklinikka) ja Hanna Nohynekin (THL) johtamat tutkimusryhmät havaitsivat, että narkolepsian ilmaantuvuus kasvoi alle 17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla vuonna 2010 jopa 17-kertaiseksi (5,3 tapausta/100 000 as.) verrattuna vuosien 2002–2009 keskiarvoon. Aikuisilla narkolepsian ilmaantuvuudessa ei sen sijaan havaittu muutosta.

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/07/1363676/euroopan-laakevirasto-pandemrix-rokotteen-ja-narkolepsian-valilla-yhteys

21/7 2011 (MTV3 - STT)

Euroopan lääkevirasto: Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä yhteys

Pandemrix-rokote on nyt yhdistetty narkolepsiaan. Euroopan lääkevirasto vahvistaa yhteyden Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä. Viraston mukaan Ruotsissa ja Suomessa saadut tulokset osoittavat, että rokotetuilla lapsilla oli suurempi riski saada narkolepsia kuin rokottamattomilla.

Viraston mukaan pelkkä rokote ei aiheuttanut sairastumisia, vaan sairastumiseen ovat vaikuttaneet myös perinnölliset tekijät. Virasto suosittelee, ettei Pandemrixia annettaisi alle 20-vuotiaille.

---------------------------------------

Huomatkaa että EU:n lääkevirasto ei puhunut mitään siitä mystisestä "toisesta tekijästä", eli tuntemattomasta entero-virus epidemiasta. Se ei sellaista kyennyt löytämään. Nyt kun sitä ei löytynyt , alkoi geenien syyttely, geenien joita on ollut vuosisatoja ilman narkolepsiaa. Narkolepsiaa alkoi ilmaantumaan vasta kun Pandremixia alettii piikittämään, eli ei nuo geenit ole sitä ennenkään aiheuttaneet. Mutta mitäpä THL ei valehtelisi saadakseen pestyä maineensa


http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/pandemrixin_tuotetietoja_paivitetaan

"Komitean arviossa on mukana kaikki tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto mahdollisesta Pandemrixin ja narkolepsian välisestä yhteydestä, mukaan lukien uusimmat havainnot Ruotsissa ja Ranskassa. Komitea oli sitä mieltä, että uusimmat tiedot vahvistavat aiemmin esitetyn suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen tuloksia lapsilla ja nuorilla, mutta totesi, että tutkimusmenetelmissä oli puutteita. Pandemrixin ja narkolepsian yhteyttä selvitetään edelleen."

Mihin komitea viittasi puhueessaan "suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen tuloksista". Tähän tekstiin jossa THL pitkäaikaisen vitkuttelun ja kiertelyn jälkeen joutuu tunnustamaan yhteyden

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/bbae21a7-dbaa-4ac5-aff1-b77ce25c8a5f

"Pandemrix-rokotteita saaneiden 4-19 -vuotiaiden riski sairastua narkolepsiaan oli 9-kertainen samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna."

"Todennäköistä, että talvella 2009-10 annettu Pandemrixrokotus myötävaikutti Suomessa 4-19-vuotiailla havaittuun narkolepsian lisääntymiseen. Todennäköisintä, että rokote on Suomessa lisännyt narkolepsiaa ns. yhteisvaikutuksessa jonkin perinnöllisen ja/tai ympäristötekijän kanssa."

"Havaittu yhteys on niin selvä, että mikään muu taustalla vaikuttava ns. sekoittava tekijä tuskin voi selittää taudin lisääntymistä."Emme voi luottaa THL:n omiin tutkimuksiin, emmekä myös GSK:n sponsoroimiin tutkimuksiin, vaan nyt on saatava ulkopuolisia tahoja liikkeelle, joilla ei ole suoranaisi taloudellisia kytköksiä asiaan. Nyt olisikin syytä perustaa Heikkilän, Peltolan ja Isomaan johtama työryhmä jossa nämä ottaisivat kissan pöydälle ja tutkisivat syy-yhteyttä mm niiden faktojen valossa joista tässäkin ketjussa on puhuttu.
Jos puolueeton taho tutkisi materiaalin ja kävisi läpi aikaisemmat raportit, niin luulenpa että "suomalaisraportin" johtopäätökset muutettaisiin seuraavaan muotoon:

"Todennäköistä on, että talvella 2009-10 annettu Pandemrix-rokotus AIHEUTTI 4-19-vuotiailla havaittun narkolepsian lisääntymisen Suomessa. Todennäköisintä on, että rokote on AIHEUTTANUT narkolepsian lisääntymisen rokotusten jälkeen. Perinnölliset tekijät ja nuori ikä altistivat tietyt ihmisryhmät. Ympäristötekijöissä ei ollut poikkeavuutta"

Eli saisimme hyvin erilaisen loppuraportin.http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10907/news_db=web_lehti2009/type=1/ref=rss


Pandemrixin ja narkolepsian yhteys todentui (Lääkärilehti 01.09.2011)

Tutkimuksen mukaan rokottamiseen liittynyt lisääntynyt riski oli 6 narkolepsiatapausta 100 000 rokotettua kohden 4–19-vuotiaiden ikäryhmässä rokotusta seuraavan kahdeksan kuukauden aikana. Riski oli 12,7-kertainen rokottamattomiin verrattuna.

Myös Ruotsi on epidemiologisen tutkimuksen avulla vahvistanut pandemiarokottamiseen liittyneen narkolepsiatapausten lisääntymisen lapsilla ja nuorilla. Myös Norjassa ja Ranskassa on raportoitu odotettua enemmän narkolepsiatapauksia Pandemrix-rokotetuilla lapsilla ja nuorilla.

THL:n ylläpitämään rokotusten haittavaikutusrekisteriin oli 25.8.2011 mennessä ilmoitettu 98 Pandemrix-rokotuksen jälkeen ilmennyttä narkolepsiatapausta, joista 79 oli rokotettaessa 4–19-vuotiaita. Näistä 76:lla narkolepsiaan liittyi myös katapleksia. Useimpien sairastuneiden oireet olivat alkaneet parin kuukauden kuluessa rokottamisesta.

Narkolepsia on autoimmuunisairaus

– Koska taudin yhteys tähän immuunivastetta säätelevään riskiperimään on niin voimakas, narkolepsiaa pidetään immuunivälitteisesti syntyvänä sairautena, THL:n asettama työryhmä sanoo.

Noin neljäsosalla Pandemrix-rokotuksen jälkeen narkolepsiaan sairastuneista potilaista on THL:ssä tehdyissä tutkimuksissa havaittu rokotteen AS03-tehosteaineeseen sitoutuvia vasta-aineita. Skvaleenia sisältävien tehosteaineiden ei aiemmin ole raportoitu aiheuttavan vasta-aineiden muodostusta. Havainnon merkitykseen paneudutaan jatkotutkimuksissa.

Infektiolla (eli sikainfluenssalla) ei merkitystä narkolepsian synnyssä

Raportin mukaan virusvasta-ainetutkimukset antoivat viitteitä siitä, että alle 10 % narkolepsiaan sairastuneista lapsista ja nuorista oli sairastanut sikainfluenssainfektion. Sikainfluenssainfektiolla ei siten näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix-rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä, työryhmä raportoi.


Rokotteeseen liittyvä riski on tunnustettu myös Ruotsissa:

http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_ulkomaat/ruotsi_h1n1rokote_nelinkertaisti_narkolepsiariskin_6988759.html

Ruotsissa sikainfluenssarokote näyttää nelinkertaistaneen lasten ja nuoren riskin sairastua narkolepsiaan. Nyt julkaistun väliraportin tulokset ovat samansuuntaisia kuin Suomessa.

Suomessa rokotteen on arvioitu yhdeksänkertaistaneen lasten ja nuorten narkolepsiariskin. Sairastumisia on ollut erityisesti 5-15-vuotiailla.

- Tulokset Suomessa ja Ruotsissa eivät ole oleellisesti erilaisia, vaan ne näyttävät samaan suuntaan. Tiesimme odottaa tällaisia tietoja Ruotsista, kertoo erikoistutkija Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/05/1336714/ruotsissa-todettu-93-narkolepsiatapausta

Ruotsissa 93 ihmisen on tähän mennessä todettu sairastuneen narkolepsiaan sikainfluenssarokotteen saamisen jälkeen. Valtaosa sairastuneista on lapsia, kertoo maan lääkelaitos. Yhteys Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä on todettu varmasti 88 tapauksessa. Viranomaisten selvityksen on määrä valmistua kesällä.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli maaliskuuhun mennessä saanut noin 70 ilmoitusta narkolepsiasta. Suomessa rokotteen on arvioitu yhdeksänkertaistaneen lasten ja nuorten narkolepsiariksin, Ruotsissa nelinkertaistaneen.

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/06/dn_sikainfluenssarokotuksella_ja_lasten_narkolepsialla_vahva_yhteys_2696009.html

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan Pandemrix sikainfluenssarokotteella ja lasten narkolepsiariskillä on selvä yhteys, kertoo Dagens Nyheter. Ruotsin lääkeviraston torstaina julkaisema tutkimus osoittaa, että Pandemrix -rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla on liki seitsenkertainen riski sairastua narkolepsiaan kuin rokottamattomilla.


[/quote]
0 0
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Moniko sairastui Pandemrixin ansiosta


PALJONKO IHMISIÄ VAMMAUTUI PANDEMRIX ROKOTTEEN OTTAMISEN SEURAUKSENA?

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/narkolepsiakorvausten+maksaminen+alkoi/a753722

Narkolepsiakorvausten maksaminen alkoi. Lääkevahinkovakuutuspooli on aloittanut sikainfluenssarokotteeseen liittyvien narkolepsiakorvausten maksamisen. Korvauksia maksetaan nyt 78 lapselle ja nuorelle. Pooli on saanut yhteensä 111 narkolepsiasta johtunutta vahinkoilmoitusta. Muiden ilmoitusten selvittelytyötä jatketaan.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/12/1455472/osa-narkolepsiakorvauksista-lykkaantyy

THL on saanut 109 haittaepäilyä ja pooliin hakemuksia on tullut 101. Joissakin niistä viive rokottamisesta oireiden alkamiseen on ollut jopa 16 kuukautta.

---------------------------------------

Ruotsissa on jo 177 narkolepsiaan sairastunutta Pandemrix rokotettua. Ja vielä on lisääkin tulossa vuonna 2012; jostakin syystä, edelleenkin, ylivoimaisesti suurin osa on Pandemrix rokotettuja

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320806.ab

Hittills – 2,5 år efter vaccinationskampanjen mot svininfluensan – har 177 personer insjuknat i narkolepsi orsakad av Pandemrix.

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320075.ab

I dag vet vi att minst 177 personer drabbades. 161 är barn och ungdomar. Vi vet även att Pandemrix ökar risken för narkolepsi med sju gånger hos barn och unga.

Narkolepsiaa myös Norjassa:

http://www.thelocal.no/page/view/norway-compensating-victims-of-swine-flu-vaccine

" Norwegian authorities have so far received 93 compensation requests from people who claim to have suffered serious side effects from the swine flu vaccine widely administered amid a global outbreak of the virus in 2009.

Among the claimants are six adults and 30 children who say they developed narcolepsy after receiving the Pandemrix vaccine, newspaper VG reports."

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Ranskassa+todettu+kuusi+narkolepsiaan+sairastunutta+H1N1-rokotettua/1135259642750

"Kuuden ranskalaisen sikainfluenssarokotteen saaneen on todettu sairastuneen narkolepsiaan rokotuksen jälkeen. Havainnot on tehty elokuun aikana, kertoo sikäläinen lääkelaitos tiedotteessaan. "

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194673895681/artikkeli/narkolepsiatapauksia+myos+irlannissa+ja+britanniassa+muuttaako+euroopan+laakevirasto+kantaansa+.html

Nyt kuitenkin Irlannissa on havahduttu tutkimaan rokotteen ja narkolepsian yhteyttä. Independentin mukaan narkolepsia on todettu ainakin kahdeksalla irlantilaisella, jotka ovat saaneet sikainfluenssarokotuksen. Daily Mail puolestaan uutisoi, että Isossa-Britanniassa on kuusi narkolepsiatapausta, joissa Euroopan lääkevirasto selvittää rokotteen osuutta sairauteen.

Narkolepsiaan sairastuneiden määrä on kasvanut Irlannista, sitten viime päivityksen...

http://www.irishhealth.com/article.html?id=19758

She claimed that over the last year, more than 20 children in Ireland have been formally diagnosed with narcolepsy and all received Pandemrix. The children are aged between six and 18.

http://www.herald.ie/news/did-the-swine-flu-jab-leave-my-son-15-with-chronic-sleep-disorder-3075396.html

There are now more than 30 Irish families who believe their children have suffered the serious sleeping disorder from the vaccine.

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:46"]


PALJONKO IHMISIÄ VAMMAUTUI PANDEMRIX ROKOTTEEN OTTAMISEN SEURAUKSENA?

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/narkolepsiakorvausten+maksaminen+alkoi/a753722

Narkolepsiakorvausten maksaminen alkoi. Lääkevahinkovakuutuspooli on aloittanut sikainfluenssarokotteeseen liittyvien narkolepsiakorvausten maksamisen. Korvauksia maksetaan nyt 78 lapselle ja nuorelle. Pooli on saanut yhteensä 111 narkolepsiasta johtunutta vahinkoilmoitusta. Muiden ilmoitusten selvittelytyötä jatketaan.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/12/1455472/osa-narkolepsiakorvauksista-lykkaantyy

THL on saanut 109 haittaepäilyä ja pooliin hakemuksia on tullut 101. Joissakin niistä viive rokottamisesta oireiden alkamiseen on ollut jopa 16 kuukautta.

---------------------------------------

Ruotsissa on jo 177 narkolepsiaan sairastunutta Pandemrix rokotettua. Ja vielä on lisääkin tulossa vuonna 2012; jostakin syystä, edelleenkin, ylivoimaisesti suurin osa on Pandemrix rokotettuja

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320806.ab

Hittills – 2,5 år efter vaccinationskampanjen mot svininfluensan – har 177 personer insjuknat i narkolepsi orsakad av Pandemrix.

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320075.ab

I dag vet vi att minst 177 personer drabbades. 161 är barn och ungdomar. Vi vet även att Pandemrix ökar risken för narkolepsi med sju gånger hos barn och unga.

Narkolepsiaa myös Norjassa:

http://www.thelocal.no/page/view/norway-compensating-victims-of-swine-flu-vaccine

" Norwegian authorities have so far received 93 compensation requests from people who claim to have suffered serious side effects from the swine flu vaccine widely administered amid a global outbreak of the virus in 2009.

Among the claimants are six adults and 30 children who say they developed narcolepsy after receiving the Pandemrix vaccine, newspaper VG reports."

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Ranskassa+todettu+kuusi+narkolepsiaan+sairastunutta+H1N1-rokotettua/1135259642750

"Kuuden ranskalaisen sikainfluenssarokotteen saaneen on todettu sairastuneen narkolepsiaan rokotuksen jälkeen. Havainnot on tehty elokuun aikana, kertoo sikäläinen lääkelaitos tiedotteessaan. "

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194673895681/artikkeli/narkolepsiatapauksia+myos+irlannissa+ja+britanniassa+muuttaako+euroopan+laakevirasto+kantaansa+.html

Nyt kuitenkin Irlannissa on havahduttu tutkimaan rokotteen ja narkolepsian yhteyttä. Independentin mukaan narkolepsia on todettu ainakin kahdeksalla irlantilaisella, jotka ovat saaneet sikainfluenssarokotuksen. Daily Mail puolestaan uutisoi, että Isossa-Britanniassa on kuusi narkolepsiatapausta, joissa Euroopan lääkevirasto selvittää rokotteen osuutta sairauteen.

Narkolepsiaan sairastuneiden määrä on kasvanut Irlannista, sitten viime päivityksen...

http://www.irishhealth.com/article.html?id=19758

She claimed that over the last year, more than 20 children in Ireland have been formally diagnosed with narcolepsy and all received Pandemrix. The children are aged between six and 18.

http://www.herald.ie/news/did-the-swine-flu-jab-leave-my-son-15-with-chronic-sleep-disorder-3075396.html

There are now more than 30 Irish families who believe their children have suffered the serious sleeping disorder from the vaccine.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Miksi kaikki eivät saaneet narkolepsiaa


MIKSI KAIKKI EIVÄT SAANEET NARKOLEPSIAA?


Miksi kaikki eivät saaneet narkolepsiaa? Siksi että taudin kohteena olivat lapset ja nuoret joilla on tietynlainen kudostyyppi.

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2240658

"Partinen kertoi IS:lle, että yhteinen tekijä sairastuneiden välillä on myös sama kudostyyppi, jota on alle viidesosalla lapsista."

Huomaa että tuo kudostyyppi ei ole miteenkään "huono" tai epäkelpo, vaan ainoastaan erilainen, siinä suhteessa että se on herkkä skvaleenin aikaansaamaamalle auto-immunologiselle reaktiolle. Kyse ei siis ole "geneettisestä alttiudesta narkolepsialle", vaan bio-kemiallisesti herätetystä/indusoidusta immunologisesta reaktiosarjasta.

Sairastuminen johtuu monimutkaisesta yhdistelmästä jossa täytyy olla tietynlainen kudostyyppi ja tietynlainen immuunireaktio adjuvanttiin. Ensimmäiseen (kudostyypin laatuun) vaikuttaa perimä, toiseen (immuunivasteen laatuun) vaikuttaa mm ikä. Kyse on sattumanvaraisistakin ja tuntemattomista tekijöistä siinä miten immuunivaste reagoi.

Miksi juuri pohjoismaissa sairastuttiin?

53% kaikesta lapsille annetusta Pandemrixista käytettiin Suomessa ja Ruotsissa

"Kaikkiaan 4 miljoonasta lapsille annetusta Pandemrix-annoksesta on rokotuskattavuusarvioiden mukaan Suomessa ja Ruotsissa käytetty n. 53 prosenttia. Näin ollen ei ole yllätyksellistä, että nimenomaan Suomessa ja Ruotsissa on raportoitu valtaosa lasten narkolepsiatapauksista." (BMJ 17.11.2010)


http://www.iltalehti.fi/uutiset/201102010103157_uu.shtml

"THL:n mukaan kaikilla narkolepsiaan sairastuneilla on todettu samanlainen kudostyyppi. Samaa genotyyppiä esiintyy noin 28 prosentilla suomalaisista. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa tämä on huomattavasti harvinaisempi. "


TEHOSTE-AINETTA EI TUTKITTU JA TESTATTU KUNNOLLA

Tehoste aine oli uusi ja vähän testattu:

http://iltalehti.fi/uutiset/2011020113107395_uu.shtml

Jossain määrin tehosteaine on silti uusi. - Tehosteesta on valmistettu uusi kompositio ja sitä on käytetty vain kymmenillätuhansilla ihmisillä. Yleensäkin rokotteiden harvinaiset haitat selviävät vasta väestötason rokotuksissa, Julkunen sanoo.

Voimakas tapa reagoida elimistön vieraita aineita vastaan voi kohdistua myös elimistön omia rakenteita vastaan. Silloin voi puhjeta autoimmuunisairaus.

Tietty kudostyyppi vaikuttaa altistavan narkolepsialle. Se onkin löytynyt kaikilta sairastuneilta.


http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1266946/pandemrix-rokotteelle-myyntilupa-vain-vahaisten-testien-jalkeen

Sikainfluenssarokote Pandemrixia ehdittiin testata vain parilla sadalla ihmisellä ennen kuin se sai myyntiluvan. Myyntiluvan rokotteelle myönsi Euroopan komissio yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa. Yleensä rokotetta on testattava vähintään kolmellatuhannella ihmisellä, ennen kuin sille myönnetään myyntilupaa, kertoo Fimean johtaja Pekka Kurki.

---------------------------------------

Sitä oli testattu suomessa muutamalla sadalla aikuisellam ja maailmanlaajuisesti alle 10.000:lla. Mutta lapsilla ei oltu testattu kuin muutamalla kymmenellä, eikä raskaanaolevilla. Sitä ei oltu myöskään tutkittu riittävästi molekyyli-biologisen tutkimuksen keinoin.THL ei suhtautunut vakavasti kirjallisuudessa esitettyihin väitteisiin jonka mukaanrokotteet saattavat indusoida autoimmuunisairauksia.

Rokotuskampanja olikin itseasiassa se varsinainen Testi jossa testattiin kuinka lapset ja raskaanaolevat reagoivat tähän uuteen adjuvanttiin. Noh, nyt se tiedetään että tiettyjä komplikaatioita on.

http://www.apteekkari.fi/uutisarkisto/yksittainen-artikkeli/kausi-influenssarokote-on-yha-turvallinen.html

"Miksi nimenomaan skvaleenin epäillään myötävaikuttaneen narkolepsian puhkeamiseen suomalaislapsilla? Skvaleenia on käytetty ennenkin rokotteissa, mutta ei lapsille annetuissa rokotteissa, eikä varsinkaan miljoonilla alle 20-vuotiailla. "

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:48"]


MIKSI KAIKKI EIVÄT SAANEET NARKOLEPSIAA?


Miksi kaikki eivät saaneet narkolepsiaa? Siksi että taudin kohteena olivat lapset ja nuoret joilla on tietynlainen kudostyyppi.

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2240658

"Partinen kertoi IS:lle, että yhteinen tekijä sairastuneiden välillä on myös sama kudostyyppi, jota on alle viidesosalla lapsista."

Huomaa että tuo kudostyyppi ei ole miteenkään "huono" tai epäkelpo, vaan ainoastaan erilainen, siinä suhteessa että se on herkkä skvaleenin aikaansaamaamalle auto-immunologiselle reaktiolle. Kyse ei siis ole "geneettisestä alttiudesta narkolepsialle", vaan bio-kemiallisesti herätetystä/indusoidusta immunologisesta reaktiosarjasta.

Sairastuminen johtuu monimutkaisesta yhdistelmästä jossa täytyy olla tietynlainen kudostyyppi ja tietynlainen immuunireaktio adjuvanttiin. Ensimmäiseen (kudostyypin laatuun) vaikuttaa perimä, toiseen (immuunivasteen laatuun) vaikuttaa mm ikä. Kyse on sattumanvaraisistakin ja tuntemattomista tekijöistä siinä miten immuunivaste reagoi.

Miksi juuri pohjoismaissa sairastuttiin?

53% kaikesta lapsille annetusta Pandemrixista käytettiin Suomessa ja Ruotsissa

"Kaikkiaan 4 miljoonasta lapsille annetusta Pandemrix-annoksesta on rokotuskattavuusarvioiden mukaan Suomessa ja Ruotsissa käytetty n. 53 prosenttia. Näin ollen ei ole yllätyksellistä, että nimenomaan Suomessa ja Ruotsissa on raportoitu valtaosa lasten narkolepsiatapauksista." (BMJ 17.11.2010)


http://www.iltalehti.fi/uutiset/201102010103157_uu.shtml

"THL:n mukaan kaikilla narkolepsiaan sairastuneilla on todettu samanlainen kudostyyppi. Samaa genotyyppiä esiintyy noin 28 prosentilla suomalaisista. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa tämä on huomattavasti harvinaisempi. "


TEHOSTE-AINETTA EI TUTKITTU JA TESTATTU KUNNOLLA

Tehoste aine oli uusi ja vähän testattu:

http://iltalehti.fi/uutiset/2011020113107395_uu.shtml

Jossain määrin tehosteaine on silti uusi. - Tehosteesta on valmistettu uusi kompositio ja sitä on käytetty vain kymmenillätuhansilla ihmisillä. Yleensäkin rokotteiden harvinaiset haitat selviävät vasta väestötason rokotuksissa, Julkunen sanoo.

Voimakas tapa reagoida elimistön vieraita aineita vastaan voi kohdistua myös elimistön omia rakenteita vastaan. Silloin voi puhjeta autoimmuunisairaus.

Tietty kudostyyppi vaikuttaa altistavan narkolepsialle. Se onkin löytynyt kaikilta sairastuneilta.


http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1266946/pandemrix-rokotteelle-myyntilupa-vain-vahaisten-testien-jalkeen

Sikainfluenssarokote Pandemrixia ehdittiin testata vain parilla sadalla ihmisellä ennen kuin se sai myyntiluvan. Myyntiluvan rokotteelle myönsi Euroopan komissio yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa. Yleensä rokotetta on testattava vähintään kolmellatuhannella ihmisellä, ennen kuin sille myönnetään myyntilupaa, kertoo Fimean johtaja Pekka Kurki.

---------------------------------------

Sitä oli testattu suomessa muutamalla sadalla aikuisellam ja maailmanlaajuisesti alle 10.000:lla. Mutta lapsilla ei oltu testattu kuin muutamalla kymmenellä, eikä raskaanaolevilla. Sitä ei oltu myöskään tutkittu riittävästi molekyyli-biologisen tutkimuksen keinoin.THL ei suhtautunut vakavasti kirjallisuudessa esitettyihin väitteisiin jonka mukaanrokotteet saattavat indusoida autoimmuunisairauksia.

Rokotuskampanja olikin itseasiassa se varsinainen Testi jossa testattiin kuinka lapset ja raskaanaolevat reagoivat tähän uuteen adjuvanttiin. Noh, nyt se tiedetään että tiettyjä komplikaatioita on.

http://www.apteekkari.fi/uutisarkisto/yksittainen-artikkeli/kausi-influenssarokote-on-yha-turvallinen.html

"Miksi nimenomaan skvaleenin epäillään myötävaikuttaneen narkolepsian puhkeamiseen suomalaislapsilla? Skvaleenia on käytetty ennenkin rokotteissa, mutta ei lapsille annetuissa rokotteissa, eikä varsinkaan miljoonilla alle 20-vuotiailla. "

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Rokotteet aiheuttavat immuunijärjestelmään häiriöitäNARKOLEPSIA ON AUTOIMMUUNISAIRAUS

Narkolepsia johtuu tiettyjen aivojen vireyttä ylläpitävien solujen tuhoutumisesta. Se on autoimmuunisairaus, eli valkosolut häiriintyvät rokotteesta ja hyökkäävät kehon omia rakenteita vastaan.

http://terveesti.blogs.fi/2010/11/18/narkolepsia-mitae-siitae-tiedetaeaen-10003828/

Narkolepsian, jolla tässä tarkoitetaan narkolepsian ja katapleksian yhdistelmää, syynä on hypokretiiniä (engl. Hypocretin l. Orexin) tuottavien hermosolujen tuhoutuminen hypotalamuksessa. Tuoreiden havaintojen perusteella narkolepsiaan johtava hermosolutuho aiheutuu vasta-ainereaktiosta eli kyseessä on ns. autoimmuunisairaus (Cvetkovic-Lopes 2010, Toyoda 2010, Deloumeau 2010). VASTAA

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090503132613.htm

Now Mignot and his collaborators have shown for the first time that a specific immune cell is involved in the disorder — confirming experts' long-held suspicion that narcolepsy is an autoimmune disease. VASTA

---------------------------------------

Myös Guillain Barren syndrooma on autoimmuunisairaus. Myös siinä valkosolut häiriintyvät ja hyökkäävät kehon omia rakenteita vastaan. Se on jo aikaisemmin yhdistty sikainfluenssa rokotteen versioon:

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1265995/thl-narkolepsian-ei-koskaan-ajateltu-olevan-rokotteen-haittavaikutus

"Tunnetuin tarkkailtavista taudeista on Gillian-Barren syndrooma, joka vuonna 1976 on Yhdysvalloissa yhdistetty sikainfluenssarokotteeseen, Kilpi kertoo."

Myös vuoden 1976 sikainfluenssarokotteessa oli adjuvantti-boosteri. Tuolloin käytetty sikainfluenssarokote sai aikaan lisääntyneen sairastuneisuuden GBS:ssään. Sairastuneisuus nousi tasolta 1 per miljoona tasolle 10 per miljoona. Rokotteen ja autoimmunologisten sairauksien yhteys on ilmeinen. Ko rokote vedettiin kokeilun jälkeen pois markkinoilta (kuulostaako tutulta?)

http://guillainbarre.net/swine-flu-vaccine-1976-guillain-barre-syndrome.php


In 1976, adjuvants were used in the swine flu vaccine. About 500 other people became permanently paralyzed by the neuromuscular disorder named Guillain-Barre syndrome (GBS). GBS is an immune response to foreign antigens which attacks the nervous system. It results in muscle paralysis, sensory disturbances, and sometimes cardiac arrest. GBS is normally a rare side-effect seen after an influenza vaccine. With the swine flu vaccine in 1976, it is believed that because the adjuvants increased the body's response to the vaccination, the occurrence of GBS rose from a normal level of one in 1,000,000 to one in 105,000.


GBS:ssää on saatu Suomessakin rokotteista jo aiemmin:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053

"Noin kahden viikon kuluttua rokotuksesta hän oli alkanut saada hänelle entuudestaan tuntemattomia oireita. Hänet oli 10.3.1985 toimitettu Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan. Lääkärintutkimuksissa todettiin kliinisesti Guillain-Barré-nimiseen tautiin sopivat löydökset."


Huomatkaa että kampanjan alkaessa THL ei tiennyt mikä narkolepsian aiheuttaa:

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/THL+selvitt%C3%A4%C3%A4+onko+sikainfluenssarokotteella+yhteys+narkolepsiaan/1135259428339

"Narkolepsiaa todetaan lapsilla alle kymmenen tapausta vuosittain. Pakonomaista nukahtelua aiheuttavan sairauden syytä ei tiedetä."

Tämänkaltaisi kommentteja THL antoi useita ennen vuotta 2010. THL tajusi automimmuunisairauksien merkityksen vasta rokoteinfon aktiivien kirjoittelun seurauksena. Silloin kun rokotekampanja alkoi THL'llä ei ollut tietoa siitä että narkolepsia on tiettyjen hermosolujen rakenteiden tuhoutumisesta aiheutunut autoimmuunisairaus. Näitä tutkimuksia joissa tämä epäilys tuli lääkärijulkaisuihin alkoi ilmaantua vuonna 2009, mutta THL:n "lääkäreitä" ei kiinnosta rokottamiseen liittyvät neurologiset ongelmat ja riskit. "Miksi turhaan lukea lääkärijulkaisuja? Ei niissä kuitenkaan mitään sellaistaole joka vaarantaisi rokotuskampanjan"

THL ei edusta tieteen kärkeä, vaan on takapajuinen virasto. THL ei ole mikään kehittyneen ja uudenaikaisen tieteen edustaja, vaan pöhöttynyt virasto jossa joukko 70-luvulle jämähtäneitä virkamieslääkäreitä "leikkii lääkäriä" veronmaksajien piikkiin.Ne tutkimukset, joilla on THL:n toimesta pyritty vakuuttamaan että vuoden 1976 sikainfluenssa-rokote olisi ollut turvallinen, olivat epätieteellisiä. Tilastotieteellinen analyysi osoittaa että vuoden 1976 sikainfluenssarokote aiheutti selkeän nousun GBS'n esiintyvyyteen. Rokotettujen riski saada GBS oli moninkertainen verrattuna rokottamattomiin. Myöhemmät todistelut vuoden 1976 sikainfluenssa rokotteen puolesta perustuivat väärin tehtyihin otoksiin ja vertausryhmiin.

THL ei viitsinyt tehdä tieteellistä vertais-arviointia, eli tutkimustulosten kriittistä tarkastelua, niin että he olisivat hyljänneet nuo tutkimukset. Sensijaan he pyrkivät systemaattisesti hylkäämään kriittiset äänet, ja siten he loivat lähtökohdan jossa rokote kuin rokote otetaan avosylin vastaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak

According to Harvey Fineberg and Richard Neustadt, authors of The Swine Flu Affair, the risk of developing GBS was roughly 11 times greater with vaccination than without, though still a remote risk, affecting approximately 1 in 105,000 individuals.[1]

[1] "Lessons learned from the 1976 swine flu 'fiasco'", Rita Rubin, USA Today, May 5, 2009 VASTAA

Review of Selected Federal Vaccine and Immunization Policies, Office of Technology Assessment, Chapter 5, Appendix 5.1, Guillain-Barre syndrome:

"...the incidence of Guillain-Barre Syndrome during 1976 swine flu program was published (Schoenberger, 1979). Increases in the incidence of GBS among the vaccinees were observed over about 10-week period of risk (i.e. duration of duration of the swine flue program). .. among swine flu vaccinees between ages 18 and 24, an increased incidence of four cases per million doses of administered vaccine was observed. Among the swine flu vaccinees over 25 years old, 9 to 10 additional cases of GBS per million doses of administered vaccine were observed."

http://www.garynull.com/storage/pdfs/HowSafeorEffectiveAreVaccinesNotVery.pdf

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:49"]NARKOLEPSIA ON AUTOIMMUUNISAIRAUS

Narkolepsia johtuu tiettyjen aivojen vireyttä ylläpitävien solujen tuhoutumisesta. Se on autoimmuunisairaus, eli valkosolut häiriintyvät rokotteesta ja hyökkäävät kehon omia rakenteita vastaan.

http://terveesti.blogs.fi/2010/11/18/narkolepsia-mitae-siitae-tiedetaeaen-10003828/

Narkolepsian, jolla tässä tarkoitetaan narkolepsian ja katapleksian yhdistelmää, syynä on hypokretiiniä (engl. Hypocretin l. Orexin) tuottavien hermosolujen tuhoutuminen hypotalamuksessa. Tuoreiden havaintojen perusteella narkolepsiaan johtava hermosolutuho aiheutuu vasta-ainereaktiosta eli kyseessä on ns. autoimmuunisairaus (Cvetkovic-Lopes 2010, Toyoda 2010, Deloumeau 2010). VASTAA

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090503132613.htm

Now Mignot and his collaborators have shown for the first time that a specific immune cell is involved in the disorder — confirming experts' long-held suspicion that narcolepsy is an autoimmune disease. VASTA

---------------------------------------

Myös Guillain Barren syndrooma on autoimmuunisairaus. Myös siinä valkosolut häiriintyvät ja hyökkäävät kehon omia rakenteita vastaan. Se on jo aikaisemmin yhdistty sikainfluenssa rokotteen versioon:

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1265995/thl-narkolepsian-ei-koskaan-ajateltu-olevan-rokotteen-haittavaikutus

"Tunnetuin tarkkailtavista taudeista on Gillian-Barren syndrooma, joka vuonna 1976 on Yhdysvalloissa yhdistetty sikainfluenssarokotteeseen, Kilpi kertoo."

Myös vuoden 1976 sikainfluenssarokotteessa oli adjuvantti-boosteri. Tuolloin käytetty sikainfluenssarokote sai aikaan lisääntyneen sairastuneisuuden GBS:ssään. Sairastuneisuus nousi tasolta 1 per miljoona tasolle 10 per miljoona. Rokotteen ja autoimmunologisten sairauksien yhteys on ilmeinen. Ko rokote vedettiin kokeilun jälkeen pois markkinoilta (kuulostaako tutulta?)

http://guillainbarre.net/swine-flu-vaccine-1976-guillain-barre-syndrome.php


In 1976, adjuvants were used in the swine flu vaccine. About 500 other people became permanently paralyzed by the neuromuscular disorder named Guillain-Barre syndrome (GBS). GBS is an immune response to foreign antigens which attacks the nervous system. It results in muscle paralysis, sensory disturbances, and sometimes cardiac arrest. GBS is normally a rare side-effect seen after an influenza vaccine. With the swine flu vaccine in 1976, it is believed that because the adjuvants increased the body's response to the vaccination, the occurrence of GBS rose from a normal level of one in 1,000,000 to one in 105,000.


GBS:ssää on saatu Suomessakin rokotteista jo aiemmin:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053

"Noin kahden viikon kuluttua rokotuksesta hän oli alkanut saada hänelle entuudestaan tuntemattomia oireita. Hänet oli 10.3.1985 toimitettu Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan. Lääkärintutkimuksissa todettiin kliinisesti Guillain-Barré-nimiseen tautiin sopivat löydökset."


Huomatkaa että kampanjan alkaessa THL ei tiennyt mikä narkolepsian aiheuttaa:

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/THL+selvitt%C3%A4%C3%A4+onko+sikainfluenssarokotteella+yhteys+narkolepsiaan/1135259428339

"Narkolepsiaa todetaan lapsilla alle kymmenen tapausta vuosittain. Pakonomaista nukahtelua aiheuttavan sairauden syytä ei tiedetä."

Tämänkaltaisi kommentteja THL antoi useita ennen vuotta 2010. THL tajusi automimmuunisairauksien merkityksen vasta rokoteinfon aktiivien kirjoittelun seurauksena. Silloin kun rokotekampanja alkoi THL'llä ei ollut tietoa siitä että narkolepsia on tiettyjen hermosolujen rakenteiden tuhoutumisesta aiheutunut autoimmuunisairaus. Näitä tutkimuksia joissa tämä epäilys tuli lääkärijulkaisuihin alkoi ilmaantua vuonna 2009, mutta THL:n "lääkäreitä" ei kiinnosta rokottamiseen liittyvät neurologiset ongelmat ja riskit. "Miksi turhaan lukea lääkärijulkaisuja? Ei niissä kuitenkaan mitään sellaistaole joka vaarantaisi rokotuskampanjan"

THL ei edusta tieteen kärkeä, vaan on takapajuinen virasto. THL ei ole mikään kehittyneen ja uudenaikaisen tieteen edustaja, vaan pöhöttynyt virasto jossa joukko 70-luvulle jämähtäneitä virkamieslääkäreitä "leikkii lääkäriä" veronmaksajien piikkiin.Ne tutkimukset, joilla on THL:n toimesta pyritty vakuuttamaan että vuoden 1976 sikainfluenssa-rokote olisi ollut turvallinen, olivat epätieteellisiä. Tilastotieteellinen analyysi osoittaa että vuoden 1976 sikainfluenssarokote aiheutti selkeän nousun GBS'n esiintyvyyteen. Rokotettujen riski saada GBS oli moninkertainen verrattuna rokottamattomiin. Myöhemmät todistelut vuoden 1976 sikainfluenssa rokotteen puolesta perustuivat väärin tehtyihin otoksiin ja vertausryhmiin.

THL ei viitsinyt tehdä tieteellistä vertais-arviointia, eli tutkimustulosten kriittistä tarkastelua, niin että he olisivat hyljänneet nuo tutkimukset. Sensijaan he pyrkivät systemaattisesti hylkäämään kriittiset äänet, ja siten he loivat lähtökohdan jossa rokote kuin rokote otetaan avosylin vastaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak

According to Harvey Fineberg and Richard Neustadt, authors of The Swine Flu Affair, the risk of developing GBS was roughly 11 times greater with vaccination than without, though still a remote risk, affecting approximately 1 in 105,000 individuals.[1]

[1] "Lessons learned from the 1976 swine flu 'fiasco'", Rita Rubin, USA Today, May 5, 2009 VASTAA

Review of Selected Federal Vaccine and Immunization Policies, Office of Technology Assessment, Chapter 5, Appendix 5.1, Guillain-Barre syndrome:

"...the incidence of Guillain-Barre Syndrome during 1976 swine flu program was published (Schoenberger, 1979). Increases in the incidence of GBS among the vaccinees were observed over about 10-week period of risk (i.e. duration of duration of the swine flue program). .. among swine flu vaccinees between ages 18 and 24, an increased incidence of four cases per million doses of administered vaccine was observed. Among the swine flu vaccinees over 25 years old, 9 to 10 additional cases of GBS per million doses of administered vaccine were observed."

http://www.garynull.com/storage/pdfs/HowSafeorEffectiveAreVaccinesNotVery.pdf

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Vaihtoehto oli koko ajan

VAIHTOEHTOJA ROKOTTAMISELLE OLISI OLLUT


http://m.iltalehti.boomi.net/articles/s/uutiset_2011121514945346_320.html

Sikainfluenssarokotteen aiheuttamat narkolepsiatapaukset olisi voitu todennäköisesti estää, jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos(THL) olisi ottanut käyttöön apuaineettoman rokotteen. Tällainen adjuvantti- eli apuainevapaa rokote oli tarjolla samaan aikaan, kun THL valitsi käyttöön tuhoisia seuraamuksia aiheuttaneen apuaineellisen Pandemrix-rokotteen.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Timo Vesikari hämmästelee, miksei THL ottanut toista sikainfluenssarokotetta vaihtoehdoksi nyt käytetylle, lapsille ja nuorille narkolepsiaa aiheuttaneelle Pandemrix-rokotteelle.

---------------------------------------

Turvallisin ja terveellisin tapa saada immuniteetti kausi-influenssaa vastaan on pidättäytyminen rokotteesta, ja mahdollisesti influenssan sairastaminen. Suojautuminen lievää ja ohimenevää tautia vastaan rokotteella joka pitää sisällään merkittävän riskin elinikäisestä vammautumisesta, ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Eriasia on mitä THL:n rokotekiimaiset valelääkärit sanovat, toinen asia on sinun terveytesi. Rokotteiden riskejä on vähätelty.

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:51"]

VAIHTOEHTOJA ROKOTTAMISELLE OLISI OLLUT


http://m.iltalehti.boomi.net/articles/s/uutiset_2011121514945346_320.html

Sikainfluenssarokotteen aiheuttamat narkolepsiatapaukset olisi voitu todennäköisesti estää, jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos(THL) olisi ottanut käyttöön apuaineettoman rokotteen. Tällainen adjuvantti- eli apuainevapaa rokote oli tarjolla samaan aikaan, kun THL valitsi käyttöön tuhoisia seuraamuksia aiheuttaneen apuaineellisen Pandemrix-rokotteen.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Timo Vesikari hämmästelee, miksei THL ottanut toista sikainfluenssarokotetta vaihtoehdoksi nyt käytetylle, lapsille ja nuorille narkolepsiaa aiheuttaneelle Pandemrix-rokotteelle.

---------------------------------------

Turvallisin ja terveellisin tapa saada immuniteetti kausi-influenssaa vastaan on pidättäytyminen rokotteesta, ja mahdollisesti influenssan sairastaminen. Suojautuminen lievää ja ohimenevää tautia vastaan rokotteella joka pitää sisällään merkittävän riskin elinikäisestä vammautumisesta, ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Eriasia on mitä THL:n rokotekiimaiset valelääkärit sanovat, toinen asia on sinun terveytesi. Rokotteiden riskejä on vähätelty.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Raskaanaolevat myös?!

RASKAANAOLEVIEN ROKOTUS OLI RISKI-ALTIS LIIKE

Raskaana oleville tulisi olla tarjolla lisäaineeton sikainfluenssarokote. Tämä on WHO:n (Maailman Terveysjärjestö) suositus. SAGE:n (Strategic Advisory Group of Experts) rokotusasiantuntijaryhmän mukaan Suomi ei ole tilannut lisäaineetonta rokotetta.

Onko järkeä piikittää testaamatonta immuno-stimulanttia raskaana oleviin naisiin, kun tiedetään että rokotteen aikaansaamat kuumeen kaltaiset oireet ovat voimakkaat:

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/74702-h1n1-rokotteen-seuraus-yllatti-ruotsalaishoitajat

"Toiminnanjohtaja Elisabet Eeron mukaan peräti 80 prosenttia rokotetuista sai sikainfluenssalle tyypillisiä oireita, kuten kuumetta, päänsärkyä sekä lihas- ja kurkkukipua. Lisäksi rokotuskohta oli kipeä ja turvonnut. Oireet alkoivat noin viiden tunnin kuluessa rokotuksesta ja osa sairastuneista joutui jopa jäämään töistä pois. - Nämä olivat tyypillisimpiä oireita, mutta kaikki oireet eivät tulleet kaikille. Emme osanneet varautua siihen, että tämä on näin kova rokote, Eero sanoo."

http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009103010514691_si.shtml

Sikainfluenssaan tarkoitettujen rokotteiden ei ole todistettu aiheuttaneen kuolemantapauksia.

Jotkut rokotteen ottaneet ovat kuitenkin kärsineet sivuvaikutuksista. Etenkin Ruotsissa useat rokotuksen saaneet sairaanhoitajat ovat valittaneet Suomessakin jaettavan Pandemrix-rokotteen aiheuttaneen haittavaikutuksia.

Lokakuussa 27-vuotias ruotsalainen sairaanhoitaja sai pari tuntia rokotteen ottamisen jälkeen kovan päänsäryn ja korkean kuumeen. Hän joutui olemaan poissa töistä kolme päivää.

Myös 26-vuotias ruotsalainen sairaanhoitaja sairastui kuumeeseen pian rokotteen ottamisen jälkeen. Hän kertoi olleensa erittäin uupunut ja joutui olemaan usean päivän poissa töistä.

---------------------------------------

THL tiesi piikin aiheuttavan riskejä raskaana oleville naisille.
Viimeistään maaliskuussa kun sikainfluenssa lakkasi olemasta pandemia, ja riski saada sikainfluenssa oli varsin pieni rokotukset olisi pitänyt lopettaa. THL jatkoi rokottamista, ja olisi jatkanut tähän päivään asti, jos kohua ei olisi tullut. Keskenmenon lisäksi potentiaalia sikiöön kohdistuville vaurioille oli myös (vrt narkolepsia), jota onneksi ilmeisesti ei kuitenkaan tullut. Kun sikainfluessaa ei paljoa enä esiintynyt maaliskuun jälkeen THL alkoi valehdella "toisesta aallosta" johon oli muka tarpeellista rokottaa, mutta jota ei koskaan tullut


Rokotusinfo ry oli alusta alkaen lisäaineettoman sikapiikin kannalla:

http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_091022_html

VS

Entäpä THL, mitä THL kannatti?

http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009100810391980_si.shtml

"Raskaana olevia toivotaan rokotuksiin. Torstaina koolla ollut asiantuntijaryhmä toivoo, että erityisesti raskaana olevat ottaisivat rokotteen."

http://www.ksml.fi/uutiset/sikainfluenssa/sikainfluenssarokotukset-riskiryhmille-ensi-viikosta-alkaen/496850

"Ensimmäisinä rokotetaan raskaana olevat naiset ja sen jälkeen muut riskiryhmät eli alle 24-vuotiaat ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat"

Esimerkiksi Saksan lääkäriliitto ei suositellut tehosteaineellista rokotetta lapsille ja raskaana oleville. Sveitsissä rokote ei saanut edes käyttölupaa lapsilla tai raskaanaolevavilla

On eri asia rokottaa jotakin vaarallista tautia vastaan, kuten poliota tai jäykkäkouristusta, kuin vaaratonta possunuhaa tai kausi-influenssaa. Possunuhan kuolleisuus oli kausi-influenssaakin alhaisempi.

Taudin riskit on siis huomioitava silloin kun rokotetaan. Tosiasiassa sikainfluessa oli niin vaaraton ettei nykyisellä lääketurvallisuuden tasolla olisi ollut syytä rokottaa lainkaan, (muuta kuin ehkä joitakin riskiryhmiä). Kausi-influenssaa vastaan ei ole perusteltua rokottaa, kun rokotteen riskit huomioiden. Perusterve selviää kausi-influenssasta hyvin, ilman rokottamiseen liittyviä riskejä. Puolassa jossa ei käytetty rokotetta, sikainfluenssaan kuolleisuus oli matalampi. Suomessa rokottamalla ei saavutettu mitään hyötyä, mutta rokottamisen riskit realisoituvat ikävällä tavalla: 40 narkolepsiaan sairastunutta lasta ja nuorta

THL:lle oli tärkeää vain saada kulutettua ostettu rokote erä, sillä ei ollut mitään väliä oliko rokottaminen turvallista tai tarpeellistahttp://www.aamulehti.fi/teema/sikainfluenssa/thl-tutkii-kahden-keskenmenon-yhteytta-h1n1-rokotteeseen/161931

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on saanut noin 90 haittailmoitusta sikainfluenssarokotteesta. Savon Sanomien haastatteleman THL:n edustajan mukaan ilmoituksista kaksi koskee keskenmenoa.
THL:n ylilääkärin Terhi Kilven mukaan vielä ei voida sanoa, että rokote olisi aiheuttanut keskenmenot, tai että rokote olisi vaarallinen sikiölle. Hän pitää todennäköisenä, että kyse on yhteensattumasta.
Keskenmenoista toinen tapahtui pari vuorokautta ja toinen kuusi vuorokautta rokotuksen jälkeen. Toinen raskauksista oli puolivälissä. Kilpi ei halua kertoa, missä päin maata tapaukset sattuivat.
Helsingin Sanomien mukaan THL selvittää myös syitä siihen, miksi osa Keravalla maanantaina rokotetuista lapsista oksenteli rajusti rokotteen jälkeen. Oireisiin liittyi myös kuumetta.


THL olisi mielellään rokottanut ihmiset kahdesti.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/sikainfluenssa/kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4-ehk%C3%A4-toinen-rokotuskierros/502617

Terveysviranomaiset harkitsevat parhaillaan, pitääkö riskiryhmät rokottaa toiseen kertaan ensi vuonna, sillä sikainfluenssan toinen aalto on odotettavissa Suomeen loppukeväästä.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/sikainfluenssa/vain-harva-nuori-hakee-sikainfluenssarokotteen/513986

"Savolainen ja Koivula kuitenkin muistuttavat, epidemian toinen vaihe on edessä mahdollisesti jo ensi keväänä. "

Tuliko mitään toista aaltoa?

10.3.2010 MTV3

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/03/1075126

"Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertovat, että tällä hetkellä sikainfluenssaa ei Suomessa käytännössä tavata. - Euroopassakin se on harvinaisuus, mutta joissakin Itä-Euroopan maissa ilmenee paikallisia epidemioita
Terveysviranomaiset suosittelevat kuitenkin yhä rokotteen ottamista. Sikainfluenssa-aaltoa ei odoteta enää kevääksi Suomeen,... "

Sikainfluenssan toinen aalto jäänee heikoksi
04.04.2010 MTV3

"Suomalaiset on rokotettu sikainfluenssaa vastaan jo niin hyvin, että influenssan toinen aalto vältetään lähes kokonaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotehuollosta vastaava erikoistutkija Rose-Marie Ölander arvioi, että sikainfluenssaan sairastuu toisen aallon aikana enää vain yksittäisiä suomalaisia.
- Virus tulee joka tapauksessa uudelleen. Mutta koska suomalaisilla on näin hyvä suoja, aalto ei tule niin voimakkaana, vaan yksittäisinä tapauksina. " VASTAA

Edes ulkomaille matkailijat eivät tarvitse sikainfluenssa rikoktetta koska sitä ei käytänössä enää tavata misään päin maailmaa_

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/osa-vanhenee-k%C3%A4siin/615403

"- Sikainfluenssarokotteita ei oikein tarvita Suomessa enää edes matkailijoita varten, erikoistutkija Tuija Leino THL:stä pohtii. - Tällä hetkellä ei ole sellaista maailmankolkkaa, jossa sikainfluenssa olisi ainoa hallitseva influenssavirus, vaan uusi kausi-influenssarokotekin on tehty kolmesta influenssaviruskannasta"

Mitää toista aaltoa ei tullut, eikä tule, mutta THL jatkoi raskaana olevien naisten rokottamista maaliskuunkin jälkeen, vaikka tiesi siihen liittyvän riskejä. Kun influenssaa harvinaistui, syy rokottaa riskiryhmiä kuten raskaanaolevat poistui, mutta THL jatkoi rokottamista saadakseen käytettyä mahdollisimman paljon rokotteita


Se että keskenmeno tapahtuu rokotteen aiheuttaman akuutin infeltion aikana, muutama päivä rokottamisen jälkeen, nostaa epäilyksen rokotteen turvallisuudesta. Ja sitä ei poista THL:n maininta siitä että keskenmenoja sattuu joka vuosi 5000, koska kaikki keskenmenot eivät ole samanlaisia. Suurinosa noista 5000 on alkuraskauden keskenmenoja. Mutta Jos raskaus on jo puolessa välissä, ja jos on muutoin ollut normaaliraskaus, ei ongelmia, niin rokotteen aiheuttama akuuttiinfektio on hyvinkin voinut olla vaikuttamassa. Voimakkaat allergiset reaktiot tms

(8.2.2011) Satakunnan Kansa: THL aikoo paneutua sikapiikin ja keskenmenojen yhteyksiin

"Maanantaihin mennessä haittailmoituksia on tullut kaikkiaan 880 kappaletta, joista 25 raskauskomplikaatioihin liittyviä. Valtaosin ilmoitetut komplikaatiot ovat olleet alkuraskauden, mutta ***myös toisen kolmanneksen aikaisia keskenmenoja***, joille ei ole löytynyt selkeää syytä."

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:52"]

RASKAANAOLEVIEN ROKOTUS OLI RISKI-ALTIS LIIKE

Raskaana oleville tulisi olla tarjolla lisäaineeton sikainfluenssarokote. Tämä on WHO:n (Maailman Terveysjärjestö) suositus. SAGE:n (Strategic Advisory Group of Experts) rokotusasiantuntijaryhmän mukaan Suomi ei ole tilannut lisäaineetonta rokotetta.

Onko järkeä piikittää testaamatonta immuno-stimulanttia raskaana oleviin naisiin, kun tiedetään että rokotteen aikaansaamat kuumeen kaltaiset oireet ovat voimakkaat:

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/74702-h1n1-rokotteen-seuraus-yllatti-ruotsalaishoitajat

"Toiminnanjohtaja Elisabet Eeron mukaan peräti 80 prosenttia rokotetuista sai sikainfluenssalle tyypillisiä oireita, kuten kuumetta, päänsärkyä sekä lihas- ja kurkkukipua. Lisäksi rokotuskohta oli kipeä ja turvonnut. Oireet alkoivat noin viiden tunnin kuluessa rokotuksesta ja osa sairastuneista joutui jopa jäämään töistä pois. - Nämä olivat tyypillisimpiä oireita, mutta kaikki oireet eivät tulleet kaikille. Emme osanneet varautua siihen, että tämä on näin kova rokote, Eero sanoo."

http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009103010514691_si.shtml

Sikainfluenssaan tarkoitettujen rokotteiden ei ole todistettu aiheuttaneen kuolemantapauksia.

Jotkut rokotteen ottaneet ovat kuitenkin kärsineet sivuvaikutuksista. Etenkin Ruotsissa useat rokotuksen saaneet sairaanhoitajat ovat valittaneet Suomessakin jaettavan Pandemrix-rokotteen aiheuttaneen haittavaikutuksia.

Lokakuussa 27-vuotias ruotsalainen sairaanhoitaja sai pari tuntia rokotteen ottamisen jälkeen kovan päänsäryn ja korkean kuumeen. Hän joutui olemaan poissa töistä kolme päivää.

Myös 26-vuotias ruotsalainen sairaanhoitaja sairastui kuumeeseen pian rokotteen ottamisen jälkeen. Hän kertoi olleensa erittäin uupunut ja joutui olemaan usean päivän poissa töistä.

---------------------------------------

THL tiesi piikin aiheuttavan riskejä raskaana oleville naisille.
Viimeistään maaliskuussa kun sikainfluenssa lakkasi olemasta pandemia, ja riski saada sikainfluenssa oli varsin pieni rokotukset olisi pitänyt lopettaa. THL jatkoi rokottamista, ja olisi jatkanut tähän päivään asti, jos kohua ei olisi tullut. Keskenmenon lisäksi potentiaalia sikiöön kohdistuville vaurioille oli myös (vrt narkolepsia), jota onneksi ilmeisesti ei kuitenkaan tullut. Kun sikainfluessaa ei paljoa enä esiintynyt maaliskuun jälkeen THL alkoi valehdella "toisesta aallosta" johon oli muka tarpeellista rokottaa, mutta jota ei koskaan tullut


Rokotusinfo ry oli alusta alkaen lisäaineettoman sikapiikin kannalla:

http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_091022_html

VS

Entäpä THL, mitä THL kannatti?

http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009100810391980_si.shtml

"Raskaana olevia toivotaan rokotuksiin. Torstaina koolla ollut asiantuntijaryhmä toivoo, että erityisesti raskaana olevat ottaisivat rokotteen."

http://www.ksml.fi/uutiset/sikainfluenssa/sikainfluenssarokotukset-riskiryhmille-ensi-viikosta-alkaen/496850

"Ensimmäisinä rokotetaan raskaana olevat naiset ja sen jälkeen muut riskiryhmät eli alle 24-vuotiaat ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat"

Esimerkiksi Saksan lääkäriliitto ei suositellut tehosteaineellista rokotetta lapsille ja raskaana oleville. Sveitsissä rokote ei saanut edes käyttölupaa lapsilla tai raskaanaolevavilla

On eri asia rokottaa jotakin vaarallista tautia vastaan, kuten poliota tai jäykkäkouristusta, kuin vaaratonta possunuhaa tai kausi-influenssaa. Possunuhan kuolleisuus oli kausi-influenssaakin alhaisempi.

Taudin riskit on siis huomioitava silloin kun rokotetaan. Tosiasiassa sikainfluessa oli niin vaaraton ettei nykyisellä lääketurvallisuuden tasolla olisi ollut syytä rokottaa lainkaan, (muuta kuin ehkä joitakin riskiryhmiä). Kausi-influenssaa vastaan ei ole perusteltua rokottaa, kun rokotteen riskit huomioiden. Perusterve selviää kausi-influenssasta hyvin, ilman rokottamiseen liittyviä riskejä. Puolassa jossa ei käytetty rokotetta, sikainfluenssaan kuolleisuus oli matalampi. Suomessa rokottamalla ei saavutettu mitään hyötyä, mutta rokottamisen riskit realisoituvat ikävällä tavalla: 40 narkolepsiaan sairastunutta lasta ja nuorta

THL:lle oli tärkeää vain saada kulutettua ostettu rokote erä, sillä ei ollut mitään väliä oliko rokottaminen turvallista tai tarpeellistahttp://www.aamulehti.fi/teema/sikainfluenssa/thl-tutkii-kahden-keskenmenon-yhteytta-h1n1-rokotteeseen/161931

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on saanut noin 90 haittailmoitusta sikainfluenssarokotteesta. Savon Sanomien haastatteleman THL:n edustajan mukaan ilmoituksista kaksi koskee keskenmenoa.
THL:n ylilääkärin Terhi Kilven mukaan vielä ei voida sanoa, että rokote olisi aiheuttanut keskenmenot, tai että rokote olisi vaarallinen sikiölle. Hän pitää todennäköisenä, että kyse on yhteensattumasta.
Keskenmenoista toinen tapahtui pari vuorokautta ja toinen kuusi vuorokautta rokotuksen jälkeen. Toinen raskauksista oli puolivälissä. Kilpi ei halua kertoa, missä päin maata tapaukset sattuivat.
Helsingin Sanomien mukaan THL selvittää myös syitä siihen, miksi osa Keravalla maanantaina rokotetuista lapsista oksenteli rajusti rokotteen jälkeen. Oireisiin liittyi myös kuumetta.


THL olisi mielellään rokottanut ihmiset kahdesti.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/sikainfluenssa/kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4-ehk%C3%A4-toinen-rokotuskierros/502617

Terveysviranomaiset harkitsevat parhaillaan, pitääkö riskiryhmät rokottaa toiseen kertaan ensi vuonna, sillä sikainfluenssan toinen aalto on odotettavissa Suomeen loppukeväästä.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/sikainfluenssa/vain-harva-nuori-hakee-sikainfluenssarokotteen/513986

"Savolainen ja Koivula kuitenkin muistuttavat, epidemian toinen vaihe on edessä mahdollisesti jo ensi keväänä. "

Tuliko mitään toista aaltoa?

10.3.2010 MTV3

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/03/1075126

"Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertovat, että tällä hetkellä sikainfluenssaa ei Suomessa käytännössä tavata. - Euroopassakin se on harvinaisuus, mutta joissakin Itä-Euroopan maissa ilmenee paikallisia epidemioita
Terveysviranomaiset suosittelevat kuitenkin yhä rokotteen ottamista. Sikainfluenssa-aaltoa ei odoteta enää kevääksi Suomeen,... "

Sikainfluenssan toinen aalto jäänee heikoksi
04.04.2010 MTV3

"Suomalaiset on rokotettu sikainfluenssaa vastaan jo niin hyvin, että influenssan toinen aalto vältetään lähes kokonaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotehuollosta vastaava erikoistutkija Rose-Marie Ölander arvioi, että sikainfluenssaan sairastuu toisen aallon aikana enää vain yksittäisiä suomalaisia.
- Virus tulee joka tapauksessa uudelleen. Mutta koska suomalaisilla on näin hyvä suoja, aalto ei tule niin voimakkaana, vaan yksittäisinä tapauksina. " VASTAA

Edes ulkomaille matkailijat eivät tarvitse sikainfluenssa rikoktetta koska sitä ei käytänössä enää tavata misään päin maailmaa_

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/osa-vanhenee-k%C3%A4siin/615403

"- Sikainfluenssarokotteita ei oikein tarvita Suomessa enää edes matkailijoita varten, erikoistutkija Tuija Leino THL:stä pohtii. - Tällä hetkellä ei ole sellaista maailmankolkkaa, jossa sikainfluenssa olisi ainoa hallitseva influenssavirus, vaan uusi kausi-influenssarokotekin on tehty kolmesta influenssaviruskannasta"

Mitää toista aaltoa ei tullut, eikä tule, mutta THL jatkoi raskaana olevien naisten rokottamista maaliskuunkin jälkeen, vaikka tiesi siihen liittyvän riskejä. Kun influenssaa harvinaistui, syy rokottaa riskiryhmiä kuten raskaanaolevat poistui, mutta THL jatkoi rokottamista saadakseen käytettyä mahdollisimman paljon rokotteita


Se että keskenmeno tapahtuu rokotteen aiheuttaman akuutin infeltion aikana, muutama päivä rokottamisen jälkeen, nostaa epäilyksen rokotteen turvallisuudesta. Ja sitä ei poista THL:n maininta siitä että keskenmenoja sattuu joka vuosi 5000, koska kaikki keskenmenot eivät ole samanlaisia. Suurinosa noista 5000 on alkuraskauden keskenmenoja. Mutta Jos raskaus on jo puolessa välissä, ja jos on muutoin ollut normaaliraskaus, ei ongelmia, niin rokotteen aiheuttama akuuttiinfektio on hyvinkin voinut olla vaikuttamassa. Voimakkaat allergiset reaktiot tms

(8.2.2011) Satakunnan Kansa: THL aikoo paneutua sikapiikin ja keskenmenojen yhteyksiin

"Maanantaihin mennessä haittailmoituksia on tullut kaikkiaan 880 kappaletta, joista 25 raskauskomplikaatioihin liittyviä. Valtaosin ilmoitetut komplikaatiot ovat olleet alkuraskauden, mutta ***myös toisen kolmanneksen aikaisia keskenmenoja***, joille ei ole löytynyt selkeää syytä."

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Ei aiheuta.

Voi laukaista sairauden niillä, joilla se laukeaisi muutenkin jossain vaiheessa elämää.

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:53"]

Voi laukaista sairauden niillä, joilla se laukeaisi muutenkin jossain vaiheessa elämää.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

THL liioitteli influenssan vaarallisuutta


THL LIIOITTELI SIKAINFLUENSSAN VAARALLISUUTTAhttp://www.nytimes.com/2010/02/02/health/02flu.html

"The great exception is Poland, the only Western country known to have rejected swine flu vaccine and to have spent nothing to stop the pandemic, according to The Associated Press. Poland had fewer than 150 confirmed deaths, and the government’s decision proved very popular, The A.P. said."

---------------------------------------

Puola on tässä tarkastelussa siitä tärkeä että se on yksi niistä harvoista suurista EU maista jotka eivät aloittaneet massarokotuskampanjaa sikainfluenssa vastaan (mikä olikin järkevää ja perusteltua).

Puolan väkiluku on 38 miljoonaa. Puolassa oli 150 sikainfluenssa kuolemaa. Suomessa, jossa on 5 miljoonaa asukasta, sikainfluenssaan kuolleita oli 44.

Kuolleisuusluvut:
Puola = 150/38 miljonaa = 0,00039%
Suomi = 44/5 miljoonaa = 0,00088%

Suomessa oli siis suurempi kuolleisuus sikainfluenssa, vaikka Suomessa ihmisiä rokotettiin paljon. Puolassa oli matalampi kuolleisuus kuin Suomessa. Erot Puolan ja Suomen välillä johtuvat lähinnä siitä että Suomessa THL liioitteli sikainfluenssan vaarallisuutta ja tilastoi muiden syiden aiheuttamia kuolemia sikainfluenssa aiheuttamiksi. Oikein tilastoituna suomen ja puolan sikainfluenssa-kuolleisuus oli samalla tasolla, normaalin (maasta maahan) hajonnan sisällä, mistä johtuen voidaan todeta ettei Pandemrix-rokotuskampanjalla aikaansaatu merkittävää muutosta sikainfluenssakuolleisuuteen. Alunperinkään uhka ei ollut suuri, vaan sikainfluenssa oli lievä influenssa, vähemmän vaarallinen kuin kausi-influenssa.

http://www.mtv3.fi/uutiset/sika/index.shtml/arkistot/ulkomaat/2011/02/1268120

Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa maaliskuussa 2010 Kopaz kertoi Puolan päätyneen eteläisen pallonpuoliskon sairastelua analysoituaan siihen, että kyseessä oli lievä pandemia.
Kopaz perusteli H1N1-rokotteen tilaamaatta jättämistä muun muassa sillä, että sopimustekstissä vastuu rokotteen kaikista mahdollisista sivuvaikutuksia jäi hankinnan tekevälle hallitukselle.
Lisäksi Kopazia arvelutti muualta tihkuva tieto rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista ja epäilyistä sen roolista joissain kuolemantapauksissa.

---------------------------------------


THL liioittelee taudin vaarallisuutta saadakseen rokotepäätöksen näyttämään oikeutetulta. Nyt kun tiedetään, että sikainfluenssa oli vaaraton, niin uusi tekosyy on että "ei se ollutkaan vaarallinen, mutta se NÄYTTI vaaralliselta". Tosiasiassa se ei edes näyttänyt vaaralliselta. Kun ko tautia analysoitiin etukäteen, se arvioitii jo 2009 keväällä vaarattomaksi. Ensimmäiset arvoit vuonna 2009 olivat että tauti on lievä, pelkkä kausi-influensan muunnos:

http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic

Further analysis has shown that several proteins of the virus are most similar to strains that cause mild symptoms in humans, leading virologist Wendy Barclay to suggest on 1 May 2009 that the initial indications are that the virus was unlikely to cause severe symptoms for most people.[61]

Sikainfluenssa oli lievä influenssa. Kaikki komplikaatiot voitiin torjua viruslääkityksellä ja tarvittaessa muulla sairaalahoidolla. Rokotetta ei missään vaiheessa tarvittu, eikä analyysi viitannut siihen että olisi ollut jokin suuri vaara. Rokottamisella ei saavutettu merkittävää hyötyä. Eikä rokotus edes antanut voimakasta suojaa influenssaa vastaan, vaan suomessakin osa sikainfluessaan kuolleista oli rokotettu.

http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic

Flunssa epidemia, vuodet, kuolleisuus%
Spanish flu, 1918–1919, >2.5%
Asian flu, 1956–1958,

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:58"]


THL LIIOITTELI SIKAINFLUENSSAN VAARALLISUUTTAhttp://www.nytimes.com/2010/02/02/health/02flu.html

"The great exception is Poland, the only Western country known to have rejected swine flu vaccine and to have spent nothing to stop the pandemic, according to The Associated Press. Poland had fewer than 150 confirmed deaths, and the government’s decision proved very popular, The A.P. said."

---------------------------------------

Puola on tässä tarkastelussa siitä tärkeä että se on yksi niistä harvoista suurista EU maista jotka eivät aloittaneet massarokotuskampanjaa sikainfluenssa vastaan (mikä olikin järkevää ja perusteltua).

Puolan väkiluku on 38 miljoonaa. Puolassa oli 150 sikainfluenssa kuolemaa. Suomessa, jossa on 5 miljoonaa asukasta, sikainfluenssaan kuolleita oli 44.

Kuolleisuusluvut:
Puola = 150/38 miljonaa = 0,00039%
Suomi = 44/5 miljoonaa = 0,00088%

Suomessa oli siis suurempi kuolleisuus sikainfluenssa, vaikka Suomessa ihmisiä rokotettiin paljon. Puolassa oli matalampi kuolleisuus kuin Suomessa. Erot Puolan ja Suomen välillä johtuvat lähinnä siitä että Suomessa THL liioitteli sikainfluenssan vaarallisuutta ja tilastoi muiden syiden aiheuttamia kuolemia sikainfluenssa aiheuttamiksi. Oikein tilastoituna suomen ja puolan sikainfluenssa-kuolleisuus oli samalla tasolla, normaalin (maasta maahan) hajonnan sisällä, mistä johtuen voidaan todeta ettei Pandemrix-rokotuskampanjalla aikaansaatu merkittävää muutosta sikainfluenssakuolleisuuteen. Alunperinkään uhka ei ollut suuri, vaan sikainfluenssa oli lievä influenssa, vähemmän vaarallinen kuin kausi-influenssa.

http://www.mtv3.fi/uutiset/sika/index.shtml/arkistot/ulkomaat/2011/02/1268120

Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa maaliskuussa 2010 Kopaz kertoi Puolan päätyneen eteläisen pallonpuoliskon sairastelua analysoituaan siihen, että kyseessä oli lievä pandemia.
Kopaz perusteli H1N1-rokotteen tilaamaatta jättämistä muun muassa sillä, että sopimustekstissä vastuu rokotteen kaikista mahdollisista sivuvaikutuksia jäi hankinnan tekevälle hallitukselle.
Lisäksi Kopazia arvelutti muualta tihkuva tieto rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista ja epäilyistä sen roolista joissain kuolemantapauksissa.

---------------------------------------


THL liioittelee taudin vaarallisuutta saadakseen rokotepäätöksen näyttämään oikeutetulta. Nyt kun tiedetään, että sikainfluenssa oli vaaraton, niin uusi tekosyy on että "ei se ollutkaan vaarallinen, mutta se NÄYTTI vaaralliselta". Tosiasiassa se ei edes näyttänyt vaaralliselta. Kun ko tautia analysoitiin etukäteen, se arvioitii jo 2009 keväällä vaarattomaksi. Ensimmäiset arvoit vuonna 2009 olivat että tauti on lievä, pelkkä kausi-influensan muunnos:

http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic

Further analysis has shown that several proteins of the virus are most similar to strains that cause mild symptoms in humans, leading virologist Wendy Barclay to suggest on 1 May 2009 that the initial indications are that the virus was unlikely to cause severe symptoms for most people.[61]

Sikainfluenssa oli lievä influenssa. Kaikki komplikaatiot voitiin torjua viruslääkityksellä ja tarvittaessa muulla sairaalahoidolla. Rokotetta ei missään vaiheessa tarvittu, eikä analyysi viitannut siihen että olisi ollut jokin suuri vaara. Rokottamisella ei saavutettu merkittävää hyötyä. Eikä rokotus edes antanut voimakasta suojaa influenssaa vastaan, vaan suomessakin osa sikainfluessaan kuolleista oli rokotettu.

http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic

Flunssa epidemia, vuodet, kuolleisuus%
Spanish flu, 1918–1919, >2.5%
Asian flu, 1956–1958,

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

THL liioitteli influenssan vaarallisuutta

Asian flu, 1956–1958,

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 22:59"]

Asian flu, 1956–1958,

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

THL vähätteli Pandemrixin riskejö

THL VÄHÄTTELI ROKOTTEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Puska+Rokotus+turvallinen+my%C3%B6s+raskaana+oleville/1135250351263

"Tämä on turvallinen rokote. Tätä tukee kaikki mitä tiedämme aiemmista influenssarokotteista."

Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat
käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/thln_ruutu_suomessa_annettava_rokote_turvallinen_1100240.html

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Petri Ruutu pitää Suomessa annettavaa sikainfluenssarokotetta turvallisena. Ruutu kumoaa samalla Suomessa annettavaa rokotetta vastaan esitetyt arvostelut. "Rokote, jota Suomessa käytetään on turvallinen, monipuolinen osoitusaineisto kertoo siitä", sanoo Ruutu.

http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009103010515656_si.shtml

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/THL+Sikainfluenssarokote+turvallinen+pienille+lapsille/1135250402544

THL: Sikainfluenssarokote turvallinen pienille lapsille

HS/STT 30.10.2009

"Sikainfluenssarokotteen voivat ottaa turvallisesti sekä raskaana olevat että pienet lapset. Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija. Myös perjantaina kokoontuneet Maailman terveysjärjestön asiantuntijat sanovat, että rokotteet H1N1-influenssaa vastaan ovat turvallisia. Jo yksi annos antaa hyvän suojan."

---------------------------------------

THL:n olisi pitänyt kyetä tunnustamaan se ettei se osaa arvioida rokotteiden turvallisuutta. Heidän olisi pitänyt mainita haittavaikutus-riskistä, että ainakin jonkinlainen riski on olemassa. THL ei myöskään ole halunnut vakasti tutkia rokotteiden haittoja, ja esiintuoda aikaisempia epäilyjä ja kokemuksia (mm GBS)

THL pyrki myös estämään rokote-skeptikkojen toiminnan:

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1746717

"Puska kehottaa kaikkia suomalaisia ottamaan rokotteen sikainfluenssaa vastaan, ja sanoo, että virheellistä tietoa levittäneet olisi syytä saattaa vastuuseen."

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:04"]

THL VÄHÄTTELI ROKOTTEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Puska+Rokotus+turvallinen+my%C3%B6s+raskaana+oleville/1135250351263

"Tämä on turvallinen rokote. Tätä tukee kaikki mitä tiedämme aiemmista influenssarokotteista."

Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat
käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/thln_ruutu_suomessa_annettava_rokote_turvallinen_1100240.html

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Petri Ruutu pitää Suomessa annettavaa sikainfluenssarokotetta turvallisena. Ruutu kumoaa samalla Suomessa annettavaa rokotetta vastaan esitetyt arvostelut. "Rokote, jota Suomessa käytetään on turvallinen, monipuolinen osoitusaineisto kertoo siitä", sanoo Ruutu.

http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009103010515656_si.shtml

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/THL+Sikainfluenssarokote+turvallinen+pienille+lapsille/1135250402544

THL: Sikainfluenssarokote turvallinen pienille lapsille

HS/STT 30.10.2009

"Sikainfluenssarokotteen voivat ottaa turvallisesti sekä raskaana olevat että pienet lapset. Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija. Myös perjantaina kokoontuneet Maailman terveysjärjestön asiantuntijat sanovat, että rokotteet H1N1-influenssaa vastaan ovat turvallisia. Jo yksi annos antaa hyvän suojan."

---------------------------------------

THL:n olisi pitänyt kyetä tunnustamaan se ettei se osaa arvioida rokotteiden turvallisuutta. Heidän olisi pitänyt mainita haittavaikutus-riskistä, että ainakin jonkinlainen riski on olemassa. THL ei myöskään ole halunnut vakasti tutkia rokotteiden haittoja, ja esiintuoda aikaisempia epäilyjä ja kokemuksia (mm GBS)

THL pyrki myös estämään rokote-skeptikkojen toiminnan:

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1746717

"Puska kehottaa kaikkia suomalaisia ottamaan rokotteen sikainfluenssaa vastaan, ja sanoo, että virheellistä tietoa levittäneet olisi syytä saattaa vastuuseen."

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Myös muita tauteja


MYÖS MUITA AUTO-IMMUUNITAUTEJA ON NOSTETTU ROKOTEHAITTA-EPÄILYJEN KOHTEIKSI

http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto13_1.pdf

"Eläinkokeet viittaavat siihen, että skvaleeni voi vaikuttaa autoimmuunisairauden kehittymiseen, joskin korkeammilla annoksilla kuin mitä ihmisille annettavissa rokotteissa käytetään (28,29,30)."

28.Beck FW, Whitehouse MW, Pearson CM (1976) Improvements for consistently inducing experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in rats: I. without using mycobacterium. II. inoculating encephalitogen into the ear. Proc Soc Exp Biol Med 151: 615–22.

29.Guo JP, Bäckdahl L, Marta M, Mathsson L, Rönnelid J, et al. (2008) Profound and paradoxical impact on arthritis and autoimmunity of the rat antigen-presenting lectin-like receptor complex. Arthritis and Rheumatism 58: 1343–53.

30.Satoh M, Kuroda Y, Yoshida H, Behney KM, Mizutani A, et al. (2003) Induction of lupus autoantibodies by adjuvants. J Autoimmun 21: 1–9. VASTAA

Suomessakin epäillään myös muita tauteja: nivelreuma, joka on autoimmuunisairaus, ei ole ensi kertaa epäiltyjen listalla...

http://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/rokotteen-kaikki-mahdolliset-haitat-pitaa-tutkia/572460/

Kaleva.fi 29.3

"Oululaisperheen lapsi sairastui voimakasoireiseen nivelreumaan. Perheen äiti uskoo, että taudin laukaisi lapsen saama sikainfluenssarokote Pandemrix.

Oululaisperheen lapsi sairastui voimakasoireiseen nivelreumaan. Perheen äiti uskoo, että taudin laukaisi lapsen saama sikainfluenssarokote Pandemrix. Eri puolilta maata on otettu yhteyttä rokoteviranomaisiin ja kysytty, voisiko jokin Pandemrix-rokotteen jälkeen puhjennut sairaus johtua rokotteesta. Sen verran vakavasti THL kuitenkin nämä epäilyt ja Euroopan lääkeviraston suositukset asian tutkimisesta ottaa, että se selvittää, onko Pandemrix vaikuttanut muidenkin sairauksien kuin narkolepsian puhkeamiseen.

THL:n huomio kohdistuu erityisesti autoimmuunitauteihin kuten juuri nivelreumaan, ykköstyypin diabetekseen, keliakiaan ja MS-tautiin. Ruotsissa on havaittu, että tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyivät rokotusten jälkeen, mutta näiden löydösten merkitystä ei vielä tiedetä."

---------------------------------------

Niveltulehdus ja nivelreuma yhdistetty rokotteisiin ainakin 1970-luvulta alkaen. Esim. vihurirokkorokotteista aiheutuneita akuutteja niveltulehduksia on raportoitu vuodesta 1972 lähtien.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/849368

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%20Sibilia%2C%20J%20F%20Maillefert.%20Vaccination%20and%20rheumatoid%20arthritis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Complex%20regional%20pain%20syndrome%20type-I%20after%20rubella%20vaccine

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886

Experimental research, however, clearly shows that aluminum adjuvants have a potential to induce serious immunological disorders in humans. In particular, aluminum in adjuvant form carries a risk for autoimmunity, long-term brain inflammation and associated neurological complications and may thus have profound and widespread adverse health consequences. In our opinion, the possibility that vaccine benefits may have been overrated and the risk of potential adverse effects underestimated, has not been rigorously evaluated in the medical and scientific community

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaccines%20and%20autoimmune%20diseases%20of%20the%20adult.%20Hedi%20Orbach%2c%20Nancy%20Agmon-Levin%2c%20Gisele%20Zandman-Goddard

Infectious agents contribute to the environmental factors involved in the development of autoimmune diseases possibly through molecular mimicry mechanisms. Hence, it is feasible that vaccinations may also contribute to the mosaic of autoimmunity. Evidence for the association of vaccinations and the development of these diseases is presented in this review. Infrequently reported post-vaccination autoimmune diseases include systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, inflammatory myopathies, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, and vasculitis.

http://lup.sagepub.com/content/21/2/118.full

During the past year a new syndrome was introduced and termed ASIA, ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’.1 This syndrome assembles a spectrum of immune-mediated diseases triggered by an adjuvant stimulus.2–4 [..] The adjuvant effect has been recognized for years, and is broadly utilized to enhance desired antigen-specific immune responses.6 This effect is accomplished via mechanisms that impinge on both the innate and adaptive immune systems.6–9 Formerly, adjuvants were thought to pose little or no independent threat. Alas, studies of animal models and humans demonstrated the ability of some of them to inflict autoimmunity and immune-mediated diseases by themselves.2,10,11

A plausible association between the flu vaccine and polymyalgia rheumatica is reported here by Soriano et al.19 from Italy, and Soldevilla et al.20 describe three patients diagnosed with SLE following immunization with the human papilloma vaccine from the Philippines.

It seems that the role of adjuvants in the pathogenesis of immune-mediated diseases can no longer be ignored, and the medical community must look towards producing safer adjuvants. Studies that will address individual risk factors as well as different adjuvant-related ones are therefore urgently needed.


2. Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. Vaccines and autoimmunity. Nat Rev Rheumatol2009; 5: 648–52

10.Haugarvoll E, Bjerkås I, Szabo NJ, Satoh M, Koppang EO. Manifestations of systemic autoimmunity in vaccinated salmon. Vaccine2010; 28: 4961–4969.

11.van Assen S, Elkayam O, Agmon-Levin N, et al. Vaccination in adult patients with auto-immune inflammatory rheumatic diseases:
a systematic literature review for the European League Against Rheumatism evidence-based recommendations for vaccination in adult patients with
auto-immune inflammatory rheumatic diseases. Autoimmun Rev2011; 10: 341–352.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110

The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatitis B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoid arthritis (RA)).

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:07"]


MYÖS MUITA AUTO-IMMUUNITAUTEJA ON NOSTETTU ROKOTEHAITTA-EPÄILYJEN KOHTEIKSI

http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto13_1.pdf

"Eläinkokeet viittaavat siihen, että skvaleeni voi vaikuttaa autoimmuunisairauden kehittymiseen, joskin korkeammilla annoksilla kuin mitä ihmisille annettavissa rokotteissa käytetään (28,29,30)."

28.Beck FW, Whitehouse MW, Pearson CM (1976) Improvements for consistently inducing experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in rats: I. without using mycobacterium. II. inoculating encephalitogen into the ear. Proc Soc Exp Biol Med 151: 615–22.

29.Guo JP, Bäckdahl L, Marta M, Mathsson L, Rönnelid J, et al. (2008) Profound and paradoxical impact on arthritis and autoimmunity of the rat antigen-presenting lectin-like receptor complex. Arthritis and Rheumatism 58: 1343–53.

30.Satoh M, Kuroda Y, Yoshida H, Behney KM, Mizutani A, et al. (2003) Induction of lupus autoantibodies by adjuvants. J Autoimmun 21: 1–9. VASTAA

Suomessakin epäillään myös muita tauteja: nivelreuma, joka on autoimmuunisairaus, ei ole ensi kertaa epäiltyjen listalla...

http://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/rokotteen-kaikki-mahdolliset-haitat-pitaa-tutkia/572460/

Kaleva.fi 29.3

"Oululaisperheen lapsi sairastui voimakasoireiseen nivelreumaan. Perheen äiti uskoo, että taudin laukaisi lapsen saama sikainfluenssarokote Pandemrix.

Oululaisperheen lapsi sairastui voimakasoireiseen nivelreumaan. Perheen äiti uskoo, että taudin laukaisi lapsen saama sikainfluenssarokote Pandemrix. Eri puolilta maata on otettu yhteyttä rokoteviranomaisiin ja kysytty, voisiko jokin Pandemrix-rokotteen jälkeen puhjennut sairaus johtua rokotteesta. Sen verran vakavasti THL kuitenkin nämä epäilyt ja Euroopan lääkeviraston suositukset asian tutkimisesta ottaa, että se selvittää, onko Pandemrix vaikuttanut muidenkin sairauksien kuin narkolepsian puhkeamiseen.

THL:n huomio kohdistuu erityisesti autoimmuunitauteihin kuten juuri nivelreumaan, ykköstyypin diabetekseen, keliakiaan ja MS-tautiin. Ruotsissa on havaittu, että tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyivät rokotusten jälkeen, mutta näiden löydösten merkitystä ei vielä tiedetä."

---------------------------------------

Niveltulehdus ja nivelreuma yhdistetty rokotteisiin ainakin 1970-luvulta alkaen. Esim. vihurirokkorokotteista aiheutuneita akuutteja niveltulehduksia on raportoitu vuodesta 1972 lähtien.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/849368

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%20Sibilia%2C%20J%20F%20Maillefert.%20Vaccination%20and%20rheumatoid%20arthritis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Complex%20regional%20pain%20syndrome%20type-I%20after%20rubella%20vaccine

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886

Experimental research, however, clearly shows that aluminum adjuvants have a potential to induce serious immunological disorders in humans. In particular, aluminum in adjuvant form carries a risk for autoimmunity, long-term brain inflammation and associated neurological complications and may thus have profound and widespread adverse health consequences. In our opinion, the possibility that vaccine benefits may have been overrated and the risk of potential adverse effects underestimated, has not been rigorously evaluated in the medical and scientific community

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaccines%20and%20autoimmune%20diseases%20of%20the%20adult.%20Hedi%20Orbach%2c%20Nancy%20Agmon-Levin%2c%20Gisele%20Zandman-Goddard

Infectious agents contribute to the environmental factors involved in the development of autoimmune diseases possibly through molecular mimicry mechanisms. Hence, it is feasible that vaccinations may also contribute to the mosaic of autoimmunity. Evidence for the association of vaccinations and the development of these diseases is presented in this review. Infrequently reported post-vaccination autoimmune diseases include systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, inflammatory myopathies, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, and vasculitis.

http://lup.sagepub.com/content/21/2/118.full

During the past year a new syndrome was introduced and termed ASIA, ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’.1 This syndrome assembles a spectrum of immune-mediated diseases triggered by an adjuvant stimulus.2–4 [..] The adjuvant effect has been recognized for years, and is broadly utilized to enhance desired antigen-specific immune responses.6 This effect is accomplished via mechanisms that impinge on both the innate and adaptive immune systems.6–9 Formerly, adjuvants were thought to pose little or no independent threat. Alas, studies of animal models and humans demonstrated the ability of some of them to inflict autoimmunity and immune-mediated diseases by themselves.2,10,11

A plausible association between the flu vaccine and polymyalgia rheumatica is reported here by Soriano et al.19 from Italy, and Soldevilla et al.20 describe three patients diagnosed with SLE following immunization with the human papilloma vaccine from the Philippines.

It seems that the role of adjuvants in the pathogenesis of immune-mediated diseases can no longer be ignored, and the medical community must look towards producing safer adjuvants. Studies that will address individual risk factors as well as different adjuvant-related ones are therefore urgently needed.


2. Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. Vaccines and autoimmunity. Nat Rev Rheumatol2009; 5: 648–52

10.Haugarvoll E, Bjerkås I, Szabo NJ, Satoh M, Koppang EO. Manifestations of systemic autoimmunity in vaccinated salmon. Vaccine2010; 28: 4961–4969.

11.van Assen S, Elkayam O, Agmon-Levin N, et al. Vaccination in adult patients with auto-immune inflammatory rheumatic diseases:
a systematic literature review for the European League Against Rheumatism evidence-based recommendations for vaccination in adult patients with
auto-immune inflammatory rheumatic diseases. Autoimmun Rev2011; 10: 341–352.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110

The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatitis B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoid arthritis (RA)).

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Ei riskiperimää, vaan vaarallinen rokoteTHL:n VALHEET JA TEKOSYYT


THL pyrkii nyt vääristelemään termejä ja liittää riskin perimään, vaan ei rokotteeseen.

"Kaikissa tutkituissa tapauksissa Pandemrix-rokotteeseen liittynyt narkolepsia
esiintyi henkilöillä, joilla on narkolepsian riskiperimä."

Euroopan lääkevirasto yrittää huijata ihmisiä väittämällä että lasten geenit olivat viallisia mutta Pandremix hyvä. Tosiasiassa nuo lapset olivat täysin terveitä, ja olisivat edelleen terveitä jos eivät olisi ottaneet Pandremixia. Nuo lapset eivät olleet millään lailla geneettisesti viallisia tai sairaita, vaan Pandremix aiheutti narkolepsian sattumalta juuri heidän tyyppisillä ihmisillä. Joku toinen adjuvantti olisi aiheuttanut narkolepsia jollakin muulla ihmisryhmällä.
Geenit eivät ole aiheuttava/laukaiseva tekijä, vaan altistava tekijä. Pandremix on laukaiseva/aiheuttava tekijä.

EU lääkevirasto yrittää siis edelleen valehdella että "geenit on syypää" jotta se voisi kiertää sen seikan tunnustamisen että "Pandremix aiheuttaa
narkolepsiaa". Kun EU:n lääkeviraston idiootit puhuvat siitä että "yhteys on olemassa", niin jonkinlainen yhteys on kylläkin ollut olemassa jo vuosia, ja se on tunnustettu, mutta he eivät tällä geenien syyttämisellä pysty kiertämään sitä että "syy-seuraus" yhteys on todennäköinen, eli että Pandremix aiheuttaa narkolepsiaa

On väärin puhua että joillakin olisi riskiperimä narkolepsialle, koska he eivät saa narkolepsiaa ilman Pandemrixiä (tai muuta rokotetta jossa vastaavia reaktioita aiheuttava adjuvantti).

Riski liittyy käytännössä kokonaan Pandemirixin skvaleeniadjuvanttiin, ei perimään ENSISIJAISESTI, mikä voidaan havaita siitäkin että ne rokottamattomat, joilla on tuo sama perimä, mutta jotka eivät ottaneet rokotetta, eivät saaneet narkolepsiaa.

Tämä ns "riskiperimä" on THL:n uusin valhe jolla on tarkoitus syyttää geenejä kun oikeasti pitäisi syyttää ihmisten geeneille/kudoksille sopimatonta rokotetta

Niiden henkilöiden joilla on tuo perimä, mutta jotka eivät ottaneet rokotetta, heidän riskinsä saada narkolepsia on käytännössä nolla (tai ainakaan se ei ollut kohonneella tasolla). Tämä johtuu siitä että riskitekijä ei ole perimä, vaan Pandemrix rokote. Riski liittyy aina rokotteeseen ja sen ottamiseen, ei perimään ensisijaisesti.

Mutta mitäpä THL valehtelisi puhdistaakseen maineensa. Se voi nyt alkaa syyttää lapsia viallisuudesta, kun sen pitäisi tunnustaa että lapset olivat terveitä, ja että rokote oli viallinen

Ihan yhtä hyvin kuin "riskiperimistä" voidaan myös puhua riski-iästä, sillä sairastuneet kuuluivat tiettyyn ikäryhmään.
Tai voidaan puhua "riski-lajista" koska kaikki sairastuneet olivat ihmisiä, jäniksissä tuollaista narkolepsia aaaltoa ei havaittu.

... mutta se on termin "riski" väärin käyttöä. Mitään luonnollista riski-ikää narkolepsialle ei ole, koska rokottamattomat eivät saa narkolepsiaa, tai ainakaan sairastuvuus ei heidän keskuudessaan ole kohonneella tasolla. Ihmisen ei voida sanoa olevan erityisen "altis" narkolepsialle 0-20 vuotiaana, koska rokottamattomat eivät saa narkolepsiaa 0-20 vuotiaina sen enemään kuin muutkaan.

Rokote ei kuulu ihmisen luonnolliseen ympäristöön. Koko sairaus on keinotekoisesti aikaansaatu rokotteilla (ei pelkästään pandemrixilla, vaan muillakin rokotteilla). Narkolepsialle on hyvin pieni vähemmistö joka saa sen muista syistä kuin rokotteet (virukset, bakteerit, kemikaalit)

Käyttäessään termiä "riskiperimä" THL haluaa uskotella että noiden lasten perimän ansiosta heissä oikein kyti, ja odotti esiintuloaan narkolepsia, ja tämä tarvitsi vain pienen "sysäyksen" alkaakseen oireilla. Näin asia ei ollut. Noiden lasten perimä oli täysin OK, ilman Pandemrixiä he olisivat eläneet normaalin elämän terveinä. Heidän perimänsä (ja sitakautta kudoksensa) sattui vaan olemaan yhteensopimaton Pandemrixin kanssa, niin että Pandemrix aikaansai kohtalokkaan autoiummuunireaktion juuri heidän tyyppisillään ihmisillä. Jollakin toisella rokotteella/adjuvantilla jokin toinen ihmisryhmä, ja siis myös toisentyyppinen kudosryhmä olisi saanut narkolepsiaa, mutta nämä eivät olisi saaneet.

Uskon että asia selkenee ajan myötä myös narkolepsiapotilaiden omaisille, ja narkoleptikoille itselleen, ja silloin THL:n uhrien pilkkaamis ja syylistämiskampanja saa taas lisää julkisuutta.

Niiden lasten ja nuorten jotka sairastuivat narkolepsiaan, on hyvä seurata rokottamattomien sairastuneisuutta narkolepsiaan, sillä MYÖS ROKOTTAMATTOMIEN JOUKOSSA ON NOIN KOLMANNES NÄITÄ IHMISIÄ JOILLA ON TUO "RISKIPERIMÄ". Nuo rokottamattomat, väitetyn riskeperimän omaavat ihmiset, eivät sairastuneet narkolepsiaan 2010, eivätkä tule sairastumaan tulevaisuudessakaan jos pysyvät erossa rokotteista. Oikein sanoihin puettuna riski ei liity perimään vaan rokotteeseen.

Nimittäin tuo koko "riskiperimä" on THL:n viimeisin valhe jolla on tarkoitus syyttää ja syyllistää rokotettuja lapsia sensijaan että tunnustettaisiin se että rokote oli vaarallinen.

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:17"]THL:n VALHEET JA TEKOSYYT


THL pyrkii nyt vääristelemään termejä ja liittää riskin perimään, vaan ei rokotteeseen.

"Kaikissa tutkituissa tapauksissa Pandemrix-rokotteeseen liittynyt narkolepsia
esiintyi henkilöillä, joilla on narkolepsian riskiperimä."

Euroopan lääkevirasto yrittää huijata ihmisiä väittämällä että lasten geenit olivat viallisia mutta Pandremix hyvä. Tosiasiassa nuo lapset olivat täysin terveitä, ja olisivat edelleen terveitä jos eivät olisi ottaneet Pandremixia. Nuo lapset eivät olleet millään lailla geneettisesti viallisia tai sairaita, vaan Pandremix aiheutti narkolepsian sattumalta juuri heidän tyyppisillä ihmisillä. Joku toinen adjuvantti olisi aiheuttanut narkolepsia jollakin muulla ihmisryhmällä.
Geenit eivät ole aiheuttava/laukaiseva tekijä, vaan altistava tekijä. Pandremix on laukaiseva/aiheuttava tekijä.

EU lääkevirasto yrittää siis edelleen valehdella että "geenit on syypää" jotta se voisi kiertää sen seikan tunnustamisen että "Pandremix aiheuttaa
narkolepsiaa". Kun EU:n lääkeviraston idiootit puhuvat siitä että "yhteys on olemassa", niin jonkinlainen yhteys on kylläkin ollut olemassa jo vuosia, ja se on tunnustettu, mutta he eivät tällä geenien syyttämisellä pysty kiertämään sitä että "syy-seuraus" yhteys on todennäköinen, eli että Pandremix aiheuttaa narkolepsiaa

On väärin puhua että joillakin olisi riskiperimä narkolepsialle, koska he eivät saa narkolepsiaa ilman Pandemrixiä (tai muuta rokotetta jossa vastaavia reaktioita aiheuttava adjuvantti).

Riski liittyy käytännössä kokonaan Pandemirixin skvaleeniadjuvanttiin, ei perimään ENSISIJAISESTI, mikä voidaan havaita siitäkin että ne rokottamattomat, joilla on tuo sama perimä, mutta jotka eivät ottaneet rokotetta, eivät saaneet narkolepsiaa.

Tämä ns "riskiperimä" on THL:n uusin valhe jolla on tarkoitus syyttää geenejä kun oikeasti pitäisi syyttää ihmisten geeneille/kudoksille sopimatonta rokotetta

Niiden henkilöiden joilla on tuo perimä, mutta jotka eivät ottaneet rokotetta, heidän riskinsä saada narkolepsia on käytännössä nolla (tai ainakaan se ei ollut kohonneella tasolla). Tämä johtuu siitä että riskitekijä ei ole perimä, vaan Pandemrix rokote. Riski liittyy aina rokotteeseen ja sen ottamiseen, ei perimään ensisijaisesti.

Mutta mitäpä THL valehtelisi puhdistaakseen maineensa. Se voi nyt alkaa syyttää lapsia viallisuudesta, kun sen pitäisi tunnustaa että lapset olivat terveitä, ja että rokote oli viallinen

Ihan yhtä hyvin kuin "riskiperimistä" voidaan myös puhua riski-iästä, sillä sairastuneet kuuluivat tiettyyn ikäryhmään.
Tai voidaan puhua "riski-lajista" koska kaikki sairastuneet olivat ihmisiä, jäniksissä tuollaista narkolepsia aaaltoa ei havaittu.

... mutta se on termin "riski" väärin käyttöä. Mitään luonnollista riski-ikää narkolepsialle ei ole, koska rokottamattomat eivät saa narkolepsiaa, tai ainakaan sairastuvuus ei heidän keskuudessaan ole kohonneella tasolla. Ihmisen ei voida sanoa olevan erityisen "altis" narkolepsialle 0-20 vuotiaana, koska rokottamattomat eivät saa narkolepsiaa 0-20 vuotiaina sen enemään kuin muutkaan.

Rokote ei kuulu ihmisen luonnolliseen ympäristöön. Koko sairaus on keinotekoisesti aikaansaatu rokotteilla (ei pelkästään pandemrixilla, vaan muillakin rokotteilla). Narkolepsialle on hyvin pieni vähemmistö joka saa sen muista syistä kuin rokotteet (virukset, bakteerit, kemikaalit)

Käyttäessään termiä "riskiperimä" THL haluaa uskotella että noiden lasten perimän ansiosta heissä oikein kyti, ja odotti esiintuloaan narkolepsia, ja tämä tarvitsi vain pienen "sysäyksen" alkaakseen oireilla. Näin asia ei ollut. Noiden lasten perimä oli täysin OK, ilman Pandemrixiä he olisivat eläneet normaalin elämän terveinä. Heidän perimänsä (ja sitakautta kudoksensa) sattui vaan olemaan yhteensopimaton Pandemrixin kanssa, niin että Pandemrix aikaansai kohtalokkaan autoiummuunireaktion juuri heidän tyyppisillään ihmisillä. Jollakin toisella rokotteella/adjuvantilla jokin toinen ihmisryhmä, ja siis myös toisentyyppinen kudosryhmä olisi saanut narkolepsiaa, mutta nämä eivät olisi saaneet.

Uskon että asia selkenee ajan myötä myös narkolepsiapotilaiden omaisille, ja narkoleptikoille itselleen, ja silloin THL:n uhrien pilkkaamis ja syylistämiskampanja saa taas lisää julkisuutta.

Niiden lasten ja nuorten jotka sairastuivat narkolepsiaan, on hyvä seurata rokottamattomien sairastuneisuutta narkolepsiaan, sillä MYÖS ROKOTTAMATTOMIEN JOUKOSSA ON NOIN KOLMANNES NÄITÄ IHMISIÄ JOILLA ON TUO "RISKIPERIMÄ". Nuo rokottamattomat, väitetyn riskeperimän omaavat ihmiset, eivät sairastuneet narkolepsiaan 2010, eivätkä tule sairastumaan tulevaisuudessakaan jos pysyvät erossa rokotteista. Oikein sanoihin puettuna riski ei liity perimään vaan rokotteeseen.

Nimittäin tuo koko "riskiperimä" on THL:n viimeisin valhe jolla on tarkoitus syyttää ja syyllistää rokotettuja lapsia sensijaan että tunnustettaisiin se että rokote oli vaarallinen.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

THL valheet paljastuvat


THL YRITTI ENSIN KIELTÄÄ ROKOTTEEN JA NARKOLEPSIAN YHTEYDEN ERILAISILLA TILASTOVÄÄRISTELYILLÄ


THL:n kootut selitykset:

- Sikainfuenssa itsessään aiheuttaa narkolepsiaa. EI se rokotteesta johdu

- Kaikki on vain sattumaa

- Streptokikki pandemia oli samaan aikaan, se sen aiheutti

- Alkanut lisääntyä jo vuonna 2006, eli ei voi olla rokote

- Jokin muu tekijä yhdessä rokotteen kanssa (Kop kop THL, tällöinhän rokotteessa
on vikaa)

- Lapsilla oli geneettinen sairaus, he olisivat saaneet narkolepsian
jokatapauksesa

- Geneettiset tekijät

- Espanjan tautia on liikkelllä

- Kudokset aiheittivat narkolepsianHaluan tässä yhteydessä avata yhden lainauksen lääkärilehdestä ja sanoa sen hieman selkeämmin:

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10907/news_db=web_lehti2009/type=1/ref=rss

"Raportin mukaan virusvasta-ainetutkimukset antoivat viitteitä siitä, että alle 10 % narkolepsiaan sairastuneista lapsista ja nuorista oli sairastanut sikainfluenssainfektion. Sikainfluenssainfektiolla ei siten näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä, työryhmäraportoi. "

Tuo voidaan myös sanoa näin:
"90% narkolepsiaan sairastuneista ei ollut koskaan missään tekemisissä sikainfluenssa viruksen kanssa"

Tämä sulkee pois kaksi THL:n hätävalhetta
1) Että sikainfluenssavirus itsessään olisi narkolepsia-epidemian aiheuttaja

2) Että rokoteella olisi ollut yhteisvaikutus sikainfluenssaviruksen kanssa, siten että ne yhdessä aiheuttaisivat narkolepsian potilaalla

Nämä kaksi THL:n aikaisemmin tarjoamaan syytä narkolepsialla on siis jo tuollakin perusteella poissuljettu.

Ei kai sikainfluessavirus voi aiheuttaa narkolepsiaa potilaalla, joka ei koskaan ole ollut missään kosketuksissa tai tekemisissä sikainfluessaviruksen kanssa. Enpä usko että edes THL on niin tyhmä että alkaisi sellaista väittämään.

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:20"]


THL YRITTI ENSIN KIELTÄÄ ROKOTTEEN JA NARKOLEPSIAN YHTEYDEN ERILAISILLA TILASTOVÄÄRISTELYILLÄ


THL:n kootut selitykset:

- Sikainfuenssa itsessään aiheuttaa narkolepsiaa. EI se rokotteesta johdu

- Kaikki on vain sattumaa

- Streptokikki pandemia oli samaan aikaan, se sen aiheutti

- Alkanut lisääntyä jo vuonna 2006, eli ei voi olla rokote

- Jokin muu tekijä yhdessä rokotteen kanssa (Kop kop THL, tällöinhän rokotteessa
on vikaa)

- Lapsilla oli geneettinen sairaus, he olisivat saaneet narkolepsian
jokatapauksesa

- Geneettiset tekijät

- Espanjan tautia on liikkelllä

- Kudokset aiheittivat narkolepsianHaluan tässä yhteydessä avata yhden lainauksen lääkärilehdestä ja sanoa sen hieman selkeämmin:

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10907/news_db=web_lehti2009/type=1/ref=rss

"Raportin mukaan virusvasta-ainetutkimukset antoivat viitteitä siitä, että alle 10 % narkolepsiaan sairastuneista lapsista ja nuorista oli sairastanut sikainfluenssainfektion. Sikainfluenssainfektiolla ei siten näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä, työryhmäraportoi. "

Tuo voidaan myös sanoa näin:
"90% narkolepsiaan sairastuneista ei ollut koskaan missään tekemisissä sikainfluenssa viruksen kanssa"

Tämä sulkee pois kaksi THL:n hätävalhetta
1) Että sikainfluenssavirus itsessään olisi narkolepsia-epidemian aiheuttaja

2) Että rokoteella olisi ollut yhteisvaikutus sikainfluenssaviruksen kanssa, siten että ne yhdessä aiheuttaisivat narkolepsian potilaalla

Nämä kaksi THL:n aikaisemmin tarjoamaan syytä narkolepsialla on siis jo tuollakin perusteella poissuljettu.

Ei kai sikainfluessavirus voi aiheuttaa narkolepsiaa potilaalla, joka ei koskaan ole ollut missään kosketuksissa tai tekemisissä sikainfluessaviruksen kanssa. Enpä usko että edes THL on niin tyhmä että alkaisi sellaista väittämään.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Ajallinen yhteys on melkein aina Kausaalinen yhteys


AJALLINEN YHTEYS VIITTAA KAUSAALISEEN SYY-SEURAUS-YHTEYTEEN

Narkolepsiaan sairastumisen ja rokottamisen välinen "ajallinen yhteys" tarkoitaa että yleisesti on niin että narkolepsiaan sairastuminen on tapahtunut rokottamisen jälkeen. Narkolepsia puhkeaa tietyn ajan kuluttua rokottamisesta.


THL on myöntänyt että narkolepsiatapauksilla on usein ajallinen yhteys rokottamiseen. Ajallinen yhteys tarkoittaa "ensin rokote, sitten narkolepsian oireet".

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/narkolepsiasta-jo-lahes-20-ilmoitusta/188471

"THL:n mukaan toistaiseksi voidaan osoittaa vain tautitapausten ajallinen yhteys sikainfluenssarokotteeseen. Narkolepsia on puhjennut 2-10 viikkoa H1N1-rokotteen ottamisen jälkeen."

http://www.iltasanomat.fi/terveys/20%20kysymyst%C3%A4%20narkolepsian%20ja%20sikainfluenssarokotteen%20v%C3%A4lisest%C3%A4%20yhteydest%C3%A4/art-1288355957246.html

"K: Narkolepsian ja sikainfluenssarokotusten välillä on havaittu selvä ajallinen yhteys. Mitä tämä "ajallinen yhteys" käytännössä tarkoittaa V: Ajallisella yhteydellä tarkoitetaan sitä, että rokottamisen jälkeen on tullut oireita."

"K: Kuinka nopeasti rokotteet tai rokotteiden ja sikainfluenssan yhteisvaikutus aiheuttaa narkolepsiaa? V: Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat tulleet alle kaksi kuukautta rokottamisen jälkeen."

Ajallinen yhteys viittaa syy-yhteyteen, vaikkakaan ei sitä yksinään todista. Vasta sitten kun muut tekijät voidaan poissulkea, silloin ajallinen yhteys käytännössä todistaa syy-yhteyden, eli sen että rokote aiheutti narkolepsian lisääntymisen.

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:24"]


AJALLINEN YHTEYS VIITTAA KAUSAALISEEN SYY-SEURAUS-YHTEYTEEN

Narkolepsiaan sairastumisen ja rokottamisen välinen "ajallinen yhteys" tarkoitaa että yleisesti on niin että narkolepsiaan sairastuminen on tapahtunut rokottamisen jälkeen. Narkolepsia puhkeaa tietyn ajan kuluttua rokottamisesta.


THL on myöntänyt että narkolepsiatapauksilla on usein ajallinen yhteys rokottamiseen. Ajallinen yhteys tarkoittaa "ensin rokote, sitten narkolepsian oireet".

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/narkolepsiasta-jo-lahes-20-ilmoitusta/188471

"THL:n mukaan toistaiseksi voidaan osoittaa vain tautitapausten ajallinen yhteys sikainfluenssarokotteeseen. Narkolepsia on puhjennut 2-10 viikkoa H1N1-rokotteen ottamisen jälkeen."

http://www.iltasanomat.fi/terveys/20%20kysymyst%C3%A4%20narkolepsian%20ja%20sikainfluenssarokotteen%20v%C3%A4lisest%C3%A4%20yhteydest%C3%A4/art-1288355957246.html

"K: Narkolepsian ja sikainfluenssarokotusten välillä on havaittu selvä ajallinen yhteys. Mitä tämä "ajallinen yhteys" käytännössä tarkoittaa V: Ajallisella yhteydellä tarkoitetaan sitä, että rokottamisen jälkeen on tullut oireita."

"K: Kuinka nopeasti rokotteet tai rokotteiden ja sikainfluenssan yhteisvaikutus aiheuttaa narkolepsiaa? V: Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat tulleet alle kaksi kuukautta rokottamisen jälkeen."

Ajallinen yhteys viittaa syy-yhteyteen, vaikkakaan ei sitä yksinään todista. Vasta sitten kun muut tekijät voidaan poissulkea, silloin ajallinen yhteys käytännössä todistaa syy-yhteyden, eli sen että rokote aiheutti narkolepsian lisääntymisen.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Kudokset pitää olla, rokotetta ei


Silloin kun THL puhuuu siitä että narkolepsia on aiheutunut kahden tekijän (Pandremix, geenit) yhteisvaikutuksesta, niin sillä yritetään hämärtää sitä tosiasiaa että on oikeutettua sanoa että "Pandremix aiheuttaa narkolepsiaa". Jos
rupeamme syyttämään geenejä/kudoksia taudinaiheuttajaksi, niin silloin sekoitamme sairauden aiheuttajan (Pandremix) ja sairauden kohteeksi joutuvat
kudokset (tietyt rakenteet hypotalamuksessa). Sinänsä nämä lapset olivat täysin terveitä, he eivät koskaan olisi saaneet narkolepsiaan ilman rokotteita. Heidän kudoksensa olivat täysin terveitä (vaan eivät ole enää). Kyse on bio-kemiallisesti indusoidusta reaktiosarjasta

rokote --> autoimmuunireaktio --> valkosolujen hyökkäys kudoksiin --> narkolepsia

Geenit/kudokset eivät ole "toinen aiheuttaja", ainoastaan altistava tekijä. Geenit/kudokset sijoituvat reaktiosarjassa ajallisesti eri aluille. Rokote on aiheuttava tekijä, geenit altistava tekijä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Narkolepsia

"Neuropatologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen hypotalamus on lievästi vaurioitunut narkolepsian yhteydessä.[1]"

1.? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, , 2011. vsk, nro 1, s. 21. suomi

THL on itsekin myöntänyt "yllättävän" vasta-ainemuodostuksen:

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c02a3788-a691-47a4-bca8-5161b6cff077

Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty, että skvaleeni-pitoinen adjuvantti (MF59) ei ihmisellä aiheuta vasta-ainemuodostusta rokotuksen jälkeen. (7) THL:n immuunivasteyksikössä tehdyt havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että Pandemrixrokotteen skvaleeni-pitoinen AS03-adjuvantti voi saada aikaan vastaainemuodostuksen.


Näyttäisi siltä että sekä GB'ssä että narkolepsiassa on tapahtuu valkosolujen hyökkäys kehon omia kudoksia vastaan. Rokotteen adjuvantti toimii ärsykkeen aikaansaja tietynlaiset kudokset omaavilla ihmsillä.

Jonkinlaiset kudokset on kaikilla ihmisillä, kudoksia ei voi välttää, mutta rokotteen voi välttää kun ei ota rokotetta, ja silloin välttää myös narkolepsian

Tässä pitkässä viestiketjussa on lisää Pandemric tietoa:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9533444

[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:30"]


Silloin kun THL puhuuu siitä että narkolepsia on aiheutunut kahden tekijän (Pandremix, geenit) yhteisvaikutuksesta, niin sillä yritetään hämärtää sitä tosiasiaa että on oikeutettua sanoa että "Pandremix aiheuttaa narkolepsiaa". Jos
rupeamme syyttämään geenejä/kudoksia taudinaiheuttajaksi, niin silloin sekoitamme sairauden aiheuttajan (Pandremix) ja sairauden kohteeksi joutuvat
kudokset (tietyt rakenteet hypotalamuksessa). Sinänsä nämä lapset olivat täysin terveitä, he eivät koskaan olisi saaneet narkolepsiaan ilman rokotteita. Heidän kudoksensa olivat täysin terveitä (vaan eivät ole enää). Kyse on bio-kemiallisesti indusoidusta reaktiosarjasta

rokote --> autoimmuunireaktio --> valkosolujen hyökkäys kudoksiin --> narkolepsia

Geenit/kudokset eivät ole "toinen aiheuttaja", ainoastaan altistava tekijä. Geenit/kudokset sijoituvat reaktiosarjassa ajallisesti eri aluille. Rokote on aiheuttava tekijä, geenit altistava tekijä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Narkolepsia

"Neuropatologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen hypotalamus on lievästi vaurioitunut narkolepsian yhteydessä.[1]"

1.? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, , 2011. vsk, nro 1, s. 21. suomi

THL on itsekin myöntänyt "yllättävän" vasta-ainemuodostuksen:

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c02a3788-a691-47a4-bca8-5161b6cff077

Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty, että skvaleeni-pitoinen adjuvantti (MF59) ei ihmisellä aiheuta vasta-ainemuodostusta rokotuksen jälkeen. (7) THL:n immuunivasteyksikössä tehdyt havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että Pandemrixrokotteen skvaleeni-pitoinen AS03-adjuvantti voi saada aikaan vastaainemuodostuksen.


Näyttäisi siltä että sekä GB'ssä että narkolepsiassa on tapahtuu valkosolujen hyökkäys kehon omia kudoksia vastaan. Rokotteen adjuvantti toimii ärsykkeen aikaansaja tietynlaiset kudokset omaavilla ihmsillä.

Jonkinlaiset kudokset on kaikilla ihmisillä, kudoksia ei voi välttää, mutta rokotteen voi välttää kun ei ota rokotetta, ja silloin välttää myös narkolepsian

Tässä pitkässä viestiketjussa on lisää Pandemric tietoa:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9533444

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Influenssa ei ollut vaarallinen


'A flu followup study done in September 2010 found that "the risk of most serious complications was not elevated in adults or children."[27]'

27. Randall, Tom (7 September 2010). "Swine Flu In Children Found No More Severe Than Seasonal Virus". Bloomberg. Retrieved 30 January 2011

http://www.reuters.com/article/2009/09/16/us-flu-deaths-idUSTRE58E6NZ20090916

New estimates suggest that the death rate compares to a moderate year of seasonal influenza, said Dr Marc Lipsitch of Harvard University. "Barring any changes in the virus, I think we can say we are in a category 1 pandemic. This has not become clear until fairly recently." The Pandemic Severity Index set by the U.S. government has five categories of pandemic, with a category 1 being comparable to a seasonal flu epidemic.

Lipsitch took information from around the world on how many people had reported they had influenza-like illness, which may or may not actually be influenza; government reports of actual hospitalizations and confirmed deaths. He came up with a range of mortality from swine flu, from 0.007 percent to 0.045 percent.. ..having new information about how many people were infected and did not become severely ill or die, makes the pandemic look very mild, he said.

http://www.theage.com.au/world/swine-flu-pandemic-fizzles-20091208-khkq.html

Tom Randall, New York December 9, 2009

The new analysis also indicates that the pandemic's ''symptomatic case-fatality ratio'' - the percentage of those who become ill that die - has been far lower than the previous three pandemics. Several experts praised the new analysis as the most sophisticated and reliable to date.Sekä Saksassa että Puolassa oli matalampi kuolleisuus sikainfluenssaan kuin Suomessa, siitä huolimatta että Suomessa suojauduttiin sikainfluenssaa vastaan rokottamalla. Sikainfluenssa-rokote ei tuonut merkittävää parannusta kuolleisuuteen, mutta oli kyllä muilla tavoin vaarallinen.

http://yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/2012/02/lehti_sikainfluenssaan_kuolleisuus_sama_saksassa_ja_ruotsissa_3260364.html

Sikainfluenssaan kuolleisuus oli Saksassa yhtä suurta kuin Ruotsissa, kirjoittaa Svenska Dagbladet. Ruotsissa tautia vastaan rokotettiin noin 60 prosenttia väestöstä, kun Saksassa kansasta rokotettiin vain kahdeksan prosenttia. Kuolleisuus oli sekä Ruotsissa että Saksassa 0,31 sataatuhatta ihmistä kohden. Puolassa, missä väestöä ei rokotettu lainkaan, kuolleisuus oli 0,47 sataatuhatta
kohden. [*Toim.huom kuolleisuus suomessa 0,8 sataatuhatta kohden]. Lehden mukaan eri maiden kuolleisuusluvut ovat huomiota herättävän samankaltaisia, vaikka maiden rokotuskattavuudessa oli eroja.

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194722566548/artikkeli/sikainfluenssa+toinen+maa+massarokotti+toinen+ei+-+saman+verran+kuolleita.html

Sikainfluenssa: Toinen maa massarokotti, toinen ei - saman verran kuolleita (Aamulehti 15/2 2012)

Väestön massarokotuksilla ei juuri ollut vaikutusta siihen, kuinka suuri osuus ihmisistä kuoli sikainfluenssaan. Näin kertoo Svenska Dagbladetin tutkimus.
Vertailun perusteella rokotusasteella ei näytä juuri olevan yhteyttä kuolemantapausten määrään. Joissakin maissa, joissa rokotettiin vain muutama prosentti väestöstä, kuolemantapauksia oli erittäin vähän. Ja sama oli nähtävissä myös toisin päin.

Suomea isompi osuus väestöstä rokotettiin vain Ruotsissa. Siellä kuolleisuus oli 0,31. Ruotsissa rokotukset olivat kattavimmat koko maailmassa. Silti kuolleita oli saman verran kuin Saksassa, jossa rokotusprosentti oli vain 8. Svenska Dagbladetin mukaan massarokotuksilla vältettiin Ruotsissa kuusi kuolemaa.

Suomessa väestöstä sikainfluenssarokotuksen sai 50 prosenttia väestöstä. Tautiin kuoli 0,81 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Kuitenkin monessa maassa, jossa rokotusprosentti jäi huomattavasti alhaisemmaksi, kuolleisuus ei ollut Suomea suurempi. Esimerkiksi Itävallassa rokotusaste oli 3 prosenttia, mutta tautiin kuoli 0,48 ihmistä 100 000 asukasta kohti.

Rokotusten tarpeellisuus on noussut esiin sen jälkeen, kun kävi ilmi, että Pandemrix-sikainfluenssarokote aiheutti lapsille ja nuorille narkolepsiaa. Ruotsissa narkolepsiatapauksia on todettu 168, Suomessa 121.


[quote author="Vierailija" time="11.04.2012 klo 23:47"]


'A flu followup study done in September 2010 found that "the risk of most serious complications was not elevated in adults or children."[27]'

27. Randall, Tom (7 September 2010). "Swine Flu In Children Found No More Severe Than Seasonal Virus". Bloomberg. Retrieved 30 January 2011

http://www.reuters.com/article/2009/09/16/us-flu-deaths-idUSTRE58E6NZ20090916

New estimates suggest that the death rate compares to a moderate year of seasonal influenza, said Dr Marc Lipsitch of Harvard University. "Barring any changes in the virus, I think we can say we are in a category 1 pandemic. This has not become clear until fairly recently." The Pandemic Severity Index set by the U.S. government has five categories of pandemic, with a category 1 being comparable to a seasonal flu epidemic.

Lipsitch took information from around the world on how many people had reported they had influenza-like illness, which may or may not actually be influenza; government reports of actual hospitalizations and confirmed deaths. He came up with a range of mortality from swine flu, from 0.007 percent to 0.045 percent.. ..having new information about how many people were infected and did not become severely ill or die, makes the pandemic look very mild, he said.

http://www.theage.com.au/world/swine-flu-pandemic-fizzles-20091208-khkq.html

Tom Randall, New York December 9, 2009

The new analysis also indicates that the pandemic's ''symptomatic case-fatality ratio'' - the percentage of those who become ill that die - has been far lower than the previous three pandemics. Several experts praised the new analysis as the most sophisticated and reliable to date.Sekä Saksassa että Puolassa oli matalampi kuolleisuus sikainfluenssaan kuin Suomessa, siitä huolimatta että Suomessa suojauduttiin sikainfluenssaa vastaan rokottamalla. Sikainfluenssa-rokote ei tuonut merkittävää parannusta kuolleisuuteen, mutta oli kyllä muilla tavoin vaarallinen.

http://yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/2012/02/lehti_sikainfluenssaan_kuolleisuus_sama_saksassa_ja_ruotsissa_3260364.html

Sikainfluenssaan kuolleisuus oli Saksassa yhtä suurta kuin Ruotsissa, kirjoittaa Svenska Dagbladet. Ruotsissa tautia vastaan rokotettiin noin 60 prosenttia väestöstä, kun Saksassa kansasta rokotettiin vain kahdeksan prosenttia. Kuolleisuus oli sekä Ruotsissa että Saksassa 0,31 sataatuhatta ihmistä kohden. Puolassa, missä väestöä ei rokotettu lainkaan, kuolleisuus oli 0,47 sataatuhatta
kohden. [*Toim.huom kuolleisuus suomessa 0,8 sataatuhatta kohden]. Lehden mukaan eri maiden kuolleisuusluvut ovat huomiota herättävän samankaltaisia, vaikka maiden rokotuskattavuudessa oli eroja.

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194722566548/artikkeli/sikainfluenssa+toinen+maa+massarokotti+toinen+ei+-+saman+verran+kuolleita.html

Sikainfluenssa: Toinen maa massarokotti, toinen ei - saman verran kuolleita (Aamulehti 15/2 2012)

Väestön massarokotuksilla ei juuri ollut vaikutusta siihen, kuinka suuri osuus ihmisistä kuoli sikainfluenssaan. Näin kertoo Svenska Dagbladetin tutkimus.
Vertailun perusteella rokotusasteella ei näytä juuri olevan yhteyttä kuolemantapausten määrään. Joissakin maissa, joissa rokotettiin vain muutama prosentti väestöstä, kuolemantapauksia oli erittäin vähän. Ja sama oli nähtävissä myös toisin päin.

Suomea isompi osuus väestöstä rokotettiin vain Ruotsissa. Siellä kuolleisuus oli 0,31. Ruotsissa rokotukset olivat kattavimmat koko maailmassa. Silti kuolleita oli saman verran kuin Saksassa, jossa rokotusprosentti oli vain 8. Svenska Dagbladetin mukaan massarokotuksilla vältettiin Ruotsissa kuusi kuolemaa.

Suomessa väestöstä sikainfluenssarokotuksen sai 50 prosenttia väestöstä. Tautiin kuoli 0,81 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Kuitenkin monessa maassa, jossa rokotusprosentti jäi huomattavasti alhaisemmaksi, kuolleisuus ei ollut Suomea suurempi. Esimerkiksi Itävallassa rokotusaste oli 3 prosenttia, mutta tautiin kuoli 0,48 ihmistä 100 000 asukasta kohti.

Rokotusten tarpeellisuus on noussut esiin sen jälkeen, kun kävi ilmi, että Pandemrix-sikainfluenssarokote aiheutti lapsille ja nuorille narkolepsiaa. Ruotsissa narkolepsiatapauksia on todettu 168, Suomessa 121.


[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

THL YRITTÄÄ LUODA HYSTERIAA


THL YRITTÄÄ LUODA INFLUENSSA-HYSTERIAA

Rokotteita myydäkseen, THL liioittelee influenssan vaarallisuutta. Vaaraton, tavallinen kausi-influenssa tappaa suomessa vuosittain vajaa tuhat. Tai tarkemmin sanoen, on mukana vaikuttamassa vanhuksen kuolemaan, nimittäin 99% näistä kausi-influenssakuolemista on joko vanhuksien tai kuolemansairaiden potilaiden kuolemia.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_2009_sikainfluenssapandemia

"Kausi-influenssaan kuolee Suomessa yleensä noin tuhat ihmistä. Kuolleisuus on maailmanlaajuisestikin ollut kausi-influenssaan verrattuna vähäisempää. "

"Tavallinen influenssa tappaa joka vuosi 250 000–500 000 ja sairastuttaa vakavasti 3–5 miljoonaa ja tartuttaa 5–15 % väestöstä."

http://yle.fi/alueet/satakunta/2009/11/kausi-influenssaan_kuolee_vuosittain_satoja_suomalaisia_1133012.html

"Kausi-influennssaan kuolee Suomessa vuosittain satoja, jopa tuhat ihmistä. He ovat yleensä vanhuksia tai perussairaita."


Tämä ei tarkoita että kausi-influenssa on hengenvaarallinen tauti. Se tuntuu varaalliselta koska lukuihin lasketaan vaikeasti sairaat syöpäpotilaat, keuhkosairaat, immonologisesti heikentyneet sairaat, perusvastustuskyvyltään heikot vanhukset jne. Näissä vaikeatsi sairaiden kuoleman tapauksissa on usein hieman epäselvää mikä oli ensisijainen kuolinsyy, voidaan syyttää sikainfluenssaa, mutta voidaan ehkä syyttää jotakin muuta perussairauteen liittyvää komplikaatiota. THL:n tiedetään pyrkineen vääristelemään tilastoja mm pistämällä jonkun muun taudin aiheuttaman kuoleman sikainfluenssan syyksi

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75523-kovaa-h1n1-kritiikkia-%E2%80%9Dthl-tyri%E2%80%9D

"THL:ää Kuoppala kritisoi tiedottamisesta. Yksi esimerkki on Kuoppalan mukaan kuolemantapaus, johon H1N1 liittyi. THL tiedotti, että kyseessä oli sikainfluenssakuolema, vaikka OYKSin pandemiapäällikön mukaan henkilö menehtyi vaikeaan pitkäaikaissairauteensa, Kuoppala huomauttaa."

[quote author="Vierailija" time="12.04.2012 klo 17:46"]


THL YRITTÄÄ LUODA INFLUENSSA-HYSTERIAA

Rokotteita myydäkseen, THL liioittelee influenssan vaarallisuutta. Vaaraton, tavallinen kausi-influenssa tappaa suomessa vuosittain vajaa tuhat. Tai tarkemmin sanoen, on mukana vaikuttamassa vanhuksen kuolemaan, nimittäin 99% näistä kausi-influenssakuolemista on joko vanhuksien tai kuolemansairaiden potilaiden kuolemia.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_2009_sikainfluenssapandemia

"Kausi-influenssaan kuolee Suomessa yleensä noin tuhat ihmistä. Kuolleisuus on maailmanlaajuisestikin ollut kausi-influenssaan verrattuna vähäisempää. "

"Tavallinen influenssa tappaa joka vuosi 250 000–500 000 ja sairastuttaa vakavasti 3–5 miljoonaa ja tartuttaa 5–15 % väestöstä."

http://yle.fi/alueet/satakunta/2009/11/kausi-influenssaan_kuolee_vuosittain_satoja_suomalaisia_1133012.html

"Kausi-influennssaan kuolee Suomessa vuosittain satoja, jopa tuhat ihmistä. He ovat yleensä vanhuksia tai perussairaita."


Tämä ei tarkoita että kausi-influenssa on hengenvaarallinen tauti. Se tuntuu varaalliselta koska lukuihin lasketaan vaikeasti sairaat syöpäpotilaat, keuhkosairaat, immonologisesti heikentyneet sairaat, perusvastustuskyvyltään heikot vanhukset jne. Näissä vaikeatsi sairaiden kuoleman tapauksissa on usein hieman epäselvää mikä oli ensisijainen kuolinsyy, voidaan syyttää sikainfluenssaa, mutta voidaan ehkä syyttää jotakin muuta perussairauteen liittyvää komplikaatiota. THL:n tiedetään pyrkineen vääristelemään tilastoja mm pistämällä jonkun muun taudin aiheuttaman kuoleman sikainfluenssan syyksi

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75523-kovaa-h1n1-kritiikkia-%E2%80%9Dthl-tyri%E2%80%9D

"THL:ää Kuoppala kritisoi tiedottamisesta. Yksi esimerkki on Kuoppalan mukaan kuolemantapaus, johon H1N1 liittyi. THL tiedotti, että kyseessä oli sikainfluenssakuolema, vaikka OYKSin pandemiapäällikön mukaan henkilö menehtyi vaikeaan pitkäaikaissairauteensa, Kuoppala huomauttaa."

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Vaikeastisairaiden kuolinsyytilastointi


http://www.anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=136&kom=1

Flunssaepidemioissa on paljon myös tilastoharhaa. Jos elämänsä loppupuolella
joku saa kaiken kärsimyksen päälle vielä flunssaan ja sattuu kuolemaan, niin
ensimmäiseksi kuolinsyyksi mainitaan tietysti flunssa ja kaikki muut sairaudet
jäävät tämän diagnoosin alle. Vaikka viimeisillään ollut potilas olisi muutenkin
kuollut muutaman päivän sisällä, diagnoosi on influenssa. Kuolinsyytilastot ovat
muutekin hyvin epäluotettava lähde arvioida mitään. Kun tieteen mukaan kukaan ei
voi kuolla vanhuuteen, on lähdölle väännettävä vaikka väkisin jokin diagnoosi.
Pelkkä nuhakin tai liman kröhinä riittää diagnoosiin. Mutta nyt on luotu yleistä
hysteriaa, että terveitä ihmisiä alkaa kaatua pystystä kaikkialla. Siksi median
pitäisi harkita, mitä asiasta kirjoittaa, vaikka lähteenä olisi joku professori.

[quote author="Vierailija" time="12.04.2012 klo 17:48"]


http://www.anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=136&kom=1

Flunssaepidemioissa on paljon myös tilastoharhaa. Jos elämänsä loppupuolella
joku saa kaiken kärsimyksen päälle vielä flunssaan ja sattuu kuolemaan, niin
ensimmäiseksi kuolinsyyksi mainitaan tietysti flunssa ja kaikki muut sairaudet
jäävät tämän diagnoosin alle. Vaikka viimeisillään ollut potilas olisi muutenkin
kuollut muutaman päivän sisällä, diagnoosi on influenssa. Kuolinsyytilastot ovat
muutekin hyvin epäluotettava lähde arvioida mitään. Kun tieteen mukaan kukaan ei
voi kuolla vanhuuteen, on lähdölle väännettävä vaikka väkisin jokin diagnoosi.
Pelkkä nuhakin tai liman kröhinä riittää diagnoosiin. Mutta nyt on luotu yleistä
hysteriaa, että terveitä ihmisiä alkaa kaatua pystystä kaikkialla. Siksi median
pitäisi harkita, mitä asiasta kirjoittaa, vaikka lähteenä olisi joku professori.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Tutkimustulos


http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas115.htm

The latest evidence for a link between Pandemrix and narcolepsy appears in two studies from Finland published in the journal Plos One.

The authors of the papers, Markku Partinen of the Helsinki Sleep Clinic and Hanna Nohynek of the National Institute for Health and Welfare in Finland, found narcolepsy in children under 17 averaged from 0.31 cases per 100,000 between 2002 and 2009, but rose 17-fold to 5.3 cases per 100,000 in 2010, when Pandemrix was used.

Further work revealed that in children born between January 1991 and December 2005 narcolepsy rates for those who had Pandemrix jabs were nine per 100,000, compared with 0.7 per 100,000 for unvaccinated children - almost 13 times lower.

"We can't exclude the possibility that there are simultaneous environmental factors at work here, but we can say Pandemrix was one of the factors involved," Partinen said.


Tutkimus täällä
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0033536

[quote author="Vierailija" time="16.04.2012 klo 21:15"]


http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas115.htm

The latest evidence for a link between Pandemrix and narcolepsy appears in two studies from Finland published in the journal Plos One.

The authors of the papers, Markku Partinen of the Helsinki Sleep Clinic and Hanna Nohynek of the National Institute for Health and Welfare in Finland, found narcolepsy in children under 17 averaged from 0.31 cases per 100,000 between 2002 and 2009, but rose 17-fold to 5.3 cases per 100,000 in 2010, when Pandemrix was used.

Further work revealed that in children born between January 1991 and December 2005 narcolepsy rates for those who had Pandemrix jabs were nine per 100,000, compared with 0.7 per 100,000 for unvaccinated children - almost 13 times lower.

"We can't exclude the possibility that there are simultaneous environmental factors at work here, but we can say Pandemrix was one of the factors involved," Partinen said.


Tutkimus täällä
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0033536

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Pässeille

Nyt sitä faktaa kun ei aikoinaan osattu googlettaa. Toivon tosiaa että joku on tästä jotain oppinut.

Miltä nyt tuntuu kun tajuatte miten lääketeollisuutta suomessakin pyöritetään?

[quote author="Vierailija" time="16.04.2012 klo 21:30"]

Nyt sitä faktaa kun ei aikoinaan osattu googlettaa. Toivon tosiaa että joku on tästä jotain oppinut.

Miltä nyt tuntuu kun tajuatte miten lääketeollisuutta suomessakin pyöritetään?

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Pässeille

Nyt sitä faktaa kun ei aikoinaan osattu googlettaa. Toivon tosiaa että joku on tästä jotain oppinut.

Miltä nyt tuntuu kun tajuatte miten lääketeollisuutta suomessakin pyöritetään?

[quote author="Vierailija" time="16.04.2012 klo 21:31"]

Nyt sitä faktaa kun ei aikoinaan osattu googlettaa. Toivon tosiaa että joku on tästä jotain oppinut.

Miltä nyt tuntuu kun tajuatte miten lääketeollisuutta suomessakin pyöritetään?

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

THL on kusettaja

Alunperin THL suositti vaarallista rokotetta ja jälkeenpäin yritti kieltää yhteyden. Se oli ihan muut tahot kun puhuivat ja kirjoittivat narkolepsian ja rokotteen todennäköisestä yhteydestä.

THL:n ainoa todellinen kontribuutio tässä asiassa on ollut 1) suosittaa vaarallista rokotetta lapsille ja raskaanaoleville, ja 2) sitten kun homma lävähtää käsille, yrittää eri tilastokikkailun kieltää tapahtunut tai vähätellä sitä.

Kiittäkäämme rokotusinfoa siitä että se varoitti ihmisiä rokotteista, sillä se teki sen ENNEN rokotuskampanjaa. Jälkikäteen siitä ei ole mitään hyötyä sairatuneillekkan.

[quote author="Vierailija" time="16.04.2012 klo 22:43"]

Alunperin THL suositti vaarallista rokotetta ja jälkeenpäin yritti kieltää yhteyden. Se oli ihan muut tahot kun puhuivat ja kirjoittivat narkolepsian ja rokotteen todennäköisestä yhteydestä.

THL:n ainoa todellinen kontribuutio tässä asiassa on ollut 1) suosittaa vaarallista rokotetta lapsille ja raskaanaoleville, ja 2) sitten kun homma lävähtää käsille, yrittää eri tilastokikkailun kieltää tapahtunut tai vähätellä sitä.

Kiittäkäämme rokotusinfoa siitä että se varoitti ihmisiä rokotteista, sillä se teki sen ENNEN rokotuskampanjaa. Jälkikäteen siitä ei ole mitään hyötyä sairatuneillekkan.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Rokotusinfo yritti varoittaa

Rokotusinfo yritti informoida ihmisiä skvaleenin turvallisuusriskeistä jo vuonna 2009. Alla oleva lainaus on rokotusinfon sivulta vuodelta 2009 (18.9.2009)

18.9.2009 CBC (Kanada): Pikkulasten sikainfluenssarokote huolestuttaa asiantuntijaa - Asiantuntija on huolestunut skvaleenia sisältävän adjuvantin käytöstä pikkulapsilla, eikä haluaisi käyttää rokotetta ennen kuin asiasta on riittävästi tutkimustuloksia. Kanadaan on uutisen mukaan tilattu 50,4 miljoonaa annosta rokotetta, joista suurin osa sisältää adjuvanttia, mutta raskaana oleville on tilattu rokotetta jossa adjuvanttia ei ole. Uutisen mukaan asiantuntija haluaisi myös lapsille turvallisemman, adjuvantittoman rokotteen. Suomeen ei ole tilattu adjuvantittomia rokotteita, vaan raskaana oleville aiotaan tarjota adjuvanttia sisältävää rokotetta. "

-----

Rokotusinfoa ei kuunneltu, vaan rokotusinfo haluttiin vaientaa THL:n toimesta

[quote author="Vierailija" time="17.04.2012 klo 18:07"]

Rokotusinfo yritti informoida ihmisiä skvaleenin turvallisuusriskeistä jo vuonna 2009. Alla oleva lainaus on rokotusinfon sivulta vuodelta 2009 (18.9.2009)

18.9.2009 CBC (Kanada): Pikkulasten sikainfluenssarokote huolestuttaa asiantuntijaa - Asiantuntija on huolestunut skvaleenia sisältävän adjuvantin käytöstä pikkulapsilla, eikä haluaisi käyttää rokotetta ennen kuin asiasta on riittävästi tutkimustuloksia. Kanadaan on uutisen mukaan tilattu 50,4 miljoonaa annosta rokotetta, joista suurin osa sisältää adjuvanttia, mutta raskaana oleville on tilattu rokotetta jossa adjuvanttia ei ole. Uutisen mukaan asiantuntija haluaisi myös lapsille turvallisemman, adjuvantittoman rokotteen. Suomeen ei ole tilattu adjuvantittomia rokotteita, vaan raskaana oleville aiotaan tarjota adjuvanttia sisältävää rokotetta. "

-----

Rokotusinfoa ei kuunneltu, vaan rokotusinfo haluttiin vaientaa THL:n toimesta

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Myös Irlannissa


Irlannissa on myös huomattu se että Pandemrix rokotetuilla on korkea riski sairastua narkolepsiaan:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=29300

Vuoden 2009 huhtikuun jälkeen Irlannissa on sairastunut 32 henkilöä narkolepsiaan. Sairastuneista 28 on 5–19-vuotiaita lapsia tai nuoria, ja heistä 22 oli saanut Pandemrix-rokotteen ennen narkolepsian puhkeamista.

Rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla oli samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna 13-kertainen riski sairastua narkolepsiaan. Rokottamiseen liittyviä narkolepsia-tapauksia oli 5,8/100 000 rokotettua lasta tai nuorta, kun saman seuranta-ajan kuluessa rokottamattomia lapsia ja nuoria sairastui 0,5/100 000.

[quote author="Vierailija" time="21.04.2012 klo 00:20"]


Irlannissa on myös huomattu se että Pandemrix rokotetuilla on korkea riski sairastua narkolepsiaan:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=29300

Vuoden 2009 huhtikuun jälkeen Irlannissa on sairastunut 32 henkilöä narkolepsiaan. Sairastuneista 28 on 5–19-vuotiaita lapsia tai nuoria, ja heistä 22 oli saanut Pandemrix-rokotteen ennen narkolepsian puhkeamista.

Rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla oli samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna 13-kertainen riski sairastua narkolepsiaan. Rokottamiseen liittyviä narkolepsia-tapauksia oli 5,8/100 000 rokotettua lasta tai nuorta, kun saman seuranta-ajan kuluessa rokottamattomia lapsia ja nuoria sairastui 0,5/100 000.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0

Jopa 35 Irlannissa

Irlannissa saattaa olla Pandemrixin uhreja enemmänkin, jopa 35. Kaikkia ei ole vielä otettu viralliseen rekisteriin:

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0419/1224314925694.html

"Sufferers of Unique Narcolepsy Disorder (Sound) represents about 35 children it believes have been affected in Ireland."

[quote author="Vierailija" time="21.04.2012 klo 00:31"]

Irlannissa saattaa olla Pandemrixin uhreja enemmänkin, jopa 35. Kaikkia ei ole vielä otettu viralliseen rekisteriin:

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0419/1224314925694.html

"Sufferers of Unique Narcolepsy Disorder (Sound) represents about 35 children it believes have been affected in Ireland."

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
0 0
Aihe vapaa
Keskustelualueen säännöt
Tähdellä merkityt ovat pakollisia kenttiä