Kuva: Shutterstock

Milloin ja miten vanhemman pitää puuttua lasten riitoihin?

Kaverusten kiihtyneitä ääniä, inttämistä, taisi joku lelukin jo lentää lastenhuoneen seinään…Mistä tietää, mikä on vielä leikkiä ja mikä täyttä sotaa? Milloin tulisi puuttua peliin? Vai pitääkö lasten antaa setviä kiistansa keskenään?

Yhdessä toisten kanssa toimiminen on yksi vaikeimmin opittavista taidoista, ja siihen tarvitaan aikuisen apua.

– Meillä on vieläkin vahvana käsitys, että lapset sosiaa­listuvat jotenkin itsekseen. Siltä ehkä näyttääkin, kun kaikki sujuu suotuisasti, mutta tosiasiassa vaaditaan aika paljon, että niin tapahtuu, sanoo erityispedagogiikan yliopisto-opettaja, kasvatustieteen tohtori  Marita Neitola Turun yliopistosta.

Vanhemmat vaikuttavat paljonkin lapsen tunnekäyttäytymiseen, konfliktinratkaisuun ja taitoon toimia ryhmässä, vaikka eivät aina kovin tietoisesti.

Neitola tutki väitöstyössään vanhempia, joiden koulua aloittelevilla lapsilla oli ilmennyt ongelmia vertais­suhteissa – kiusaamista tai kiusatuksi tai torjutuksi tulemista – sekä vanhempia, joiden lapsilla niitä ei ollut. Vanhempien tavasta ohjata lapsiaan löytyi eroja.

Valmennusta hiekkalaatikolla

Kaveritaitojen tukeminen alkaa siitä, että vanhempi vie lapsen toisten luo kylään ja järjestelee leikkitreffejä. Pikkulasten tapaamisissa aikuiset ovat yleensä mukana valvomassa, miten leikki sujuu.

– Parasta valmennusta voi antaa jo pienestä asti sillä, että leikkii yhdessä lastensa kanssa. Kannattaa mennä mukaan hiekkalaatikolle, tulkita toisten lasten ilmeitä ja eleitä ja sanoittaa tilanteita: selvästi Liisakin tahtoo lapion, mitäs nyt tehtäisiin, että kaikki voisivat leikkiä?

Pienimpien kanssa aikuinen näyttää mallin: Kädestä viety lelu palautetaan omistajalleen ja pettymysitku otetaan vastaan sylissä pitäen. Lyövä tai pureva lapsi nostetaan rauhallisesti pois tilanteesta ja selitetään, että satuttaa ei saa.

Leikki-iässä neuvottelutaidot vähitellen kehittyvät, vaikka pettymyksen ja kiukun hallinta on välillä vaikeaa. Riitoja on hyvä kuunnella tarkalla korvalla ja seurata ensin vaivihkaa, selviävätkö lapset tilanteesta itse. Jos eivät, on aika mennä mukaan ja kysyä, tarvitaanko apua: mitäs tehtäisiin, että tämä ratkeaisi?

Marita Neitola kutsuu tällaista tarkkailevaa taustatukena olemista valmentajamalliksi. Se oli hänen tutkimuksessaan yleisin vanhemmilla, joiden lapset pärjäsivät sosiaalisissa tilanteissa hyvin.

Kaverisuhdeongelmista kärsivien lasten vanhemmat taas tyytyivät muita useammin toimimaan erotuomareina. Tämän tyylin käyttäjät reagoivat vasta, kun nahina yltyi ilmiriidaksi. Silloin he puhalsivat pelin poikki: nyt leikki seis, lähdette kotiin tai eri huoneisiin ja tulette takaisin vasta, kun olette rauhoittuneet.

Nopeaa puuttumista tarvitaankin, jos osapuolilta ollaan jo repimässä hiuksia päästä.

– Tärkeää olisi kuitenkin, että asiaan palataan, kun sekä lapset että vanhempi ovat rauhoittuneet. Selvitetään, mitä tapahtui ja miksi, ja miten toimia, ettei näin enää tapahtuisi, Neitola neuvoo.

Pienistä vahingoista ja riidanpoikasista on turha syyllistää lasta. Empatia toimii paremmin. Ankara reagointi ilman jälkipuintia ei anna lapselle mahdollisuutta oppia.

Samansuuntaisia tuloksia kasvatustyylistä ja sosiaalisista taidoista saatiin hiljattain Warwickin yliopistossa Britanniassa. Tutkimuksen mukaan hyvin ankara tai väkivaltainen kasvatus tuotti keskimääräistä enemmän lapsia, jotka sekä kiusasivat itse että tulivat kiusatuiksi. Toisaalta myös ylisuojelu lisäsi etenkin kiusatuksi tulemisen riskiä. Lämmin mutta jämäkkä kasvatus sen sijaan vähensi sitä.

Tunne lapsi – ja kaverit

Riitojen ratkomista helpottaa, kun tuntee lapsensa temperamentin. Silloin osaa nähdä, milloin leikki luiskahtaa riidaksi ja pärjäävätkö lapset ilman apua.

– Jos ei tunne lastaan, kyky ohjata jää pinnallisemmaksi, tai sitten lapselta odottaa ikään ja tilanteeseen nähden liikaa, Neitola sanoo.

– Jos lapsi tulee pihalta pahalla mielellä ja vanhempi toteaa välinpitämättömästi, että selvitä itse riitasi, lapsi ei saa apua tulevien tilanteiden varalle.

Yksin liian kiperiin paikkoihin jätetty lapsi ei opi selvittämään tilanteita vaan vain selviytymään – ja ehkä seuraavalla kerralla vaikenemaan.

Vanhempien kuuluu tietää, keiden kanssa pikkukoululainen viettää aikaansa. Isompienkin sosiaalisista ympyröistä on hyvä pysyä selvillä. Se onnistuu parhaiten, kun antaa lapsen tuoda kavereita kotiin.

Kannattaa ylläpitää yhteyksiä myös muihin vanhempiin. Yhdessä voi miettiä, mitä tehdä, jos porukassa tulee isompia kahnauksia.

– Jos vanhemmat on lepsuja ja katsovat läpi sormien sellaista, että jonkun kanssa nyt vain kukaan ei leiki, he ruokkivat kiusaamista ja poissulkemista.
Joskus aikuisen silmään näyttää, että kaikki menee hyvin, mutta jotain jää huomaamatta.

– Eräiden kolmen tytön äidit olivat yhteisesti sitä mieltä, että tyttöjen täytyy leikkiä yhdessä. Niin he sitten leikkivätkin – päällisin puolin. Kotileikissä kolmas tyttö vain oli aina koira: kaksi muuta laittoivat oven kiinni ja jättivät koiran ulkopuolelle.

Älä tunkeudu liikaa

Voiko huolenpito mennä yli? Voi. Lapsen kasvaessa tyyliä on syytä aina hienosäätää.

5–6-vuotiaiden leikeissä vanhempi voi jo seurata vähän etäämmältä, miten lapsi pärjää. Aikuinen voi hoidella kotona tai pihalla samalla omia hommiaan, mutta olla tarvittaessa saatavilla. Se on tärkeää vielä kouluiässäkin.

Mutta jos äiti tai isä ilmestyy aina ensimmäisen inahduksen kuuluessa paikalle mestaroimaan, lopputulos voi olla enemmän haitaksi kuin avuksi. Pahimmillaan lapsi joutuu porukassa silmätikuksi.

Murrosiän lähestyessä konkreettinen läsnäolo ja väliintulot harvenevat entisestään, mutta henkisen tuen ja luottamuksellisten välien merkitys korostuvat.

Viimeinen keino: kaverit vaihtoon

Jos kaveriporukasta kantautuu kotiin pelkkää mielipahaa, jotain on tehtävä. Yksi hyvä keino on kutsua kaverit kylään. Muuttuisiko vuorovaikutus lapsen kotikentällä?

Joskus tilanne ei vain ota korjaantuakseen eikä muihin vanhempiin saada keskusteluyhteyttä yrityksistä huolimatta.

Kotona voi avoimesti keskustella siitä, että kaikki kaverit eivät yksinkertaisesti ole hyviä kavereita. Kaikkea ei tarvitse sietää.

– On haitaksi lapsen kehitykselle, jos kokee jatkuvasti kiusaamista tai kiristämistä tai jos ajautuu porukassa tekemään asioita, joita ei voi hyväksyä. Sellaiset kaverisuhteet on syytäkin laittaa poikki ja etsiä toisenlaista seuraa, Neitola sanoo.

3 pulmaa ja ratkaisua

1. Päiväkodin turpakäräjät

3–5-vuotiaiden ryhmän pojat hakeutuvat yhteisleikkiin, mutta nahistelevat kaiken aikaa: yksi ärsyttää, toinen ärsyyntyy ja pian on päällä täysi käsirysy. Hiljaisin vetäytyy pian joukosta kokonaan ja kertoo kotona, että muut tönivät ja kiusaavat.

Mikä neuvoksi?

Pienet lapset tarvitsevat melkein kaiken aikaa aikuista vierelleen opastamaan, tulkitsemaan tilanteita ja sanoittamaan vastapuolen kokemusta. Vanhempi ei voi olla päiväkodissa näkemässä, mitä tilanteissa tapahtuu, joten kannattaa puhua ryhmän aikuisille.

Jo kaksivuotiaat valitsevat kavereita: hakeutuvat joidenkin lasten lähelle ja karttavat toisia. Kaverikuvioiden tunnistamiseksi tarvitaan systemaattista havainnointia. Jos joku lapsi kertoo kotona kiusaamisesta, leikkejä voi olla tarpeen seurata tavallistakin tarkemmin.

Opettajan olisi hyvä haastatella kaikki lapset. Sosiaalisista suhteista voidaan sen perusteella piirtää verkosto, josta nähdään, jos joku uhkaa jäädä syrjään.

2. Pikkukoululaisten valtapeli

Ekaluokkalaisilla on päivittäistä pahaa mieltä siitä, kuka on välitunnilla kenenkin kanssa, kuka jää ulkopuolelle, kuka on sanonut ilkeästi tai kenellä on parhaat vaatteet, pinnit tai penaali. Yhdessäolo on jatkuvaa valtakamppailua ja kiistaa ykköskavereista.

Mikä neuvoksi?

Kannattaa kutsua lapsen kavereita kotiin  – vuorovaikutus voi olla toisenlaista. Anna lasten touhuta keskenään mutta pysy kuuloetäisyydellä, seuraa tilannetta ja mene tarvittaessa avuksi. Myös vanhem­pien kesken kannattaa verkostoitua ja kysellä muiden kokemuksia.

Jos valtapeli pitkittyy, ota yhteyttä kouluun. Lapset toimivat eri tavoin eri ympäristöissä. Opettajan on hyvä kuulla vanhemman näkökulma ja toisin päin.

Koulun kulttuurin tulisi tukea yhteishenkeä ja ehkäistä kiusaamista. Jos sosiaalinen kuvio ajautuu pysyvästi ikäviin uomiin, vaadi, että tilanteeseen puututaan.

3. Tyttöjen kolmiodraama

11-vuotiaalla tytöllä on ollut parhaan kaverin kanssa paha riita, ilmeisesti ihastuksen kohteista. Nyt kaveri on lyöttäytynyt yksiin kolmannen tytön kanssa. Lapsi on kolmatta viikkoa aivan onneton, vetäytyy, itkeskelee ja mollaa itseään.

Mikä neuvoksi?

Tärkeintä on olla läsnä ja saatavilla. Ottakaa tavaksi jutella säännöllisesti – oli paikka sitten sauna, sohvannurkka tai sängynlaita. Kuuntele rauhassa, älä syyttele, ylireagoi tai vähättele.

Jos lapsi on itsekin loukannut ystävää, pohtikaa, voisiko löytyä jokin sovinnon ele. Anteeksi pyytäminen ja antaminen on hyvä oppia läheisessä ihmissuhteessa. Lohduta, että tilanteet vaihtuvat ja välirikko voi korjaantua piankin.

Tämän ikäisillä on usein tiivis suhde yhteen kaveriin, mutta siinä on riskinsä, jos lapsi on kovin riippuvainen sydänystävästään. Miettikää, löytyykö lapsen elinpiiristä muuta mukavaa seuraa, vaikkapa harrastuksista.

Murrosiän kynnyksellä minäkuva ja itseluottamus horjuvat helposti. Kun lapsi tuntee itsensä rumaksi ja kelpaamattomaksi, pysähdy miettimään asiaa. Miksi hänestä tuntuu siltä? Onko se oikeasti ihan niin? Kerro, mistä kaikesta hänessä pidät.

Joskus mikään äidin tai isän sana tai teko ei riitä. Tukea voi hakea myös koulupsykologilta tai terveydenhoitajalta.

Asiantuntijana Marita Neitola Turun yliopistosta.

Anna Tommola, Erotuomarista valmentajaksi, Meidän Perhe 8/2013.

Toisenlaiset äidit -ohjelmassa mukana oleva psykologi Leea Mattila tietää, mitkä ovat suomalaiset kasvatuksen sudenkuopat. Äitinä omien oppien noudattaminen on välillä vaikeaa.

"Elämä ei aina suju kuin kasvatus­oppaissa. Vaikka olen psykologina erikoistunut lasten ja vanhempien vuorovaikutukseen, omat lapseni pistävät minut koville.

Kun poikamme Oskari ja Ilmari olivat vilkkaimmassa leikki-iässä, rakensimme perheellemme omakotitaloa. Kerran lähdin lasten kanssa väsyneenä suoraan työmaalta ostamaan ruokaa. Kaupassa pojat juoksentelivat holtittomina pienten ostoskärryjen kanssa, törmäilivät hyllyihin ja kahmivat kärryihin kaiken minkä ehtivät.

Pinnani paloi totaalisesti. Karjuin poikia lopettamaan ja vetäisin turhan kovaa heidän takkiensa hupuista pysäyttääkseni heidät. Onneksi asiakkaani eivät nähneet minua silloin.

Jos lapsen uhkaa jättää yksin, hän hätääntyy.

On ammatistani silti hyötyä omassa vanhemmuudessani. Joitakin asioita osaan varoa – en esimerkiksi tuollakaan surkealla kauppareissulla uhannut jättää poikiani kauppaan ja lähteä.

Työssäni näen, mitkä ovat suomalaisia, kasvatuksellisia kansantauteja, sitkeästi eläviä huonoja tapoja. Yksi niistä on juuri erolla uhkaaminen, ”hei hei, äiti lähtee nyt” -lause, jota kuulee vaikkapa kaupassa tai leikkipuistossa.

Hyvä kiintymyssuhde perustuu siihen, että lapsi voi luottaa vanhempaansa. Jos lapsen uhkaa jättää yksin, hän hätääntyy, ja usein toistuessaan tilanne on lapselle vahingollinen. On ristiriitaista, jos turvan lähde muuttuu välillä uhan lähteeksi.

Haitallisia ja yhä yleisiä kasvatuskeinoja ovat myös esimerkiksi lasten karaiseminen itsenäisiksi, sylin säännöstely sekä kehujen panttaaminen. Kasvatusmallit siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja ketjua on vaikea katkaista, kun vanhempana usein toimitaan vaistonvaraisesti. Joskus tilannetta hämmentävät myös isovanhemmat, joiden neuvoja on vaikea vastustaa.

 

Yleinen ajatus on, että vanhempiinsa takertuvaa lasta pitää patistella itsenäistymään. Jo vauvana pitäisi osata olla kokonainen yö erossa vanhemmista. Itse olen katunut sitä, etten antanut esikoisemme nukkua vauvana vieressäni.

Yöt Oskarin vauva-aikana olivat todella repaleisia. Myöhemmin ymmärsin, että unet olisivat voineet pidentyä, jos vauva olisi saanut olla enemmän lähelläni.

Jos taapero haluaa aina kyläillessä istua äidin sylissä, hänen on saatava istua siinä.

Lapset kypsyvät eri tahtiin, ja olennaista on kunnioittaa kunkin lapsen tarpeita. Lapsi ei voi ottaa turvallisesti etäisyyttä vanhempiinsa, jos ei ole ensin saanut rauhassa rakentaa vankkaa kiintymyssuhdetta.

Karaisemisen sijaan takertuvan lapsen kanssa pitää ottaa takapakkia, antaa hänen olla lähellä. Jos taapero haluaa aina kyläillessä istua äidin sylissä, hänen on saatava istua siinä.

Usein törmään työssäni psykologina myös ajatukseen, että liiat kehut ylpistäisivät lasta. Jokainen ihminen kuitenkin tarvitsee hyväksyntää ja kokemuksen siitä, että on tärkeä.

Jos lasta moititaan eikä hänen hyvyyttään nähdä, lapsi alkaa tuntea häpeää. Häpeä taas estää terveen itsetunnon kehittymistä.

 

Itse yritän kehua lapsiani mahdollisimman paljon. Voin esimerkiksi ihastella kuopuksen sinisiä silmiä tai laskea kaikki esikoisen kauniit ripset. On tärkeää, että kehut ovat vilpittömiä.

Poikani protestoivat, jos tulevat ylpeinä kertomaan saavutuksistaan nettipeleissä, mutta minä vain mumisen jotakin kehuvaa poissaolevana, ajatukset muualla.

Kun tunteidensa taustaa ymmärtää, käytöstään on helpompi hallita.

Jokaisen vanhemman kannattaa pohtia kasvatustapojaan ja sitä, mistä omat reaktiot kumpuavat. Jos esimerkiksi menettää malttinsa aina, kun uhmaikäinen saa itkupotkuraivarit, on hyvä pysähtyä. Miten oma äitini ja isäni käyttäytyivät vastaavissa tilanteissa?

Kun tunteidensa taustaa ymmärtää, käytöstään on helpompi hallita. Samalla kykenee miettimään, miksi se kaksivuotias heittäytyy aina kiljumaan, kun pitäisi pukea sukat. Mitä lapsen hermostumisen taustalla on? Huonot mallit voi korvata paremmilla. Sukupolvien ketjun voi saada katkaistua.

Onneni on ollut ihana, lämmin äiti.

Käyn itse psykoterapiassa pohtimassa lapsuudenkokemuksiani. Isäni teki itsemurhan, kun äitini odotti minua. Äiti löysi uuden puolison, mutta minusta tuntui, että isäpuoli ei koskaan täysin hyväksynyt minua. Kokemus vaatii yhä käsittelyä.

Onneni on ollut ihana, lämmin äiti. Hän antoi vahvan tunteen siitä, että olen tärkeä ja rakastettu. Muistan yhteiset hetket ennen nukkumaanmenoa, kun äitini peitteli minut ja luki iltasatuja. Hän piti minua aina paljon sylissä.

Samanlaisia lämpimiä hetkiä olen halunnut antaa omille lapsilleni. Iltaisin rauhoitumme yhdessä, ja usein hieron poikia rentouttavasti. Silloin tuntuu, että kaikki hyvä on tässä ja nyt."

Psykologi Leea Mattila, 40, asuu lastensa Oskarin, 12, ja Ilmarin, 10, kanssa Tuusulassa. Hän työskentelee Psykologipalvelut MindLink-yrityksessään, on asiantuntijana syyskuussa alkavassa Toisenlaiset äidit -sarjassa Livillä ja aloittaa vauva.fi-sivuilla kolumnistina.

Meidän Perhe 9/2016

lasten puolella, ei vanhemman.

hmmm.. täällä peräpohjolassa elää moni ihminen, joka oikeasti luulee isänsä tehneen itsemurhan silloin kun on itse ollut vauva. Vieraannuttamisen uhrina voin kertoa, että tilanne ei aina välttämättä ole se mitä toinen vanhempi kertoo, vaikka sitä luulee ainoaksi totuudeksi eikä sitä osaa edes epäillä. Lisäksi tuo itsemurha silloin kun lapsi on vauva ei oikein mene ymmärrykseen, että miksi ihmeessä ihminen silloin tappaisi itsensä kun on vihdoin elämässään onnellinen ja saanut pienen rakkaan lapsen josta pitää huolta. Olen törmännyt ihmisiin jotka ovat luulleet sen olevan totta, mitä toinen vanhempi on koko elämänsä ajan heille kertonut. Mutta silloin kun totuus on tullut esille aikuisiässä olevalle ihmiselle, että koko ajatus omasta isästään on sairas valhe, on todellakin tarvittu pitkää terapiaa.. En väitä mitään, voihan näin tietenkin olla, mutta painostan että monelle muullekin on tullut yllätyksenä totuus kun siihen on hiukan perehtynyt. Sairain ongelmamme ja suurin ihmiskunnan syöpä on vieraannuttajavanhempi, joka tuhoaa lapsen koko elämän ja ikävä kyllä sairaus on perinnöllinen. Ja täällä pohjoisessa sitä esiintyy aivan liikaa, kun taas joissakin maissa sairautta ei edes voida ymmärtää eikä sitä esiinny lainkaan.

Vanhemmat ovat tärkein tuki ja apu, kun lasta kiusataan. Jos lasta kiusataan, toimi heti!

1. Tarkkaile lasta ja huomaa oireet

Kun lapsi aloittaa päivähoidon tai hoitoryhmässä tapahtuu muutoksia, vanhemman on tärkeä kuulostella tarkasti lapsen tunteita ja ajatuksia.

Lapsen käyttäytymisen muutos saattaa viestiä siitä, että häntä kiusataan.

– Lapsi ei halua lähteä hoitoon, valittaa aamuisin vatsakipuja ja on itkuinen. Kotona hän saattaa haluta vetäytyä omiin oloihinsa enemmän kuin yleensä, kouluttaja Tiina Haapsalo Seurakuntien lapsityön keskuksesta sanoo.

2. Ota viestit vakavasti

Jos lapsi oireilee, vanhemman pitää yrittää selvittää sen syyt.

Vanhempi voi kysellä lapselta hoitopäivän tapahtumista esimerkiksi näin: Kenen kanssa leikit? Leikkivätkö kaikki kivasti? Mikä leikkimisessä oli kivaa?

Jos lapsi kertoo kiusaamisesta, siihen on aina suhtauduttava vakavasti.

– Lapsi ei välttämättä ymmärrä itse, mitä on tapahtunut. Hänen on saatava kuulla omalta vanhemmaltaan, että häntä kohtaan on tehty väärin ja asia selvitetään, Haapsalo sanoo.

3. Ole sinnikäs

Pienet lapset kertovat kiusaamisesta useimmiten ensimmäiseksi vanhemmilleen. Joskus asiasta kertominen on lapselle vaikeaa, vaikka vanhempi kannustaisikin siihen.

– Kiusattu lapsi voi miettiä, mikä hänessä on vikana. Hän saattaa myös testata, ottaako vanhempi hänen viestinsä vakavasti ja keskittyykö vanhempi kuuntelemaan ja huolehtimaan.

Vanhemman ei pidä luovuttaa kerrasta, vaan lapselta pitää kysyä sitkeästi mutta lempeästi yhä uudelleen, mikä häntä painaa.

4. Anna turvaa

Vaikka kiusaaminen saattaakin herättää vanhemmassa monenlaisia tunteita, keskusteluhetkeen lapsen kanssa olisi hyvä yrittää luoda mahdollisimman rakastava ja turvallinen ilmapiiri.

– Vanhemman on tärkeää sanoa lapselle selvästi, ettei kiusaaminen ole lapsen vika eikä syy ja että vanhempi on aina täysin lapsen puolella.

Lapsi, jota kiusataan, tarvitsee erityistä vahvistusta itsetunnolleen.

– Vanhemman olisikin hyvä kertoa lapselle selkeästi, mikä hänessä on hyvää ja että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. On myös hyvä todeta, että jokainen lapsi on erilainen ja arvokas.

5. Ota yhteys hoitajiin

Vanhemman täytyy pitää lapselle antamastaan lupauksesta kiinni ja selvittää hoitopaikan kanssa, mitä on tapahtunut ja mitä asialle voidaan tehdä.

– Hoitajille kannattaa kertoa mahdollisimman selkeästi, mitä lapsi on asiasta kertonut ja miten hän on sen kokenut.

Lapsen etua ajaa parhaiten hyvä ja rakentava yhteistyö päivähoidon henkilökunnan kanssa. Kodin ja hoitopaikan kuulemat kertomukset ja näkemykset tapahtuneesta saattavat kuitenkin joskus olla erilaisia.

– Ei kuitenkaan ole järkevää juuttua siihen, onko kysymys ollut ”oikeasta” kiusaamisesta vaan ratkoa sitä pulmaa, mikä tilanteen on aiheuttanut, Haapsalo sanoo.

– Kun lapsi huomaa, että omat vanhemmat ja hoitopaikan aikuiset luottavat toisiinsa, hänelle tulee turvallinen olo.

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuskouluttaja Tiina Haapsalolta, kasvatustieteen tohtori Laura Revolta sekä kuvittaja Katri Kirkkopellolta ilmestyi Mun ja sun juttu! – Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä -materiaalipaketti. Materiaali perustuu PIKI-toimintamalliin, jonka avulla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatusryhmässä. Teoksen on kustantanut Lasten Keskus.

Vierailija

Kannattaa myös ottaa huomioon, että kiusaaja saattaa vallan hyvin olla joku päiväkotitädeistä.  Valehteleminen käy siinä porukassa kun käytettyjen autojen kauppiailta.  Tästä(kään) syystä lapsen paikka ei ole päiväsäilössä ja jotkin lapset tajuavat sen, eivätkä sinne into piukassa ole aamuisin menossa. 

Psykoterapeutti Raul Soisalo kertoo, mistä lapsen päähänpinttymissä on kyse ja milloin niihin kannattaa hakea apua.

1. Rutiini antaa turvaa

Vain sininen muki kelpaa, sukat puetaan ennen housuja ja jokaista pehmolelua pitää silittää ennen nukkumaanmenoa. Lähes kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on päähänpinttymiä, jotka tuntuvat aikuisesta järjettömiltä. Ihan samaltahan se maito maistuu punaisestakin mukista.

Rutiinit ovat lapselle kuin sisäinen kalenteri, joka kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Lapselle rituaalit ovat tärkeitä. Ne antavat turvaa ja auttavat ennakoimaan tulevaa. Koska lapsi ei voi itse päättää, mitä syödään lounaaksi ja milloin lähdetään puistoon, rutiinit ovat lapselle kuin sisäinen kalenteri, joka kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Lempimuki on merkki siitä, että seuraavaksi istutaan pöydän ääressä syömässä puuroa.

Lapsi kehittelee hassuilta tuntuvia tapoja myös siksi, että hän ei ymmärrä aikuisen lailla asioiden syy- ja seuraussuhteita. Jos lapsi on kerran pelästynyt haukkuvaa koiraa talon takaovella, hän saattaa vaatia, että sisään mennään vain etuovesta.

2. Se kuuluu ikään

Tyypillisimmin lapsi takertuu tapoihinsa 3–7-vuotiaana, mutta joskus päähänpinttymät palaavat hetkeksi 9–10 vuoden iässä ja menevät sitten taas ohi.

Usein muutokset arkirutiineissa, esimerkiksi toisen vanhemman työmatka, saavat lapsen tukeutumaan rituaaleihin entistä tiukemmin. Toisaalta lapsi voi unohtaa vaatimuksensa vaikkapa mummolassa.

Kukaan ei kärsi, vaikka lapsi söisi kurkut aina ennen tomaatteja.

Jos tapa ei häiritse arkea suunnattomasti, siihen ei tarvitse puuttua. Kukaan ei kärsi, vaikka lapsi söisi kurkut aina ennen tomaatteja. Yleensä päähänpinttymä lievenee ja lopulta haihtuu ajan myötä.

3. Ymmärrä, älä hermostu

Kuvittele, että tulet kotiin ja joku onkin vaihtanut kaikki huonekalut toisiin. Lapsen maailmassa vääränvärinen yöpaita voi tuntua yhtä isolta mullistukselta. Siksi päähänpinttymiin kannattaa suhtautua ymmärtäväisesti.

Toisaalta aina ei voi joustaa. Joskus lempimuki on tiskikoneessa ja kaupassa on vain vääränmerkkistä jogurttia. Jos rutiinista poikkeamisesta tulee itku, aikuisen kannattaa ottaa lapsi syliin ja luoda lapselle turvallinen olo lohduttamalla.

Vähitellen lapsi oppii luottamaan siihen, että mitään pahaa ei tapahdu, vaikka iltapuuron söisikin pikkulusikan sijaan ruokalusikalla.

4. Valmenna lasta

Kaikkiin lapsen oikkuihin ei tarvitse suostua. Jos pakkomielle tekee perheen elämästä hankalaa, lasta kannattaa valmentaa muutoksiin leikin avulla.

Jos pinna kuitenkin kiristyy, ole itsellesi armollinen.

Lapselle voi kertoa, että vihreä muki haluaa päästä ulos kaapista ja maito voi maistua siitä entistäkin paremmalta. Tärkeintä on luoda hyväntuulinen tunnelma, sillä lapsen toruminen vain pahentaa ahdistusta ja saa lapsen takertumaan tapoihinsa entistä tiukemmin.

Jos pinna kuitenkin kiristyy, ole itsellesi armollinen. Jokaisella on joskus nälkäkiukku tai työstressiä. Pyydä anteeksi ja päätä, että olet seuraavalla kerralla kärsivällisempi.

5.  Hae apua ahdistukseen

Jos väärin asetellut pehmolelut ja väärässä järjestyksessä puetut vaatteet saavat lapsen jatkuvasti tolaltaan, pakkomielteet saattavat olla merkki neurologisesta häiriöstä. Tällöin lapsi kärsii yleensä muistakin oireista, kuten ahdistuksesta tai tunteiden ilmaisemisen vaikeudesta.

Pakkomielteet voivat kuulua esimerkiksi autismin kirjon, ADHD:n tai Touretten syndrooman oireisiin. On epäilty, että myös streptokokki-infektio voisi laukaista pakko-oireilua aiheuttavan PANDAS-nimisen autoimmuunisairauden.

Kun neurologinen häiriö on tunnistettu ja lapsi saa siihen hoitoa, pakko-oireetkin helpottavat.

Apua kannattaa hakea, jos päähänpinttymät ahdistavat lasta ja koko perhettä kovasti eivätkä mene itsestään ohi.

Varsinainen pakko-oireinen häiriö OCD puhkeaa yleensä vasta 9–10 vuoden iässä.

6. Tukea perheterapiasta

Varsinainen pakko-oireinen häiriö OCD puhkeaa yleensä vasta 9–10 vuoden iässä, ja siitä kärsii eri arvioiden mukaan 1–4 prosenttia lapsista.

Pakko-oireiluun voi hakea apua perheterapiasta, jossa lapsi opettelee leikin avulla uusia tapoja. Kun lasta palkitaan uusista tottumuksista, rutiinien rikkomisen synnyttämä ahdistus helpottaa.

Terapiassa uusia tapoja oppivat myös muut perheenjäsenet, sillä he saattavat tietämättään vahvistaa lapsen pakkokäyttäytymistä.

Jos lapsi ahdistuu esimerkiksi ovenkahvoihin koskemisesta, aikuinen saattaa yrittää helpottaa lapsen oloa avaamalla ovet tämän puolesta. Niin lapsi ei pääse kohtaamaan ovenkahvoihin liittyvää pelkoaan, jolloin ahdistus pahenee.

Vaativan erityistason psykoterapeutti Raul Soisalo on kirjoittanut teoksen Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu (Suomen Psykologinen Instituutti 2012).

Elina Hiltusen tavoite on saada tytöt ja vanhemmat ymmärtämään, että prinsessoista voi tulla mitä vain ja tiede kaipaa tyttöjä insinööreiksi.

"Aloin ajatella tyttöjä ja tiedettä yhtenä tavallisena päivänä pari vuotta sitten. Silloin kutosluokkalainen tyttäreni Emilia kysyi, mikä on Bosen-Eistenin kondensaatti.

Minulla ei ollut hajuakaan eikä Googlea lähellä, joten pyysin tytärtä kysymään isältään. Mieheni selitti tyttärelle matalissa lämpötiloissa esiintyvästä aineen tilasta ja minä mietin, että tyttärellä taitaa olla taipumuksia tieteiden pariin.

Kun menin suihkuun, aloin pohtia, miten voisin kannustaa tyttäreni tiedekiinnostusta. Ajatus laajeni nopeasti siihen, miten voisin kannustaa tyttöjä ylipäätään tieteiden lumoihin. Perustin Tiedettä tytöille -hankkeen ja saman nimiset nettisivut, joilla innostetaan tyttöjä opiskelemaan teknologiaa ja luonnontieteitä.

Tyttöjen leluissa ja lehdissä minua harmittaa, että ne keskittyvät yleensä kotiin, hoivaamiseen ja ulkonäköön. Niissä on naisia kampaajina ja lastenhoitajina, ihan hyvä, mutta missä ovat naiskirurgit tai tutkijat? Miksei satukirjan prinsessa voisi olla tutkijalääkäri, joka kehittää lääkkeen vaikka uniapneaan?

Miksei satukirjan prinsessa voisi olla tutkijalääkäri, joka kehittää lääkkeen vaikka uniapneaan?

Yksi haaveistani on järjestää tytöille tiedekutsuja, joissa tytöt pukeutuvat prinsessoiksi ja pääsevät tekemään tiedetaikatemppuja. Olen saanut kritiikkiä, että stereotyyppistä se prinsessaksi pukeutuminen. Varmaankin niin, mutta kiinnostus tieteeseen pitää herättää tyttöjen ehdoilla, ja aika harva tyttö on täpinöissään autoista tai tappajaroboteista.

Meidän vanhempien pitää kertoa tytöille, että prinsessa- ja nukkeleikit ovat hienoja ja että prinsessoista voi tulla mitä vain. Pinkistä pitäminen ei vie tytöiltä teknistä älyä. Voi leikkiä barbeilla ja rakastaa vaatteita ja olla sikahyvä matikassa.

Meidän vanhempien pitää kertoa tytöille, että prinsessoista voi tulla mitä vain.

Tutkimusten mukaan tytöt ja pojat ovat yhtä kiinnostuneita teknologiasta, kunnes tytöt alkavat jo alaluokilla ajatella, ettei siellä ole heille mitään. Uskon, että roolimallien puute on syynä, etteivät tytöt koulussa valitse luonnontieteitä.

Poikien lelu- ja pelimaailmassa tekniikkaa pursuaa, ja heille kasvaa siinä sivussa hyvä tiedeitsetunto. Keskinkertaisesti matikkaa osaavalle pojalle ei ole ongelma lähteä opiskelemaan diplomi-insinööriksi, mutta kympin tyttö epäilee usein olevansa liian huono.

 

Opettelin itse ohjelmoimaan muutama vuosi sitten, koska halusin kirjoittaa ohjelmointioppaan pikkulapsille. Poikani auttoi, hän harrastaa koodauskerhoa. Tytärkin osallistui, hän on loistava kirjoittaja. Ohjelmointi on kuin virkkaamista: käytät koodeja kuin lankaa ja teet mitä ikinä haluat.

Mieheni ja minä olemme kokeilunhaluisia teknologiafriikkejä, työmme vuoksi ja muutenkin. Avaan ulko-oven ihon alle asennetulla mikrosirulla, ja robotti-imuri siivoaa meillä. Seuraan terveyttäni aktiivisuusrannekkeella ja untani patjan alle laitetulla sensorilla. Lapsillemme tämä kaikki on ihan normaalia, niin kuin sekin, että he tekevät tietokoneella kolmiuloitteisia piirustuksia.

Haluaisin saada tytöt näkemään, miten moni asia heidän elämässään liittyy tieteeseen. Ihan ensin pitäisi saada varsinkin tyttöjen äidit ymmärtämään se, koska vanhemmat vaikuttavat lastensa asenteisiin niin paljon.

Haluaisin saada tytöt näkemään, miten moni asia heidän elämässään liittyy tieteeseen.

Ilman tieteen saavutuksia emme voisi matkustaa autolla tai lentäen tai ottaa selfieitä. Kännykän, suklaavanukkaan, meikkien, nettisivujen, kirjojen ja lelujen takana on tieteen keksintöjä.

 

Tyttöjen kannattaa tutustua tieteeseen samasta syystä kuin poikienkin: Se nyt vain on niin kiinnostavaa, ja sekä tyttöjen että poikien aivoja tarvitaan ratkaisemaan maailman haasteita. Naisia tarvitaan lisää varsinkin insinööreiksi ja suunnittelijoiksi, heitä on valmistuvien joukossa yhä vähän.

Tekoäly on jo mukana arjessa, älypuhelimissa, tietokoneissa ja autoissa. Kohta se on kaikkialla. Mutta ihminen on se, joka päättää, mitä hyvää uusi teknologia tuo ja kenelle.

Olen varma, että naiset toisivat koneisiin lisää inhimillisyyttä. Vanhuksille on karvaisia robottilemmikkejä. Niitä ei voinut siirtää sängystä toiseen hygieniasäädösten vuoksi, kunnes eräs nainen keksi, että tehdään lemmikkirobotille pestävä ja vaihdettava karvakuori.

Olen varma, että naiset toisivat koneisiin lisää inhimillisyyttä.

Kun haastattelin suomalaisia tiedenaisia Tiedettä tytöille -nettisivuille, huomasin, että monella on maailmanparannusvietti. Siis lapset ja vanhemmat, muistakaa: luonnontieteiden ja tekniikan avulla voi todella parantaa maailmaa."

Elina Hiltunen, 45, on Espoossa asuva diplomi-insinööri, kauppatieteiden tohtori ja tulevaisuuden tutkija, joka tekee myös virkkauskirjoja ja lasten tietokirjoja. Perheeseen kuuluvat puoliso Kari Hiltunen, tytär Emilia, 14, poika Otto, 12, sekä labradorinnoutaja Uno ja kääpiövillakoira Barbi.

Vierailija

Tiede ei kaipaa tyttöjen älyä.
Tiede kaipaa vain älyä eikä välitä pätkääkään sen tuottaneen henkilön sukuelimistä. Ne eivät älyä tuota.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Tiede ei kaipaa tyttöjen älyä.
Tiede kaipaa vain älyä eikä välitä pätkääkään sen tuottaneen henkilön sukuelimistä. Ne eivät älyä tuota.

Ei kai kukaan sitä väittänytkään. Mutta puolet älystä on naisten päässä. Sitä puolta tiede kyllä kaipaa. Onneksi nykyään länsimaissa sitä onkin jo otettu käyttöön, mutta enemmänkin kelpaisi.