Introverteilla on paljon annettavaa

Ulospäinsuuntautuneen, ekstrovertin persoonallisuustyypin arvostus on kasvanut elämäntavan kaupallistumisen ja medioitumisen myötä. Kilpailua korostava työelämä vaatii taitoa myydä ajatuksiaan vetävällä tavalla, koulussa saa pisteitä aktiivisuudesta ryhmätilanteissa ja erilaisissa tosi-tv-kilpailuissa pitää tehdä vaikutus tuomareihin ja katsojiin muutaman minuutin suorituksilla.

Yhdysvalloissa ulospäinsuuntautunutta luonnetta arvostetaan niin paljon, että monet sisäänpäin suuntautuneet introvertit ovat oppineet piilottamaan todellisen luontonsa. Suomessa introverttiys on ollut perinteisesti melko hyväksyttyä, mutta kuinka kauan?

Jos sinulla on introvertti lapsi, joka jännittää ihmisjoukoille puhumista ja uusien ihmisten tapaamista, älä stressaa, vaan muista arvostaa lapsesi hyviä puolia.

Introvertit ovat hyviä pohdiskelua vaativissa tehtävissä, syvällisissä keskusteluissa ja heillä on hyvä keskittymiskyky. Introvertit ovat myös hyviä kuuntelijoita. Introvertit ottavat vähemmän riskejä ja jaksavat lykätä tarpeiden tyydyttämistä kauemmin kuin ekstrovertit. Introvertit joutuvat muita vähemmän tapaturmiin. Lapsena introverteilla on usein jokin mielenkiinnon kohde, johon he uppoutuvat syvällisesti.

Monet amerikkalaiset introvertit ovat kokeneet lapsesta asti, että heissä on jotain vikaa, että heidän tulisi muuttua toisenlaisiksi. Jos sinulla on introvertti lapsi, arvosta häntä omana itsenään.

Lähde: Susan Cain: Hiljaiset. Introverttien manifesti. Avain 2012.

Vierailija

Introverttihän ei välttämättä ole ujo ollenkaan. Mistäköhän tämä käsitys tulee? Myös ekstrovertti voi olla ujo. Introverttiys tarkoittaa, että saa energiaa enemmän yksin tekemisestä kuin yhdessä tekemisestä. Ja harva ihminen on mustavalkoisesti introvertti tai ekstovertti, vaan eri asioissa tykkää olla toisten kanssa ja yksin. Täydellinen ekstovertti ei pysty tekemään mitään yksin. Aika harvassahan tällaiset ovat ja aika harvassa ovat myös tapaukset, että haluaisi tehdä vain yksin asioita. Erilaiset luonteenpiirteet liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi älykäs ihminen ei välttämättä siksi halua tehdä toisten kanssa, koska ei jaksa toisten hidasta tahtia. Hän voi kuitenkin viihtyä mainiosti kaltaisten älykkäiden ihmisten kanssa. Tai joku ei pidä riitaisesta seurasta, mutta viihtyy mainiosti ystävällisten ihmisten kanssa.

Vierailija

Autismihan on (tietämäni mukaan) synnynnäinen neurologinen sairaus, joten nk. hiljainen tai ujo ja arka lapsi ei täytä autismin kriteereitä.
Kun olen pitkän elämän jo tähän mennessä elänyt, niin, niin olen jopa tavannut joitakin autistisia lapsia, ja tiedän, että autismin määritelmä ei sovi ihan normaaleihin hiljaisiin ja ujoihin.

Olisi hyvä jos arvoisa nimimerkkikin perehtyisi asiaan, ennenkuin esittää "asiantuntevia" kommenttejaan.

Kun esim. itsessäni tunnistan nuo introvertin kaikki piirteet, enkä kuitenkaan ole autisti, niin tiedän mistä puhun.
Toki ikä ja sen mukanaan tuomat haastavatkin tilanteet ja elämänkokemukset ovat koulineet ja häivyttäneet ylenmääräisen jännittämisen esim. ihmisjoukoille puhuessani tai uusia ihmisiä tavatessani. En enää ole niin arka ja ujo, sisäänpäin kääntynyt kuin olin lapsuudessani ja nuoruudessani.
Nuoruuteni aikaiseen ujouteen, arkuuteen liittyy myöskin ainakin yksi hyvä puoli: Koska olin hiljainen ja arka, vältyin monilta ajattelemattomuuden tuomilta harmeilta. Kun en uskaltanut mennä mukaan "sosiaalisempien" ikätovereitteni viina-ja huumekokeiluihin ja muihin "rohkeisiin" tekoihin, vältyin varmaankin monelta harmilta. Kun olin arka, hiljainen ja ujo, niin en vain uskaltanut "kulkea joukon mukana"

Introvertin määritelmä osuu kohdalleen myöskin siinä, että jo lapsena olin pohdiskelija joka rakasti kaikenlaisten "pulmapähkinöiden" pohtimista, kuin myöskin se, että koulu-aikoinani rakastin matematiikkaa, sillä se tarjosi tarpeeksi aivotyötä ja pohdittavaa.
Keskusteluja, ja nimenomaan syvällisiä keskusteluja on olen rakastanut aina, mutta valitettavasti yhä harvemmin tapaa ihmisiä, jotka osaavat keskustella. On vain tätä pintapuolista "hyvää päivää kirvesvartta"-"keskustelua".

Introvertilla lapsella on erittäin hyvä keskittymiskyky, mikä on tarpeen erityisesti nykyisissä meluisissa koululuokissa.
Muistissa on tapaus, jossa oppilas keskittyi niin täydellisesti seuraamaan koulun piha-alueen laitamilla olevan muurahaispesän tapahtumia, että ei kuullut/havainnut kellon soittoa ja muitten oppilaitten poistumista sisätiloihin.
Kyseessä oli lahjakas normaali oppilas, jonka keskittymiskyky ja muisti oli huippuluokkaa. Meluisilla tunneillakin tuo oppilas ikäänkuin "sulkeutui äänettömän kuplan sisään" silloin kun kyse oli keskittymistä vaativasta aineesta

Tuonkin määritelmän introvertin lapsen mielenkiinnon kohteesta, johon he uppoutuvat täysin, voin omasta kokemuksestani ja näkemäni ja kokemani perusteella allekirjoittaa.

Introvertti lapsi on siis monestikin älyllisesti lahjakkaampi kuin nk. sosiaaliset, ulospäin suuntautuneet, ekstrovertit.
Inrovertti myöskin usein menestyy elämässään paremmin kuin nk.ekstrovertti, koska introvertillä on enemmän keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä.

Jos lapsi on hiljainen ja arkakin introvertti, niin parasta vain tukea häntä olemaan sellainen kuin oikeasti on.
Näitä kaikenmaailman mitäänsanomattomia "rohkeita hölösuita" on maailmassa ihan riittämiin, joten jos sinulla on introvertti hiljainen lapsi, olet saanut aarteen.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Mitä enemmän lapsen elämässä on välittäviä ihmisiä, sitä paremman suojan hän saa kiusaamiselta, psykologi Soili Poijula sanoo.

1. Ohjaa hyviin ystävyyssuhteisiin

Yksikin hyvä ystävä voi vaikuttaa siihen, että kiusattu selviää paremmin, psykologi Soili Poijula sanoo.

Pieni lapsi ei kuitenkaan opi kaverin kanssa olemisen taitoja itsestään vaan tarvitsee siihen aikuisen ohjausta.

– Vanhempien tehtävä on alusta alkaen empaattisesti ottaa lapsen tunteet todesta ja auttaa niiden hallinnassa. Arkielämän tilanteessa vanhemman tehtävä on neuvoa, miten itseä ja muita kohdellaan hyvin ja näyttää tässä itse esimerkkiä.

"Vanhemmalle voi tulla yllätyksenä, että lapsen ystävä on myös hänen kiusaajansa."

Lasta kannattaa rohkaista kutsumaan kavereita kotiin tai seurata heidän tekemisiään pihalla tai puistossa. Näin vanhempi näkee, miten oma lapsi ryhmässä toimii ja huomaa, mitkä taidot hänellä on jo hallussa ja mitä olisi hyvä vielä harjoitella.

Samalla vanhempi näkee, miten lapsen kaverit käyttäytyvät. Kaveriporukkaan kuuluminen on hyvä juttu mutta myös suhteiden laatu ratkaisee – niiden pitäisi olla vastavuoroisia.

– Aikuiselle voi tulla yllätyksenä, että lapsen ystävä voikin joissain tapauksessa olla myös hänen kiusaajansa. Tällaisessa suhteessa olo ei opeta lapselle hyvää.

Vapaa-ajalla lapsen pitää saada myös valita ystäviään.

Koulussa ja päiväkodissa lapset leikkivät ryhmissä, mutta Poijulan mukaan vapaa-ajalla lapsen pitää saada myös valita ystäviään.

– Kaikkien kanssa leikkiminen on kaunis periaate. Aikuisetkin saavat valita ystävänsä, ja myös lapsen pitää saada viettää aikaa parhaan ystävänsä kanssa.

2. Tunnista ja puutu

Lapselta kannattaa kysyä päivittäin, millaista koulussa oli ja miten siellä meni. Kysymyksistä saa tietoa lapsen koulupäivän kulusta, hänen tunteistaan ja mielialastaan sekä kaverisuhteistaan. Kysymykset myös osoittavat, että vanhempi on kiinnostunut lapsen asioista.

Kivakoulu.fin mukaan ei kannata aina tyytyä lyhyeen normaalivastaukseen ”ihan hyvin” tai ”ok” vaan varata silloin tällöin enemmän aikaa, jotta voitte keskustella aiheesta rauhassa.

Tee kysymyksiä, joihin ei voi vastata vain "kyllä" tai "ei".

Kuuntele sanojen lisäksi lapsen tunteita, äänenpainoa, ilmeitä, eleitä ja kehon asentoja. Kannattaa tehdä sellaisia kysymyksiä, joihin ei voi vastata lyhyesti yhdellä sanalla kyllä tai ei.

Kokeile vaikka kysyä näitä: Mikä oli paras tai pahin tapahtuma koulussa tänään? Kenen kanssa olit koulussa tänään ja millaisia he ovat? Mitä teitte kavereiden kanssa tänään ja oliko se hauskaa? Mitä teit koulumatkalla?

3. Opeta jämäkkyyttä ja selviytyvyyttä

Lasta on myös hyvä valmentaa toimimaan kiusaamistilanteissa. Näennäisen välinpitämätön käyttäytyminen ja jämäkkyys voivat auttaa kiusaamisen lopettamisessa.

Ei välttämättä ole helppoa olla näyttämättä, että on hämmentynyt ja poissa tolaltaan. Kiusaamistilanteista selviytymistä voikin harjoitella kotona vanhempien kanssa.

Kivakoulu.fin mukaan esimerkiksi sanoja ”ei” tai ”lopeta” voi harjoitella kotona peilin edessä. Näiden sanojen avulla voi saada itseä loukkaavan kohtelun loppumaan.

"Halaa lastasi päivittäin ja osoita hänelle, että hän on ehdoitta rakastettu."

Vanhempi voi myös auttaa lastaan vahvistamaan tärkeää selviytyvyyden eli resilienssien kykyä. Resilienssi on käännetty myös joustavuudeksi, sitkeydeksi, sietokyvyksi ja lannistumattomuudeksi.

Lapsen resilienssiä kehittää esimerkiksi vahvistamalla hänen itseluottamustaan ja kannustamalla häntä onnistumaan.

– Halaa lastasi päivittäin ja osoita hänelle, että hän on ehdoitta rakastettu. Tehkää kodistanne turvallinen ja virhevapaa vyöhyke. Kohdatkaa pelot pienin askelin, lapsen tahdissa. Ohjaa lasta omalla esimerkilläsi, sillä lapsi jäljittelee luonnostaan vanhempiaan, Soili Poijula neuvoo.

Poijulan mukaan mitä enemmän läheisiä, välittäviä ihmisiä lapsen elämässä on, sitä paremman suojan hän saa kiusaamiselta.

– Jos lasta laiminlyödään tai kohdellaan kaltoin kotona, uhriutuminen toistuu helposti muualla. Ne, joita pitäisi kohdella erityisen hyvin, joutuvatkin kielteisimmin kohdelluiksi.

Ajankohtainen

Soili Poijula: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja 2016.

Vierailija

Olen aina sanonut, että maailma olisi taas himpun verran parempi paikka, jos vanhemmat keskittyisivät "Kunpa lastani ei kiusattaisi" ajattelumallin sijaan kasvattamaan lapsensa ajattelumallilla "Kunpa lapsestani ei kasvaisi kiusaajaa".

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Usko tai älä, kahvi ja taapero todellakin muistuttavat toisiaan.

Babble.com kertoo, miten.

1. Ensin niitä välttelee

Harva meistä aneli vanhemmiltaan aamupalapöydässä, että saisi pikku tipan kahvia. ”Edes ihan pienen, tämän kerran.”

30 vuotta myöhemmin olemme aikuisia, joiden ensimmäinen ajatus heräämisen jälkeen on: Kahvin. Keitin. Käyntiin.

Sama pätee lasten saamiseen. Hankalat, meluisat ja sotkuiset vieraat muksut eivät voisi vähempää kiinnostaa, kunnes vauvakuume iskee. Viimeistään oman vastasyntyneen vauvan pehmeä poski saa sekoamaan täydellisesti, ja lopullisesti.

2. Ne potkivat sängystä ylös aamuisin  

Mikään ei houkuttele nousemaan sängystä nopeammin kuin kahvinkeittimen ääni ja tuoreen kahvin tuoksu.

Toisaalta saman asian ajaa taaperon täysi vaippa tai mikä vielä pahempaa – taapero ilman vaippaa mutta epäilyttävän hajuisena.

3. Harvoin tasaisen lämpöisiä

Tämä ei lakkaa yllättämästä: kaadoit hetki sitten kuuman kahvin kuppiisi ja kun nyt juot sen, se onkin kylmää.

Taapero taas rakastaa sinua tulisesti juuri nyt ja hetken päästä vihaa vielä voimallisemmin. Samoin hän ilmoittaa haluavansa aamupalaksi puuroa ja kiljuu hetken päästä kurkku suorana leipien perään.

4. Ne tulevat kalliiksi

Miten kupillinen juomaa, johon on sekoitettu muutama papu, voi maksaa niin paljon?

Pienestä ihmisestä kasvaa nopeasti iso – ja viimeistään silloin hän haluaisi vaikka mitä, hinnasta viis.

5. Yhdessä ne saavat aikaan sotkun

Kahvikuppi, jossa ei ole kantta + vieressä taapero = älä edes yritä. Mikäli kahvikuppi on alle sadan metrin päässä taaperosta, hän saa takuulla heilautettua tai potkaistua sen nurin.

Jos mahdollista, kannattaa pitää molemmat erillään ja nauttia niiden seurasta yksitellen.

6. Tarkkana sokerin kanssa

On ihan ok lisätä kahviin vähän sokeria tai makusiirappia. Liian makea kahvi tarttuu kuitenkin hampaisiin ja muistuttaa maultaan pirtelöä.

Taaperokin voi nauttia toisinaan herkkuja, jotka sisältävät sokeria. Mutta jos hänet palkitsee pari kertaa toffee-patukalla, rusinat saa unohtaa saman tien.

Eikä liiallinen sokerin syöminen ole lapselle, eikä aikuiselle, terveellistä.

7. Ne eivät välttämättä tykkää vihanneksista

Kahvi sopii hyvin yhteen ainakin seuraavien syömisten kanssa: suklaakeksi, suklaamuffini, suklaakakku. Samat herkut uppoavat myös taaperoon.

Parsakaali taas maistuu monelle taaperolle huonommin kuin hiekka. Ja kahvi ja parsakaali taas, kuka haluaa edes kokeilla.

8. Parasta ennen iltaseitsemää

Vain pikku kupponen kahvia iltaruuan jälkeen – kuinka paljon haittaa siitä voi olla? Muksu haluaisi valvoa vielä hetken iltapalan jälkeen – kuinka paljon haittaa siitä voi olla?

Paljon. Näistä molemmista seuraa mittaamattomasti harmia ja vähän unta.

9. Et voi kuvitella elämää ilman niitä

Piste.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Kuinka paljon lapsi sairastaa, kun hän aloittaa päivähoidon? Onko jotain mitä vanhempi voi tehdä helpottaakseen tilannetta? Mietin myös vesirokkorokotteen ottamista lapselle päivähoidon aloittamisen takia.

Lastenlääkäri Jarmo Salo:

Virusten aiheuttamat flunssat ja muut tulehdustaudit ovat päiväkoti-ikäisillä lapsilla hyvin tavallisia. Päivähoito kodin ulkopuolella lisää hengitystietulehduksia sitä enemmän, mitä nuorempi lapsi on.

Alle kolmivuotiailla päiväkotilapsilla sairaspäiviä on vuodessa keskimäärin noin 100, mikä on kaksinkertainen määrä kotihoidossa oleviin verrattuna.

Monet tekijät vaikuttavat asiaan, joten toiset sairastavat enemmän ja hankalammin oirein kuin toiset. Lapsen kasvaessa sairastaminen vähenee, ja kolmen vuoden iän jälkeen tilanne yleensä alkaa helpottua.

Tärkein päiväkodissa hoidossa olevan lapsen sairasteluun vaikuttava tekijä on hoitoryhmien koko. Ryhmien pienentäminen olisi tehokas tapa vähentää sairastelua. Tähän vanhempi ei voi juuri vaikuttaa.

Tärkein, mitä vanhemmat voivat käsihygienian opettamisen lisäksi tehdä, on lapsen rokotuksista huolehtiminen.

Hygienialla eli pesuilla, käsidesin käytöllä, lelujen ja pintojen päivittäisellä puhdistuksella ja lelujen kierrättämisellä voidaan auttaa asiaa.

Tärkein asia, mitä vanhemmat voivat käsihygienian opettamisen lisäksi tehdä, on lapsen rokotuksista huolehtiminen. Rokotusohjelmaan kuuluva rotavirusrokote on vähentänyt hankalia ripulitauteja dramaattisesti, ja pneumokokkirokotus on tehnyt saman keuhkokuumeille ja jossain määrin välikorvatulehduksille.

Vesirokkorokotus kannattaa hankkia lapsen täytettyä vuoden. Ilman sitä lapsi sairastaa käytännössä varmasti vesirokon, eikä taudin sairastamisesta ole rokotteeseen verrattuna mitään hyötyä. Rokotus on tulossa rokotusohjelmaan, mutta sitä ennen se kannattaa hankkia itse.

Vauva 9/16

Kysy lisää!

Voit kysyä terveydenhoitaja Mialta myös netissä, vauva.fi/terveydenhoitaja.

Vierailija

Kakkosen ohjeeseen lisäisin että tehostettu käsihygienia koko perheellä ja taaperolle päiväkotivaatteet erikseen (eli kun tullaan kotiin, niin vaihdetaan kotivaatteet). Silloin ainakin tietää tehneensä kaikkensa, kun lapsi sairastuu. Siis huom, kun. Täysin ei voi sairastelua estää.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Kakkosen ohjeeseen lisäisin että tehostettu käsihygienia koko perheellä ja taaperolle päiväkotivaatteet erikseen (eli kun tullaan kotiin, niin vaihdetaan kotivaatteet). Silloin ainakin tietää tehneensä kaikkensa, kun lapsi sairastuu. Siis huom, kun. Täysin ei voi sairastelua estää.

Tämä hyvä myös! Meillä vaihdetaan aina kotivaatteet päälle, kun tullaan mistä vain kotiin. Kaupan ostoskärryistä tuntui yhdessä vaiheessa tulevan aina flunssa myös.
T. 2

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Vauvan pään koko voi kertoa, kuinka älykäs hänestä tulee, brittitutkimus selvitti.

Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö UK Biobank tutki, millaisia yhteyksiä ihmisen geeniperimän ja saavutusten väliltä löytyy. Tutkimukseen osallistui noin satatuhatta 37–73-vuotiasta brittiläistä.

Tutkijoiden mukaan ne tutkittavat, joilla oli syntyessään ollut isompi pää, kouluttautuivat ”merkittävästi” pidemmälle ja saivat korkeampia pistemääriä kielellisiä ja matemaattisia kykyjä mittaavissa testeissä, The Independent kertoo.

Terveyskirjaston mukaan vastasyntyneen päänympärys on keskimäärin 35 senttiä. Ensimmäisen elinvuoden aikana pää kasvaa keskimäärin sentin kuukaudessa ja ensimmäisen elinvuoden jälkeen päänympärys kasvaa vielä noin kymmenen senttiä.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.